Premsa, Premsa

El Consell col·labora amb l’Associació de Dissenyadors per a reforçar el disseny i la creativitat com a pilars de la innovació empresarial


  • El conveni entre l’AVI i l’ADCV preveu la creació d’un programa per a elevar la competitivitat de la indústria del disseny
  • Es desenvoluparan nous estudis vinculats a l’ús del disseny per les empreses i la consolidació dels principis de l’economia circular 


El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) amb la finalitat d’impulsar la innovació del teixit productiu a través de la incorporació i el desenvolupament del disseny com a instrument estratègic per a la millora de la competitivitat empresarial.


L’acord, que preveu una aportació de 150.000 euros, promourà la modernització de les estructures i les infraestructures de les empreses de disseny, incrementarà les competències i les habilitats professionals i empresarials del sector i aprofundirà entorn de les relacions entre innovació, disseny i empresa per a ajudar a predir comportaments que generen beneficis a la indústria.

Així mateix, consolidarà la plataforma digital EnCircular com a xarxa i canal de transferència de coneixement sobre economia circular a la Comunitat Valenciana.


En aquest sentit, s’han planificat actuacions per a estimular la incorporació dels principis de circularitat en les empreses valencianes a través de la plataforma en línia <encircular.es>, el desenvolupament de la qual s’ha finançat en el marc d’aquest conveni, així com trobades que fomenten la connexió, l’intercanvi de coneixement i la resolució de reptes.


L’ADCV dissenyarà, a més, un programa formatiu pioner dirigit a la indústria del disseny de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d’ajudar aquest sector a optimitzar el seu model de negoci, millorar la gestió administrativa i financera i dotar-lo de les eines necessàries per a incrementar-ne, en definitiva, la competitivitat.


L’anàlisi dels patrons de l’ús del disseny en les empreses per a detectar possibles conflictes i mancances és una altra de les innovacions que durà a terme l’Observatori de l’Impacte del Disseny (Oid!) per mitjà d’entrevistes a empreses de tot el territori valencià.


Finalment, l’equip d’investigadors i investigadores tractarà de descompondre la relació entre disseny, innovació i resultats financers de manera mesurable, partint del model teòric desenvolupat al llarg de l’exercici passat.


Per a dur-ho a terme, identificarà les principals variables que permeten l’avaluació de la capacitat d’innovació de les empreses i la seua vinculació amb l’ús del disseny. Aquesta metodologia inclourà una fase de validació dels resultats obtinguts mitjançant la consulta amb persones expertes.

Author