Your address will show here +12 34 56 78
Premsa


– El Diari Oficial de la Generalitat publica la nova convocatòria de l’AVI, que reforça les unitats científiques d’innovació empresarial
– Les entitats interessades podran presentar fins al pròxim 6 de maig les seues sol·licituds a través de la pàgina web de l’AVI

La Generalitat, a través de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), ha obert una nova convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva dirigida a enfortir i desenvolupar el sistema d’innovació de la Comunitat Valenciana, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Les entitats interessades disposaran de 15 dies hàbils, fins al pròxim 6 de maig, per a presentar les seues sol·licituds a través de la pàgina web de la institució.

En total, l’AVI ha disposat un pressupost global màxim de 50 milions d’euros per a aquesta nova edició dels seus programes de suport a la I+D+i en col·laboració, la cinquena des que es posara en funcionament l’Agència en 2018. La nova convocatòria està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del programa operatiu 2021-2027, i contribuirà a la transformació del model productiu, en línia amb l’estratègia de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

La previsió és que l’AVI puga finançar entorn de 450 projectes, que es desenvoluparan en un màxim de tres anualitats, en funció de la mena de programa i les característiques de cada iniciativa.

A través d’aquest instrument, l’Agència incentiva el desenvolupament de projectes d’innovació en les empreses, al mateix temps que facilita la transferència de coneixement i les seues aplicacions al teixit productiu, fomentant, a més, la col·laboració públic-privada i la cooperació entre centres d’investigació, instituts tecnològics i empreses. De fet, l’AVI requereix de la col·laboració de, almenys, dos agents del sistema per a optar a qualsevol de les seues línies.

La principal novetat d’enguany se centra en el reforç de la línia d’ajudes destinada al finançament d’Unitats Científiques d’Innovació Empresarial (UCIE) en universitats i centres d’investigació d’excel·lència. Es tracta d’una figura concebuda per l’AVI per a impulsar la transferència de coneixement i el desenvolupament de solucions tecnològiques i innovacions dirigides a les nostres empreses, que aquest exercici comptarà amb més de 5,5 milions d’euros, una quantia nou vegades superior a la consignada fa un any.

La segona gran novetat remet a la incorporació de nous criteris socials i mediambientals per a l’avaluació de les sol·licituds d’ajuda, que se sumen a les pautes ja existents, i connecten també amb les establides per Brussel·les. D’aquesta manera, es tindrà en compte l’alineació dels projectes d’innovació amb les polítiques mediambientals, d’igualtat de gènere i d’accessibilitat de les persones amb diversitat funcional en el procés d’anàlisi i baremació de les propostes d’innovació.

En qualsevol cas, l’Agència continuarà prioritzant, com fins ara, aquelles iniciatives que oferisquen resposta als reptes i solucions que prèviament han identificat els diferents comités d’especialistes que assessoren l’entitat.

Finalment, en el programa de Promoció del Talent s’atorgarà una major flexibilitat a les universitats que concórreguen a la línia d’agents d’innovació. En concret, cadascuna de les institucions acadèmiques podrà presentar fins a 6 projectes, un per estructura d’investigació, enfront del màxim de tres vigent fins hui.

Impuls als projectes estratègics

Com ja va succeir el passat exercici, el gruix dels fons (entorn d’un 60%) s’ha reservat per als programes de suport als projectes estratègics en cooperació i a la cadena de valor empresarial, que són, a més, els que generen un major impacte en el teixit productiu.

Al primer, l’AVI destina 17,2 milions d’euros per a incentivar la cooperació de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat en el desenvolupament conjunt de solucions a reptes d’interés comú. Es tracta d’iniciatives que requereixen necessàriament de la col·laboració dels diferents agents del sistema d’innovació per la complexitat i l’elevat esforç econòmic d’aquests projectes.

Dotat amb al voltant de 11,6 milions, el programa de suport a la consolidació de cadena de valor empresarial recolza al seu torn el desenvolupament de solucions que impliquen novetats en productes o processos, o bé millores en l’intercanvi d’informació i procediments de treball amb impacte en el conjunt de la cadena de valor.

Per al finançament d’iniciatives de desenvolupament experimental dirigides a l’obtenció de prototips i projectes pilot s’han disposat 5,6 milions d’euros, una assignació similar a la proveïda per a recolzar la creació i manteniment de les Unitats Científiques d’Innovació en centres, instituts d’investigació i universitats de la Comunitat Valenciana.

L’AVI disposa, a més, de tres línies específiques per a la promoció del talent, la finalitat del qual és atraure i retindre a professionals qualificats. Les tres sumen 5,5, milions d’euros amb els quals no sols es finançarà l’actual xarxa d’agents d’innovació, sinó que també es farà costat a les empreses que formen a doctorandes i doctorands industrials o que contracten personal investigador i tècnic de Formació Professional vinculats a l’execució de projectes d’innovació.

Una altra de les línies estratègiques per a l’Agència, la d’impuls de la Compra Pública d’Innovació (CPI), aconseguirà els 3,2 milions d’euros en 2022. Aquest pressupost es destinarà a potenciar tant la demanda de productes i serveis innovadors en l’Administració, com a estimular a les empreses perquè concórreguen a aquest tipus de licitacions nacionals i internacionals.

Finalment, es contemplen 1,4 milions d’euros per a impulsar accions d’enfortiment del sistema valencià d’innovació. A través d’aquest programa es pretenen reforçar les estructures de suport a la innovació existents en la Comunitat, així com facilitar la difusió de la I+D+i entre les empreses.

Més de 400 beneficiaris i 93 milions concedits

Des de 2018, més de 400 organitzacions diferents, entre les quals es troben empreses, universitats, centres tecnològics i d’investigació i entitats locals, s’han beneficiat de les ajudes en concurrència competitiva de l’Agència Valenciana de la Innovació.

En total, l’AVI ha concedit més de 93 milions d’euros per a recolzar el desenvolupament de projectes d’I+D+i en cooperació a fi d’optimitzar el funcionament del sistema d’innovació de la Comunitat i potenciar les sinergies entre les seues diferents baules.
0

Agenda, Agenda SVI
AINIA centre tecnològic organitza una jornada online dirigida a empreses per a difondre els programes d’ajuda de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI). El webinar compta amb la participació de la secretària general de l’AVI, Olivia Estrella, i del cap del Servei de Cooperació del Sistema Valencià d’innovació, Eduardo Viana.

Programa i inscripcions

15.30 hores. Online
0