Your address will show here +12 34 56 78

Justificación

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha establit un sistema de justificació per fases per a les seues convocatòries d’ajuda a fi de facilitar a les entitats beneficiàries la presentació de la documentació adient i agilitzar així els pagaments. Consulta al següent quadre les fases actives, els terminis, els períodes de justificació i les instruccions per a cadascuna de les convocatòries vigents.

ConvocatoriaFase de justificaciónPlazo máximo de justificaciónPeríodo que se justificaInstrucciones de justificaciónEstado
2021-202301/10/20212021 (hasta el 01/10/2021)Manual de justificación
Manual de la aplicación
Documentación
Finalizado
01/07/20222021 y 2022 (hasta el 01/07/2022)Manual de justificación
Manual de la aplicación
Documentación
Finalizado
02/10/20232022 y 2023 (hasta el 30/09/2023)Manual de justificación
Manual de la aplicación
Documentación
Abierto
2022-202405/10/20222022 (hasta el 05/10/2022)Manual de justificación
Manual de la aplicación
Documentación
Finalizado
05/07/20232022 y 2023 (hasta el 05/07/2023)Manual de justificació
Manual de l'aplicació
Documentació
Finalizado
02/10/20242023 y 2024 (hasta el 30/09/2024)Manual de justificación
Manual de la aplicación
Documentación
Cerrado
2023-202505/02/20242023 (hasta el 31/12/2023, incluido)Manual de justificación
Manual de la aplicación
Documentación
Cerrado
05/02/20252024 (hasta el 31/12/2024, incluido)Manual de justificación
Manual de la aplicación
Documentación
Cerrado
05/02/20262025 (hasta el 31/12/2025, incluido)Manual de justificación
Manual de la aplicación
Documentación
Cerrado