Your address will show here +12 34 56 78

Òrgans de direcció i participació

La participació dels agents del Sistema Valencià d'Innovació (SVI) en l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) s'articula directament en els seus òrgans:

Consell de Direcció

Òrgan de govern en el qual es troben representats la Generalitat, les universitats, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la xarxa d'instituts tecnològics i les organitzacions empresarials i sindicals.
Entre les seues principals funcions es troba la d'aprovar les subvencións a projectes d'innovació de caràcter estratègic.

Consell Valencià de la Innovació (CVI)

Òrgan col·legiat de suport i assessorament al Consell de Direcció i als òrgans unipersonals de l'Agència. Hi tenen participació i veu activa la major part de components del Sistema d’Innovació en la seua triple vessant:
acadèmica o científica, tecnològica i empresarial, a més de la pròpia Administració Pública, en la seua qualitat de garant de l'interés general. Realitzaran, especialment, aportacions valuoses en la millora del model productiu.

Comité Estratègic d’Innovació (CEI)

Òrgan superior assessor, de caràcter científic-tecnològic-empresarial, de suport al Consell de Direcció. La seua comesa principal és la proposta d'estratègies i programes específics d'actuació que contribuïsquen a la millora del Sistema mitjançant la mobilització efectiva de les capacitats existents amb major potencial d'aprofitament.
Els 45 components d'aquest Comité són triats per les persones membres del Consell Valencià d'Innovació i es respecta una proporció equilibrada entre científics, tecnòlegs i empresaris. Es reuneix amb periodicitat semestral.
Persones que constituïxen el Comité Estratègic d'Innovació

El Comité Estratègic identifica i supervisa als Comités Estratègics d'Innovació Especialitzats (CEIE), que hauran d'aportar solucions singulars a cadascun dels reptes assenyalats pel CEI. Així mateix, disposaran dels recursos tècnics i del suport pressupostari de l’AVI per a les accions que siguen necessàries per a proposar solucions a les oportunitats plantejades.

Comités Estratègics d’Innovació Especialitzats (CEIE)

Són els grups especialitzats del Comitè Estratègic d'Innovació (CEI) responsables d'oferir resposta a cadascun dels desafiaments del teixit productiu amb solucions tecnològiques innovadores. Per a 2019, l'òrgan coordinador ha definit dos noves árees prioritàries, hàbitat sostenible i resposta a les emergències, que s'afegeixen al comités de salut, agroalimentació, tecnologies habilitadores per a la nova economia, automoció i mobilitat sostenible i economia circular.
A més de treballar en innovacions, els equips de treball, integrats per científics, empresaris i tecnòlegs, han d'identificar els agents del Sistema Valencià d'Innovació (SVI) capacitats per al seu desenvolupament, definir les accions necessàries per a la seua implementació en el si de les empreses i proposar eines i incentius de política d'innovació per a maximitzar el seu impacte.

Icon made by Freepick perfect from www.flaticon.com"

Descarbonització

El comité estratègic està coordinat pel professor Avelino Corma, de l'Institut de Tecnologia Química (ITQ UPV-CSIC) i compta amb altres quatre representants de la comunitat científica: Eliseo Monfort (Universitat Jaume I de Castellón), Emilia Morallón (Universidad de Alicante), María del Carmen Román (Universidad de Alicante) i José Manuel Serra (ITQ UPC-CSIC). Així mateix, Manuel Aragonés (AIJU); José Antonio Costa (AIMPLAS), Marta García (ITE) i Gustavo Mallol (ITC) proporcionen el coneixement i l'experiència acumulada en els instituts tecnològics. El teixit productiu aporta, amb l'aval de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) , un total de set representants: Alberto Echavarría (ASCER), Javier Cervera (Baleària), Alicia Rubio (BP), Óscar Nasarre (CEMEX), Cecilia Berganza (CEMEX), Jesús Carretero (Quimacova) i Carlos Miguel Casas (Vectalia). Per part de l'Administració, assisteixen el director general de Transició Ecològica, Pedro Fresco, i la d'Indústria, Empar Martínez.

