Premsa, Premsa

La Generalitat dona suport a la transformació dels ous trencats en matèries primeres per a les indústries del calçat i la ceràmica


  • Els centres tecnològics del calçat i la ceràmica desenvolupen este projecte estratègic junt amb l’Associació Avícola Valenciana i la Unió Llauradora i Ramadera
  • S’obtindran materials per a la fabricació de frites ceràmiques i soles, polímers per al sector del calçat i bioestimulants per al camp


La Generalitat, a través de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigix Nuria Montes, dona suport a un projecte d’innovació per a transformar els ous de gallina que es trenquen en els centres d’embalatge i transformar-los en matèries primeres de valor per als sectors agroalimentaris, ceràmic i del calçat.

Esta iniciativa que impulsa l’economia circular i la simbiosi industrial entre empreses de diferents sectors d’activitat proposa una solució integral a un problema, el del trencament accidental d’ous, que, només a la Comunitat Valenciana, genera al voltant de 2.300 tones de deixalles a l’any.

En l’actualitat són les empreses ovoproductores les que costegen el tractament adequat d’estos residus biològics mitjançant el lliurament a un gestor autoritzat, tal com establix la legislació vigent. No obstant això, este procés comporta un impacte econòmic per a esta indústria, que ha de sufragar entre 60 i 150 euros per cada tona de residu, depenent de la localització de la granja i del volum generat.

Este projecte estratègic, denominat OVOVAL, està coordinat pel Centre Tecnològic del Calçat, Inescop, i s’executa en col·laboració amb l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC-AICE); l’Associació Avícola Valenciana (Asav) i la Unió Llauradora i Ramadera. Així mateix, té el suport econòmic d’IVACE+i i finançament de la Unió Europea a través del Programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) Comunitat Valenciana 2021-2027.

La iniciativa pretén aprofitar este residu animal per a desenvolupar productes i materials renovables i d’alt valor afegit amb aplicacions potencials en diferents indústries estratègiques de la Comunitat Valenciana, com la ceràmica, el calçat o, fins i tot, el sector agroalimentari.

Amb la part inorgànica de l’ou, és a dir, amb la closca, el consorci preveu obtindre biocarbonat càlcic, un material que podria emprar-se com una matèria primera en la formulació de frites per a rajoles ceràmiques o per a fabricar soles de calçat, assenyalen des d’ITC i Inescop.

D’altra banda, la clara, el rovell i la membrana s’usaran en la producció de nous bioproductes de contingut proteic destinats al desenvolupament de biopolímers per a la indústria del cuir, mentres que, en l’àmbit agrícola, s’advertixen altres aplicacions alternatives centrades en el desenvolupament de l’agricultura ecològica i la producció de bioestimulants basats en aminoàcids lliures, que reduïxen l’impacte ambiental respecte dels fertilitzants sintètics.

A més d’impulsar l’economia circular, OVOVAL contribuirà a millorar la competitivitat de les empreses avícoles productores d’ou a través d’una iniciativa de simbiosi industrial, que minimitzarà l’impacte econòmic que suposava fins ara la gestió d’estos residus.

De la mateixa manera, les matèries primeres renovables que s’obtindran a partir d’estes restes animals contribuiran a desenvolupar productes nous sostenibles en els sectors del calçat i la ceràmica, que alhora ajudaran les dos indústries a avançar cap als objectius de descarbonització que exigix la Unió Europea per a l’any 2050.

Amb este objectiu, l’ITC aporta al projecte el seu ampli coneixement sobre la valorització del carbonat de calci obtingut a partir d’estos residus i l’aplicació d’este en el sector ceràmic, mentres que el valor d’Inescop se centra en la seua experiència per a aprofitar les proteïnes obtingudes a partir de subproductes animals per a obtindre polímers i estimulants d’origen natural.

El consorci es completa amb dos organitzacions professionals, l’Associació Avícola Valenciana (Asav), que alberga les empreses que generen el bioresidu, i la Unió Llauradora i Ramadera, en representació del sector agrari, que s’erigix en un dels beneficiaris i usuaris principals dels productes generats, en concret, dels bioestimulants proteics.

OVOVAL s’alinea amb les conclusions del Comité d’Innovació en Economia Circular, que advoca per la valorització més eficient dels residus i per la producció de béns de consum més sostenibles. Així mateix, la iniciativa s’enquadra en els eixos principals de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Author