Your address will show here +12 34 56 78

Justificació

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha establit un sistema de justificació per fases per a les seues convocatòries d’ajuda a fi de facilitar a les entitats beneficiàries la presentació de la documentació adient i agilitzar així els pagaments. Consulta al següent quadre les fases actives, els terminis, els períodes de justificació i les instruccions per a cadascuna de les convocatòries vigents.

ConvocatòriaFase de justificacióTermini màxim de justificacióPeríode que se justificaInstruccions de justificacióEstat
2021-202301/10/20212021 (fins el 01/10/2021)Manual de justificació
Manual de l'aplicació
Documentació
Logos i manual AVI-FEDER
Finalitzat
01/07/20222021 y 2022 (fins el 01/07/2022)Manual de justificació
Manual de l'aplicació
Documentació
Logos i manual AVI-FEDER
Finalitzat
02/10/20232022 y 2023 (fins el 30/09/2023)Manual de justificació
Manual de l'aplicació
Documentació
Logos i Manual AVI-FEDER
Finalitzat
2022-202405/10/20222022 (fins el 05/10/2022)Manual de justificació
Manual de l'aplicació
Documentació
Finalitzat
05/07/20232022 y 2023 (fins el 05/07/2023)Manual de justificació
Manual de l'aplicació
Documentació
Logos i Manual AVI-FEDER
Finalitzat
02/10/20242023 y 2024 (fins el 30/09/2024)Manual de justificació
Manual de l'aplicació
Documentació
Logos i manual AVI-FEDER
Tancat
2023-202505/02/20242023 (fins el 31/12/2023, inclòs)Manual de justificació
Manual de l'aplicació
Documentació
Logos i manual AVI -FEDER
Finalizat
05/02/20252024 (fins el 31/12/2024, inclòs)Manual de justificació
Manual de l'aplicació
Documentació
Logos i manual AVI-FEDER
Tancat
05/02/20262025 (fins el 31/12/2025, inclòs)Manual de justificació
Manual de l'aplicació
Documentació
Logos i manual AVI-FEDER
Tancat