Emergències

Aquest equip multidisciplinari està coordinat pel catedràtic de Comunicacions de la Universitat Politècnica de València Manuel Esteve, però compta amb altres tres científics: José Ángel Berná (Universitat d'Alacant), Sergio García-Nieto (Universitat Politècnica de València) i Ángela Sanjuan (Universitat d'Alacant). Per la seua part, Vicente Blanes (Aitex), Mercedes Sanchís (IBV) i Cristina Llobell (Inescop) representen als instituts tecnològics en el comité. Així mateix, el teixit productiu aporta, amb l'aval de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), tres representants: Roberto Guzmán (Robotnik), Ignacio Llopis (IoTSens) i Miguel Juan, (S2 Grup). L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències també contribueix amb la seua experiència com a òrgan coordinador dependent de l'Administració autonòmica i dues vocals, Miguel Mollá i Manuela Roldán..
 

Hàbitat Sostenible

Coordinat pel conseller delegat de Royo Group, Raül Royo, el comité compta amb una àmplia representació científica, personificada en Antonio Gallardo (Universitat Jaume I), Francisco Flórez y Víctor Echarri (Universitat d'Alicant); i José Miguel Corberán i Juan José Moragues (Universitat Politècnica de València). Per altra banda, Vicente Blanes (AITEX), Rosa María Pérez (AIDIMME), Vicente Lázaro (ITC), representen als instituts tecnològics, i Begoña Serran o asisteix per l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), una fundació de la qual forma part la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i les principals entitats del sector en la Comunitat Valenciana. Per últim, la visió empresarial està garantida amb la concurrència de Luis Hernández (Grespania), Carlos Muñoz (Becsa) i Gustavo Valbuena (Actiu).

 

Salut

Està coordinat per la científica del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), María Jesús Vicent i compta amb la participació dels científics María Isabel Acién (Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant), Salvador Martínez (Instituto de Neurociencias), Damià Tormo (Fundación Columbus), Josep Redón (Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA), Esther Soler (Hospital General d'Elx) i Cristina Botella (Universitat Jaume I), així com amb el tecnòleg Javier Sánchez, del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). El sector empresarial està representant per Mara Gracia (Surgival), José María Lagarón (Bioinicia), Francisco Sanchís (Elix Pharma) i Lorena Saus (Grupo Ascires).

2018

2023

Agroalimentació

El conseller delegat de Dulcesol, Rafael Juan, coordina aquest grup de treball, en el qual s'integren els científics José María García Álvarez-Coque (Universitat Politècnica de València), Amparo López (Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos), Luis Navarro (ACCIDI), José Pío Beltrán (IBMCP) i María José Frutos (UMH Ciagro), a més d'Andrés Pascual per part d'AINIA. La visió empresarial està representada per Mª Carmen Morales (Anecoop), Luis Plá (Mercadona), Daniel Ramón (Biopolis) i Raúl Martín (Embutidos Francisco Martínez).

 

2018

2023

Tecnologies habilitadores

Francisco Blanes, que està acompanyat per altres investigadors comJosé Duato; Javier Martí (Instituto de Nanofotónica), Rosa Llusar (Universitat Jaume I) y Nuria Oliver (Data-pop Alliance). El grup de treball es completa amb Eduardo Calabuig (Inescop); Laura Olcina, del Instituto Tecnológico de Informática (ITI); representants d'empreses amb un elevat component tecnològic com Francisco Gavilán (Nunsys); Vicente Navarro (Bioithas), Enrique Silla (Jeanología) o Ramón Debón (Colorker).

2018

2023

Economia Circular

El grup està liderat per l'ex director de AIDIMME, Mariano Pérez, i compta amb la participació dels experts Juan Bautista Carda (Universitat Jaume I), Joaquín MelgarejoJorge Olcina (Universidad de Alicante) y Eduardo Palomares (ITQ UPV-CSIC) a més de representants dels instituts tecnològics com José Antonio Costa (Aimplas), Antonio Dobón (Itene) y Vicente Cambra (Aitex). Maite Castillo (UBE Corporation Europe), Amelia Navarro (Hidraqua), Eva Giner (SPB) y Ángel Martínez representen al sector empresarial. 
 

2018

2023

Automoció i mobilitat sostenible

El president del Grup Segura, Francisco Segura, coordina aquest equip de treball, en el qual s'integren els científics Hendrik Jan Bolink (Instituto de Ciencia Molecular - UV), Gustau Camps-Valls (Grupo de Procesado de Imagen y Señales - UV) y Raúl Payri (Instituto Universitario de Motores Térmicos - UPV). els instituts tecnològics aporten a Marta García (ITE), Carlos Monerris (Itene) y Laura Olcina (ITI), mentre que el sector empresarial completa aquest grup d'experts amb altres cuatre representants: Pablo Bayo (Faurecia), Rubén Darío (Vectalia) i Antonio Ortín (ETRA I+D).
 

2018

2023