Your address will show here +12 34 56 78

  Registre d'activitats de tractament

Consulta el registre d'activitats de tractament de l'Agència Valenciana de la Innovació, que ha estat aprovat per resolució del Vicepresident Executiu de l'AVI de data 13 de desembre de 2019 i actualitzat el 24 de maig de 2022:


  • Descarrega el Registre d'Activitats de Tractament