Premsa

La Generalitat obri una nova convocatòria d’ajudes amb 50 milions el desenvolupament de projectes d’innovació– El Diari Oficial de la Generalitat publica la nova convocatòria de l’AVI, que reforça les unitats científiques d’innovació empresarial
– Les entitats interessades podran presentar fins al pròxim 6 de maig les seues sol·licituds a través de la pàgina web de l’AVI

La Generalitat, a través de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), ha obert una nova convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva dirigida a enfortir i desenvolupar el sistema d’innovació de la Comunitat Valenciana, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Les entitats interessades disposaran de 15 dies hàbils, fins al pròxim 6 de maig, per a presentar les seues sol·licituds a través de la pàgina web de la institució.

En total, l’AVI ha disposat un pressupost global màxim de 50 milions d’euros per a aquesta nova edició dels seus programes de suport a la I+D+i en col·laboració, la cinquena des que es posara en funcionament l’Agència en 2018. La nova convocatòria està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del programa operatiu 2021-2027, i contribuirà a la transformació del model productiu, en línia amb l’estratègia de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

La previsió és que l’AVI puga finançar entorn de 450 projectes, que es desenvoluparan en un màxim de tres anualitats, en funció de la mena de programa i les característiques de cada iniciativa.

A través d’aquest instrument, l’Agència incentiva el desenvolupament de projectes d’innovació en les empreses, al mateix temps que facilita la transferència de coneixement i les seues aplicacions al teixit productiu, fomentant, a més, la col·laboració públic-privada i la cooperació entre centres d’investigació, instituts tecnològics i empreses. De fet, l’AVI requereix de la col·laboració de, almenys, dos agents del sistema per a optar a qualsevol de les seues línies.

La principal novetat d’enguany se centra en el reforç de la línia d’ajudes destinada al finançament d’Unitats Científiques d’Innovació Empresarial (UCIE) en universitats i centres d’investigació d’excel·lència. Es tracta d’una figura concebuda per l’AVI per a impulsar la transferència de coneixement i el desenvolupament de solucions tecnològiques i innovacions dirigides a les nostres empreses, que aquest exercici comptarà amb més de 5,5 milions d’euros, una quantia nou vegades superior a la consignada fa un any.

La segona gran novetat remet a la incorporació de nous criteris socials i mediambientals per a l’avaluació de les sol·licituds d’ajuda, que se sumen a les pautes ja existents, i connecten també amb les establides per Brussel·les. D’aquesta manera, es tindrà en compte l’alineació dels projectes d’innovació amb les polítiques mediambientals, d’igualtat de gènere i d’accessibilitat de les persones amb diversitat funcional en el procés d’anàlisi i baremació de les propostes d’innovació.

En qualsevol cas, l’Agència continuarà prioritzant, com fins ara, aquelles iniciatives que oferisquen resposta als reptes i solucions que prèviament han identificat els diferents comités d’especialistes que assessoren l’entitat.

Finalment, en el programa de Promoció del Talent s’atorgarà una major flexibilitat a les universitats que concórreguen a la línia d’agents d’innovació. En concret, cadascuna de les institucions acadèmiques podrà presentar fins a 6 projectes, un per estructura d’investigació, enfront del màxim de tres vigent fins hui.

Impuls als projectes estratègics

Com ja va succeir el passat exercici, el gruix dels fons (entorn d’un 60%) s’ha reservat per als programes de suport als projectes estratègics en cooperació i a la cadena de valor empresarial, que són, a més, els que generen un major impacte en el teixit productiu.

Al primer, l’AVI destina 17,2 milions d’euros per a incentivar la cooperació de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat en el desenvolupament conjunt de solucions a reptes d’interés comú. Es tracta d’iniciatives que requereixen necessàriament de la col·laboració dels diferents agents del sistema d’innovació per la complexitat i l’elevat esforç econòmic d’aquests projectes.

Dotat amb al voltant de 11,6 milions, el programa de suport a la consolidació de cadena de valor empresarial recolza al seu torn el desenvolupament de solucions que impliquen novetats en productes o processos, o bé millores en l’intercanvi d’informació i procediments de treball amb impacte en el conjunt de la cadena de valor.

Per al finançament d’iniciatives de desenvolupament experimental dirigides a l’obtenció de prototips i projectes pilot s’han disposat 5,6 milions d’euros, una assignació similar a la proveïda per a recolzar la creació i manteniment de les Unitats Científiques d’Innovació en centres, instituts d’investigació i universitats de la Comunitat Valenciana.

L’AVI disposa, a més, de tres línies específiques per a la promoció del talent, la finalitat del qual és atraure i retindre a professionals qualificats. Les tres sumen 5,5, milions d’euros amb els quals no sols es finançarà l’actual xarxa d’agents d’innovació, sinó que també es farà costat a les empreses que formen a doctorandes i doctorands industrials o que contracten personal investigador i tècnic de Formació Professional vinculats a l’execució de projectes d’innovació.

Una altra de les línies estratègiques per a l’Agència, la d’impuls de la Compra Pública d’Innovació (CPI), aconseguirà els 3,2 milions d’euros en 2022. Aquest pressupost es destinarà a potenciar tant la demanda de productes i serveis innovadors en l’Administració, com a estimular a les empreses perquè concórreguen a aquest tipus de licitacions nacionals i internacionals.

Finalment, es contemplen 1,4 milions d’euros per a impulsar accions d’enfortiment del sistema valencià d’innovació. A través d’aquest programa es pretenen reforçar les estructures de suport a la innovació existents en la Comunitat, així com facilitar la difusió de la I+D+i entre les empreses.

Més de 400 beneficiaris i 93 milions concedits

Des de 2018, més de 400 organitzacions diferents, entre les quals es troben empreses, universitats, centres tecnològics i d’investigació i entitats locals, s’han beneficiat de les ajudes en concurrència competitiva de l’Agència Valenciana de la Innovació.

En total, l’AVI ha concedit més de 93 milions d’euros per a recolzar el desenvolupament de projectes d’I+D+i en cooperació a fi d’optimitzar el funcionament del sistema d’innovació de la Comunitat i potenciar les sinergies entre les seues diferents baules.

Author