Your address will show here +12 34 56 78

La Agència Valenciana de la Innovació és el lloc de trobada de tots els agents del Sistema Valencià d'Innovació (SVI).
Missió

Impulsar la millora del model productiu de la Comunitat Valenciana a través de la mobilització de tot el coneixement disponible en el conjunt del Sistema Valencià d'Innovació, per a la consecució d'un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i cohesionat socialment.

Objectius

Dissenyar i coordinar l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana i promoure l'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació en el seu conjunt. Tot això en estreta col·laboració amb la resta d'organismes i entitats relacionades amb l'I+D i la innovació.

Principis

Els principis que sustenten el nostre treball són:
 • Text Hover

Cooperació

Propiciem la col·laboració efectiva entre els generadors de coneixement (científics i tecnòlegs) i les empreses i sectors productius de la Comunitat Valenciana.
 • Facilitem la incorporació d'innovacions desenvolupades pel sistema científic i tecnològic en àrees estratègiques de futur en cooperació amb empreses tractores. L'objectiu és que el sistema productiu adopte estes solucions
 • Promovem la valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses  
 • Desenvolupem projectes estratègics en cooperació 
 • Fomentem la consolidació de la cadena de valor empresarial 
 • Donem suport a la creació d'Unitats Científiques d'Innovació

Talent

Donem suport a la creació d'agents d'innovació i interfícies que connecten els entorns científic, tecnològic i empresarial de la Comunitat Valenciana.
Incentivem la incorporació de personal qualificat en projectes d'innovació en empreses o en doctorats empresarials i donem suport a la figura d'agents que servisquen de nexe d'unió entre el món científic, els instituts tecnològics i el sistema productiu.
Amb el suport de l'AVI sorgixen tres figures centrals en el Sistema Valencià d'Innovació:
 • Agents d'innovació 
 • Investigadors i tecnòlegs en companyies
 • Doctorands empresarials 
 • Text Hover
 • Text Hover

Talent

Donem suport a la creació d'agents d'innovació i interfícies que connecten els entorns científic, tecnològic i empresarial de la Comunitat Valenciana.
Incentivem la incorporació de personal qualificat en projectes d'innovació en empreses o en doctorats empresarials i donem suport a la figura d'agents que servisquen de nexe d'unió entre el món científic, els instituts tecnològics i el sistema productiu.
Tres figures centrals en el Sistema Valencià d'Innovació sorgeixen del suport de l'AVI:
 • Agents d'innovació 
 • Investigadors i tecnòlogs en empreses
 • Doctorands empresarials 
 • Text Hover

Consens

Projectem i coordinem l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana amb l'acord i participació activa de tots els agents del Sistema Valencià d'Innovació.
Són els propis agents a través del consens els que garantixen la continuïtat de l'estratègia d'innovació.