Premsa, Premsa, Prensa, Prensa

La Generalitat finança el desenvolupament d’una plataforma en línia per a generar continguts educatius immersius sense necessitar coneixements tècnics


  • Lãberit lidera esta iniciativa que fa ús de la realitat virtual, augmentada i mixta per a generar unitats formatives interactives i en línia
  • L’empresa tecnològica col·labora amb la Universitat de València i la Universitat Catòlica en este projecte, que compta amb finançament de FEDER


La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigix Nuria Montes, finança el desenvolupament d’una plataforma web per a la creació de continguts educatius immersius mitjançant l’ús de realitat virtual, augmentada i mixta. Esta nova ferramenta facilitarà l’accés del cos docent sense coneixements tècnics a estos recursos 3D, al mateix temps que permetrà configurar un repositori públic perquè puguen incorporar-se lliurement en qualsevol itinerari formatiu.

L’empresa Lãberit lidera este projecte, denominat PLATEDUCEX, en l’execució del qual col·laboren l’Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat de València  (IRTIC-UV) i el grup d’investigació en Patologies Musculoesquelètiques de Membres Inferiors de la Universitat Catòlica de València (UCV).

La iniciativa disposa, a més, del suport econòmic de l’Institut Valencià de la Competitivitat i Innovació (IVACE+i) i finançament de la Unió Europea en el marc del programa FEDER Comunitat Valenciana per al període 2021-2027.

L’objectiu de PLATEDUCEX és desenvolupar un conjunt de ferramentes desenvolupades en tecnologia web que, una vegada interconnectades, permetran la creació, publicació i seguiment i reproducció de continguts de realitat virtual, augmentada i mixta, així com la posterior avaluació dels resultats obtinguts.

En la pràctica, esta ferramenta web s’erigix en un gestor de continguts de realitat virtual i augmentada, dirigida tant al cos docent com a l’alumnat, que simplifica la creació i consum de continguts formatius immersius sense que es requerisca per a fer-ho coneixements tècnics.

Esta plataforma també podrà vincular els seus continguts amb altres sistemes de gestió d’aprenentatge en línia preexistents (coneguts per les seues sigles en anglés, LMS), de manera que en el seu conjunt constituiran una plataforma d’experiència d’aprenentatge, el model més avançat de formació personalitzada en el núvol.

A pesar que ja és possible trobar en internet un important volum de recursos 3D, l’heterogeneïtat de les fonts i formats exigia fins ara disposar de coneixements tècnics per a la seua manipulació. Una barrera d’entrada que eliminarà la nova plataforma gràcies a la incorporació d’una ferramenta que automatitza la importació i publicació d’estos recursos perquè puguen usar-se en qualsevol escena 3D sense necessitat de disposar de formació específica.

Els avantatges d’esta aplicació informàtica s’estenen a altres funcionalitats com, per exemple, la creació d’escenes. Per a fer-ho, s’ha integrat un mòdul que permet combinar diferents models independents, configurar comportaments interactius, animacions i altres operacions necessàries per al disseny de les unitats formatives.

Una vegada creades estes escenes, es proveirà també d’un mòdul per al disseny d’interaccions entre els diferents escenaris, de manera que puguen definir-se diversos continguts sobre un mateix model 3D. Això possibilitarà l’elaboració de lliçons amb diferents nivells de complexitat, activitats o avaluació. A més, es podran incloure bifurcacions en la narrativa d’una mateixa unitat formativa, la qual cosa implica que cada alumne rebrà diferents solucions o respostes en funció de l’itinerari triat.

En qualsevol cas, el procés de generació de continguts està orientat a l’explotació dels recursos existents en la plataforma, de manera que resultarà accessible a qualsevol nivell d’usuari, al marge de les seues habilitats i coneixements tècnics.

Avanços en el desenvolupament del projecte

Superat el primer any de projecte, el disseny inicial de la plataforma ja està pràcticament a punt, mentres s’avança en els diferents mòduls independents que s’integraran progressivament en el sistema. “Atés que la plataforma és el centre de connexió de la resta de mòduls, s’erigix en l’element crític i en el que més s’ha avançat, fins al punt que estem a punt d’iniciar el procés d’integració a través de les interfícies de programació d’aplicacions que s’han desenvolupat a este efecte”, exposa l’investigador de Lãberit, Javier Tatay.

PLATEDUCEX culminarà amb el desenvolupament de ferramentes per a la reproducció de continguts, l’abocament dels resultats i la connexió amb altres sistemes de gestió d’aprenentatge en línia.

En el desenvolupament d’estos treballs, Lãberit col·labora amb l’IRTIC-UV en l’anàlisi i disseny i desenvolupament tant de la plataforma com de les ferramentes de creació i visualització de continguts, integració i gestió d’usuaris. Així mateix, la validació del sistema és a càrrec del grup d’investigació de Patologies Musculoesquelètiques de Membres Inferiors de la UCV, que participarà en l’elaboració i posterior revisió d’un cas d’ús sobre anatomia i cirurgia podològica.

La iniciativa s’alinea amb les conclusions del Comité d’Innovació en Tecnologies Habilitadores, que aposta per l’exploració de tecnologies de visió artificial més robustes mitjançant el desenvolupament d’algoritmes, preferentment, basats en Deep Learning. Així mateix, PLATEDUCEX s’enquadra, en els eixos principals de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Author