Your address will show here +12 34 56 78

Convocatòries

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) incentiva, a través de la seua convocatòria anual d'ajudes en concurrència competitiva, el desenvolupament de projectes d'innovació en els quals cooperen diversos agents del Sistema Valencià d'Innovació (SVI). Entre altres actuacions, l’AVI dona suport a iniciatives col·laboratives d'alt impacte 
per a fer front a reptes d'interés comú, impulsa projectes que potencien la consolidació del conjunt de la cadena de valor empresarial, la intensificació de l'ús del coneixement per part de les empreses, i la compra pública innovadora, com a instrument de desenvolupament de tecnologies i innovacions orientades a la millora de la qualitat i l'eficiència dels serveis públics.
Programes d'ajuda
L’Agència incentiva, entre altres, els projectes d'alt impacte realitzats en cooperació entre diversos agents del SVI, la consolidació del conjunt de la cadena de valor empresarial, la intensificació de l'ús del coneixement per part de les empreses, i la compra pública innovadora, com a instrument de desenvolupament de tecnologies i innovacions orientades a la millora de la qualitat i l'eficiència dels serveis públics.

L'Agència disposa, per assolir els seus objectius, entre d'altres, de la facultat de concedir ajudes a través de convocatòries de concurrència competitiva les actuacions principals de les quals es resumeixen en:

Per més informació prem el següent botó:


Reptes i solucions 

Per a orientar la R+D+i cap a sectors d'alt valor afegit i ajudar les empreses a resoldre els seus reptes i necessitats, l’AVI prima en les seues convocatòries d'ajuda en concurrència competitiva aquells projectes que s'alineen amb els reptes prioritaris i les solucions proposades pels comités d'innovació, en els quals estan representades les esferes científica, tecnològica i empresarial.

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text HoverSalut • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

Per més informació prem el següent botó:


Justificació

L’AVI ha establit un sistema de justificació per fases per a les seues convocatòries d'ajuda a fi de facilitar a les entitats beneficiàries la presentació de la documentació adequada i agilitzar així els pagaments. Consulta les fases actives, els terminis, els períodes de justificació i les instruccions per a cadascuna de les convocatòries vigents.

Per més informació prem el següent botó: