Your address will show here +12 34 56 78

Òrgans de direcció i participació

La participació dels agents del Sistema Valencià d'Innovació (SVI) en l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) s'articula directament en els seus òrgans:

Consell de Direcció

Òrgan de govern en el qual es troben representats la Generalitat, les universitats, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la xarxa d'instituts tecnològics i les organitzacions empresarials i sindicals.
Entre les seues principals funcions es troba la d'aprovar les subvencións a projectes d'innovació de caràcter estratègic.

Consell Valencià de la Innovació (CVI)

Òrgan col·legiat de suport i assessorament al Consell de Direcció i als òrgans unipersonals de l'Agència. Hi tenen participació i veu activa la major part de components del Sistema d’Innovació en la seua triple vessant:
acadèmica o científica, tecnològica i empresarial, a més de la pròpia Administració Pública, en la seua qualitat de garant de l'interés general. Realitzaran, especialment, aportacions valuoses en la millora del model productiu.

Comité Estratègic d’Innovació (CEI)

Òrgan superior assessor, de caràcter científic-tecnològic-empresarial, de suport al Consell de Direcció. La seua comesa principal és la proposta d'estratègies i programes específics d'actuació que contribuïsquen a la millora del Sistema mitjançant la mobilització efectiva de les capacitats existents amb major potencial d'aprofitament.
Els 45 components d'aquest Comité són triats per les persones membres del Consell Valencià d'Innovació i es respecta una proporció equilibrada entre científics, tecnòlegs i empresaris. Es reuneix amb periodicitat semestral.
Persones que constituïxen el Comité Estratègic d'Innovació.

El Comité Estratègic identifica i supervisa als Comités Estratègics d'Innovació Especialitzats (CEIE), que hauran d'aportar solucions singulars a cadascun dels reptes assenyalats pel CEI. Així mateix, disposaran dels recursos tècnics i del suport pressupostari de l’AVI per a les accions que siguen necessàries per a proposar solucions a les oportunitats plantejades. Comités Estratègics d’Innovació Especialitzats (CEIE)

Són els grups especialitzats del Comitè Estratègic d'Innovació (CEI) responsables d'oferir resposta a cadascun dels desafiaments del teixit productiu amb solucions tecnològiques innovadores. Per a 2019, l'òrgan coordinador ha definit dos noves árees prioritàries, hàbitat sostenible i resposta a les emergències, que s'afegeixen al comités de salut, agroalimentació, tecnologies habilitadores per a la nova economia, automoció i mobilitat sostenible i economia circular.
A més de treballar en innovacions, els equips de treball, integrats per científics, empresaris i tecnòlegs, han d'identificar els agents del Sistema Valencià d'Innovació (SVI) capacitats per al seu desenvolupament, definir les accions necessàries per a la seua implementació en el si de les empreses i proposar eines i incentius de política d'innovació per a maximitzar el seu impacte.

Emergències

Aquest equip multidisciplinari està coordinat pel catedràtic de Comunicacions de la Universitat Politècnica de València Manuel Esteve, però compta amb altres tres científics: José Ángel Berná (Universitat d'Alacant), Sergio García-Nieto (Universitat Politècnica de València) i Ángela Sanjuan (Universitat d'Alacant). Per la seua part, Vicente Blanes (Aitex), Mercedes Sanchís (IBV) i Cristina Llobell (Inescop) representen als instituts tecnològics en el comité. Així mateix, el teixit productiu aporta, amb l'aval de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), tres representants: Roberto Guzmán (Robotnik), Ignacio Llopis (IoTSens) i Miguel Juan, (S2 Grup). L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències també contribueix amb la seua experiència com a òrgan coordinador dependent de l'Administració autonòmica i dues vocals, Miguel Mollá i Manuela Roldán

Hàbitat Sostenible

Coordinat pel conseller delegat de Royo Group, Raül Royo, el comité compta amb una àmplia representació científica, personificada en Antonio Gallardo (Universitat Jaume I), Francisco Flórez y Víctor Echarri (Universitat d'Alicant); i José Miguel Corberán i Juan José Moragues (Universitat Politècnica de València). Per altra banda, Vicente Blanes (AITEX), Rosa María Pérez (AIDIMME), Vicente Lázaro (ITC), representen als instituts tecnològics, i Begoña Serrano asisteix per l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), una fundació de la qual forma part la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i les principals entitats del sector en la Comunitat Valenciana. Per últim, la visió empresarial està garantida amb la concurrència de Luis Hernández (Grespania), Carlos Muñoz (Becsa) i Gustavo Valbuena (Actiu).

Salut

Està coordinat per la científica del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), María Jesús Vicent i compta amb la participació dels científics María Isabel Acién (Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant), Salvador Martínez (Instituto de Neurociencias), Damià Tormo (Fundación Columbus), Josep Redón (Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA) i Cristina Botella (Universitat Jaume I), així com amb el tecnòleg Javier Sánchez, del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). El sector empresarial i de gestió està representant per Mara Gracia (Surgival), el també científic Enrique Ortega (Hospital General Universitario de Valencia), Francisco Sanchís (IMEX Clinics) i Lorena Saus (Sistemas Genómicos).

Agroalimentació

El conseller delegat de Dulcesol, Rafael Juan, coordina aquest grup de treball, en el qual s'integren els científics José María García Álvarez-Coc (Universitat Politècnica de València), Cristina Molina (Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos), Luis Navarro (expert), José Pío Beltrán (IBMCP), a més de María José Peris per part del Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA). La visió empresarial està representada per Mª Carmen Morales (Anecoop), Luis Plá (Mercadona), Daniel Ramón (Biopolis) y Raúl Martín (Embutidos Francisco Martínez).

Tecnologies habilitadores

Aquest equip multidisciplinari treballa sota la tutela del científic José Duato, que està acompanyat per altres investigadors com Francisco Blanes (Instituto Universitario de Automática y Informática Industrial); Javier Martí (Institut de Nanofotònica), Rosa Llusar (Universitat Jaume I) i Nuria Oliver (Data-pop Alliance). El grup de treball es completa amb l'expert Antonio Querol Villalba; Laura Olcina, del Instituto Tecnológico de Informática (ITI); i representants d'empreses amb un elevat component tecnològic com Francisco Gavilán (Nunsys); Álvaro Soler (Multiscan Technologies) o Ramón Debón (Colorker).

Economia Circular

El grup està liderat pel director de AIDIMME, Mariano Pérez, i compta amb la participació dels experts Juan Bautista Carda (Universitat Jaume I), Joaquín Melgarejo (Universitat d'Alacant) i Jorge Olcina (Universitat d'Alacant), a més de representants dels instituts tecnològics com José Antonio Costa (Aimplas), Susana Aucejo (Itene). Maite Castillo (UBE Corporation Europe), Amelia Navarro (Hidraqua) i Eva Giner (SPB) representen al sector empresarial. A més, assisteixen com convidats Eduardo Palomares (ITQ-UPV) i Miguel Ángel Martínez (Inescop).


Automoció i mobilitat sostenible

El president del Grup Segura, Francisco Segura, coordina aquest equip de treball, en el qual s'integren els científics Hendrik Jan Bolink (Instituto de Ciencia Molecular - UV), Gustau Camps-Valls (Grup de Procesado de Imagen y Señales - UV) i Raúl Payri (Instituto Universitario de Motores Térmicos - UPV). Així mateix, els instituts tecnològics aporten a Marta García (ITE) y Laura Olcina (ITI), mentre que el sector completa aquest grup d'experts amb altres tres representants: Pablo Bayo (Faurecia) i Antonio Ortín (ETRA I+D).