Your address will show here +12 34 56 78

Convocatòria d’ajudes a la innovació 2023

  • Text Hover
 
Projectes estratègics en col·laboració

Amb la finalitat de potenciar la col·laboració de científics, instituts tecnològics i empreses en projectes estratègics d’alt impacte, l’AVI recolza aquelles iniciatives d’R+D+i en cooperació amb un cost superior als 500.000 euros en les quals col·laboren de forma efectiva diverses baules del sistema valencià d’innovació amb la fi última de desenvolupar solucions conjuntes a reptes d’interés comú.

  • Text Hover
 
Cadena de valor empresarial

A través d’aquest programa, l’AVI recolza projectes de R+D+i que suposen l’aplicació de novetats en els productes o processos, o bé en els sistemes d’organització dels sol·licitants, de manera que provoquen un efecte positiu en altres empreses de la cadena de valor.

  • Text Hover
 
Compra Pública d'Innovació

L’AVI estimula la demanda de productes i serveis innovadors en l’Administració i incentiva la concurrència d’empreses en aquest tipus de licitacions públiques. L’Agència finança, en aquest cas, tant les despeses de consultoria associats com el desenvolupament de l’R+D+i necessària per a optar a aquest contracte.

  • Text Hover
 
 
Valorització i transferència de resultats d'R+D+i

A través d’aquest programa, l’AVI fa costat a projectes de desenvolupament experimental dirigits a l’obtenció de prototips i la posada en marxa de projectes pilot. Però també impulsa la creació d’unitats científiques d’innovació en els centres i instituts d’investigació perquè contribueixen al desenvolupament de solucions tecnològiques per a les empreses

  • Text Hover
 
 
Promoció del talent

L’AVI fomenta la formació de doctorands i la incorporació d’investigadors i tecnòlegs per a desenvolupar projectes d’R+D+i en empreses. També impulsa la creació d’una xarxa d’agents d’innovació en universitats, centres d’investigació i associacions sense ànim de lucre per a connectar les línies de treball que desenvolupa la comunitat científica i investigadora amb les necessitats del teixit productiu.

  • Text Hover
 
Accions complementàries

L’objectiu d’aquest programa és reforçar les estructures de suport a la innovació existents en la Comunitat Valenciana i facilitar la difusió de la innovació entre les empreses. Es pretén, entre altres objectius, elevar la participació dels agents del sistema valencià d’innovació en projectes d’R+D+i, i possibilitar una major coordinació entre les baules del sistema.

Buscador de convocatòries anteriors