Premsa, Premsa

El Consell llança una convocatòria de 49 milions d’euros en ajudes a projectes d’innovació, que reforça el suport a les empreses  • El Diari Oficial de la Generalitat publica la nova convocatòria anual de l’AVI, que romandrà oberta fins al pròxim 21 d’abril
  • L’Agència preveu finançar al voltant de 350 projectes de R+D+i, en els quals col·laboraran diferents agents del sistema d’innovació


El Consell, a través de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), ha llançat una nova convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva dirigida a enfortir i desenvolupar el sistema d’innovació, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).


Es tracta d’una nova crida pública per a resoldre reptes d’interés comú a través de la R+D+i, en el qual, com a novetat, es reforçarà tant la participació d’empreses com la dotació econòmica dels dos programes amb major impacte en el teixit productiu, a fi d’impulsar els projectes estratègics en cooperació i la consolidació de la cadena de valor empresarial.


En total, l’AVI ha disposat un pressupost global màxim de 48,95 milions d’euros per a aquesta nova edició dels seus programes de suport a la R+D+i en col·laboració, que romandrà oberta a la recepció de projectes fins al pròxim 21 d’abril.


La nova convocatòria està cofinançada al 60% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), a través del programa de la Comunitat Valenciana per al període 2021-2027, i s’alinea amb la nova Estratègia d’Especialització Intel·ligent S3, que ha dissenyat la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.


S’estima que, amb l’actual assignació econòmica, l’AVI podrà finançar entorn de 350 iniciatives d’innovació, que s’executaran en un màxim de tres anualitats, en funció del tipus de programa i les característiques de cada projecte.


Les sis línies d’ajuda de l’Agència incentiven el desenvolupament de projectes d’innovació en les empreses i faciliten la transferència de coneixement i les seues aplicacions al teixit productiu, fomentant, a més, la col·laboració públic-privada i la cooperació entre centres tecnològics i d’investigació i empreses.


De fet, l’AVI requereix de la col·laboració de, almenys, dos agents del sistema per a optar a qualsevol tipus d’incentiu, al mateix temps que es continuarà prioritzant, com fins ara, aquelles iniciatives que oferisquen resposta als reptes i solucions que prèviament han identificat els diferents comités d’especialistes que assessoren l’entitat.


Com a novetat, enguany es reforçarà el pes de les empreses en els principals programes d’ajuda amb l’objectiu d’estimular la seua participació i cooperació amb altres organitzacions. Així, les mercantils hauran d’assumir ara la meitat del cost d’execució de cada projecte estratègic, on també s’exigirà la concurrència d’almenys una pime entre les entitats que treballaran conjuntament en el desenvolupament d’aquestes iniciatives de R+D+i.


Aquesta última obligació, és a dir, la participació d’un petita o mitjana empresa, s’estendrà també als projectes en col·laboració que es presenten a la línia de consolidació de la cadena de valor, la segona per volum de fons.


Precisament tots dos programes, que ja copaven el gruix del pressupost de la convocatòria, experimentaran un nou increment en la seua assignació fins a aconseguir el 70% del total. Es tracta de les dues línies que, any rere any, susciten una major demanda i les que generen també un impacte més notori en el sistema productiu, ja que estan obertes a la participació d’empreses.


En el cas dels projectes estratègics en cooperació, l’AVI ha elevat la partida econòmica fins als 20,75 milions d’euros, un 20% més que fa un any, per a incentivar la cooperació de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat en el desenvolupament conjunt de solucions a reptes d’interés comú.


D’aquesta manera, es reforçarà el desenvolupament d’iniciatives que requereixen necessàriament de la col·laboració dels diferents agents del sistema d’innovació per la complexitat i l’elevat esforç econòmic que representen.


En la mateixa proporció augmenta la dotació del programa de suport a la consolidació de cadena de valor empresarial, que comptarà amb 13,90 milions d’euros per a recolzar el disseny de solucions que impliquen novetats en productes o processos, o bé millores en l’intercanvi d’informació i procediments de treball amb impacte en el conjunt de la cadena de valor.


L’adequació de la convocatòria als requisits derivats del finançament europeu també comporta altres novetats per a les organitzacions que sol·liciten els incentius de l’AVI. I és que, a partir d’ara, hauran de justificar que els seus projectes d’innovació no generaran cap impacte negatiu en el medi ambient.


Finalment, en el programa de Promoció del Talent s’atorgarà una major flexibilitat als centres d’investigació que concórreguen a la línia d’agents d’innovació. En concret, cada entitat podrà presentar un màxim 4 sol·licituds, enfront del màxim de tres vigent fins hui.


Suport al talent i la transferència


Més enllà de l’impuls als projectes estratègics i de consolidació de la cadena de valor, destaca el suport al programa de Valorització, transferència i resultats d’investigació a les empreses, que disposa de 7,6 milions d’euros.


Aquests fons no sols permetran desenvolupar assajos, proves pilot i demostradors, sinó que garanteixen finançament per a les Unitats Científiques d’Innovació Empresarial (UCIE) constituïdes en universitats i centres d’investigació d’excel·lència.


L’AVI prosseguirà donant suport a l’atracció i retenció de professionals qualificats a través de tres línies específiques d’ajuda. Els 4,85 milions consignats a aquest efecte podran sostindre l’actual xarxa d’agents d’innovació, al mateix temps que recolzaran a les empreses que formen a doctorandes i doctorands industrials o que contracten personal investigador i tècnic de Formació Professional vinculats a l’execució de projectes d’innovació.


Una altra de les línies estratègiques per a l’Agència, la d’impuls de la Compra Pública d’Innovació (CPI), superarà enguany el milió d’euros. Aquest pressupost es destinarà a potenciar tant la demanda de productes i serveis innovadors en l’Administració, com a estimular a les empreses perquè concórreguen a aquest tipus de licitacions nacionals i internacionals.


Finalment, es contemplen 800.000 euros per a impulsar accions d’enfortiment del sistema valencià d’innovació. A través d’aquest programa es pretén reforçar les estructures de suport a la innovació existents en la Comunitat, així com facilitar la difusió de la R+D+i entre les empreses.


Més de 500 beneficiaris i 139 milions concedits


Des de 2018, un total de 520 organitzacions diferents, entre les quals es troben empreses, universitats, centres tecnològics i d’investigació i entitats locals, s’han beneficiat de les ajudes en concurrència competitiva de l’Agència Valenciana de la Innovació.


En total, l’AVI ha concedit al voltant de 139 milions d’euros per a recolzar el desenvolupament d’accions de R+D+i en cooperació amb la finalitat d’optimitzar el funcionament del sistema d’innovació de la Comunitat i potenciar les sinergies entre les seues diferents baules.


Les ajudes de l’Agència han mobilitzat, al seu torn, 76 milions d’inversió privada que, al costat de l’aportació pública, han permés desenvolupar 881 iniciatives en els últims cinc anys.

Author