Your address will show here +12 34 56 78

El Sistema Valencià d'Innovació (SVI) està integrat per universitats i centres superiors de recerca; instituts tecnològics; centres de recerca sanitària; IVF, entitats financeres i fons de capital de risc; les Administracions Públiques i el conjunt del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

La fortalesa del Sistema d'Innovació depén no solament de la robustesa dels seus components, individualment considerats, sinó també de la seua capacitat d'interrelació. En realitat, no n'hi ha prou amb invertir en R+D per a garantir que les empreses incorporen la tecnologia i les innovacions. 

És necessari que el Sistema d'Innovació siga eficient, és a dir, que funcionen de manera fluïda totes les connexions dels seus diversos components. Si no existeixen elements potents d'interconnexió, la distància entre els uns  i els altres pot resultar insalvable.

Diagnòstic inicial

Nivell salarial i renda per càpita per sota de la mitjana nacional

Reduïda implantació de grans empreses en el teixit productiu

Baixa participació de les empreses en la inversió total en R+D

Reduït nivell de valor afegit i productivitat de les empreses valencianes

Escàs desenvolupament d'instruments financers per a empreses innovadores

Desocupació dels recursos humans qualificats

Insuficient coordinació de les polítiques de I+D+i

Absència de diàleg sistemàtic entre el món científic i l'empresarial

Escassa capacitat d'absorció dels avanços tecnològics

Xarxa d'instituts tecnològics i centres d'investigació ja desenvolupada

Teixit empresarial amb gran potencial de creiximent

Més de 950 grups de recerca en actiu

Alts nivells d'excelència científica

Empreses tractores amb alta capacitat d'arrossegament

Alt Consell Consultiu en R+D+i