Premsa, Premsa

El Consell dona suport al desenvolupament d’un nou sistema de reciclatge de pneumàtics més sostenible per a obtindre millors materials de construcció


  • L’AVI finança aquest projecte, que lidera l’Institut Tecnològic del Plàstic en col·laboració la Universitat Politècnica de València
  • Els productes obtinguts a partir de cautxú reciclat presenten millors propietats i s’aplicaran a habitatges, infraestructures o instal·lacions esportives


La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), finança el desenvolupament d’un nou tractament per al reciclatge de pneumàtics que no sols és més sostenible que els processos actuals, sinó que permet obtindre cautxú de major qualitat per al seu ús en el sector de la construcció, les infraestructures de transport, les instal·lacions esportives o els parcs infantils, entre altres.


Impulsat per l’Institut Tecnològic del Plàstic (Aimplas), el projecte Recicautxu pretén donar una segona vida a les cobertes fora d’ús, evitant el seu emmagatzematge en abocadors, que suposen un focus d’insectes i rosegadors i eleven el risc d’incendis. La iniciativa compta amb el suport d’Agència Valenciana de la Innovació, que ha aportat 150.000 euros en el marc de l’última convocatòria en concurrència competitiva, que és finançada conjuntament amb la Unió Europea a través del Fons de Desenvolupament Regional (Feder).


En l’actualitat, conviuen diferents sistemes de tractament per a aquests residus, però tots ells presenten deficiències des del prisma de la sostenibilitat, la qual cosa ha portat a explorar alternatives en les quals el cautxú triturat es mescla amb altres plàstics amb la finalitat de reaprofitar-los com a materials secundaris en nous productes industrials.


Aquestes tecnologies, no obstant això, tenen un ampli marge de millora, ja que les propietats dels materials obtinguts fins hui no aconsegueixen els estàndards de qualitat necessaris.


Precisament Aimplas, en col·laboració amb el departament d’Enginyeria i Infraestructures dels Transports de la Universitat Politècnica de València (UPV) pretén desenvolupar una nova generació de compostos amb propietats elàstiques i de resistència a impacte millorades per al seu ús en elements de construcció, infraestructures de transport, interior d’edificis, instal·lacions esportives, parcs infantils o senyalitzacions i sistemes de seguretat viària.


Segons el responsable d’aquest projecte en Aimplas, Vicent Martínez en l’actualitat “les aplicacions per als residus de cautxú són molt limitades, la qual cosa fa necessari ampliar el ventall de processos de transformació d’aquest material reciclat, així com buscar nous productes de major valor afegit. En aquest projecte estem buscant millorar la valorització d’aquest residu a través de processos innovadors que permetran obtindre nous materials més sostenibles dins d’una economia circular”.


Per a millorar les propietats d’aquests residus, Aimplas ha desenvolupat una tecnologia que reverteix el procés de vulcanitzat dels pneumàtics, que és un tractament al qual se sotmet el cautxú per a incrementar la seua duresa i resistència. L’avantatge d’aquest nou procés és que es pot estendre a altres tipus de materials plàstics com les espumes de poliuretà, les canonades de polietilé reticulat i els recobriments de cables, ampliant així les possibilitats de recuperació i reciclatge d’aquest tipus de residus.


Col·laboració en innovació


D’aquesta manera, Recicautxu preveu posar en valor les investigacions que Aimplas ha vingut desenvolupant al llarg dels últims anys en aquest camp i, comptarà per a això amb el grup d’investigació d’Enginyeria Ferroviària, adscrit al departament d’Enginyeria i Infraestructures dels Transports de la UPV, sobre el qual recaurà la validació dels elements produïts amb materials reciclats. L’objectiu, per tant, és sotmetre aquests productes a tests de rigidesa enfront de càrregues, assajos de fatiga i d’amortiment de vibracions, entre altres.


“Cada any es recullen a Espanya 160.000 tones de pneumàtics usats, la gestió dels quals al final de la seua vida útil pot generar un gran impacte en el medi ambient. Gràcies a la innovació és possible obtindre, a partir de residus, nous productes amb un elevat valor afegit, reduint l’ús de recursos naturals, oferint alternatives a les matèries primàries i beneficiant-se d’un estalvi en costos i consums d’energia”, ha precisat la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno.


Per part seua, el vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche, ha destacat la importància de donar suport als processos de transferència de coneixement i tecnologia perquè el resultat de les investigacions que presenten aplicacions potencials en el teixit productiu acaben implementant-se de manera efectiva en les nostres empreses i els atorguen un valor diferencial.


El projecte RECICAUTXU s’alinea, a més, amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, que situa entre les seues prioritats en l’eix d’hàbitat el desenvolupament de materials, productes i processos avançats, de baix impacte ambiental, amb noves aplicacions de valor afegit, de manera sostenible i ecoeficient.


Així mateix, la iniciativa que lidera Aimplas connecta amb els reptes i solucions identificats pels comités estratègics d’innovació en Economia Circular i Hàbitat Sostenible, que advoquen pel desenvolupament de sistemes de reciclatge terciari per a optimitzar la valorització de residus i implementar materials de construcció més sostenibles.

Author