Premsa

L’AVI aprova el seu pla estratègic de subvencions, que preveu 205 milions per a finançar 885 iniciatives d’innovació en 3 anys


  • Aquest instrument de planificació preveu un total de 12 línies de subvenció, la dotació econòmica de les quals augmenta un 10% en aquest període
  • L’Agència reforça la línia que impulsa els projectes estratègics i de cadena de valor, que augmenta un 40% i aglutina el 64 % de tots els fons


El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat el nou pla estratègic de subvencions de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per al període 2023-2025, que preveu la concessió de 205 milions d’euros en ajudes per a impulsar un total de 885 accions i projectes d’innovació durant el seu període de vigència.


El nou pla, que està confinançat pel Programa 2021-2027 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), preveu un increment del 10 % en la seua dotació econòmica respecte al període anterior. Un augment que permetrà reforçar l’impuls als projectes estratègics en col·laboració i de consolidació de la cadena de valor empresarial, els dos programes d’ajuda en concurrència competitiva amb més demanda i impacte en el teixit productiu.

A través d’aquests estímuls, l’Agència pretén incentivar el desenvolupament de solucions innovadores a reptes de gran importància i rellevància econòmica, social i mediambiental mitjançant la col·laboració d’empreses, universitats, centres d’investigació i instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana.


Amb la finalitat d’optimitzar i quantificar l’eficàcia d’aquests estímuls, aquest instrument d’índole tècnica estableix un marc de gestió, planificació i control de l’activitat en matèria de subvencions, que guiarà l’acció de l’AVI durant aquest any 2023 i els dos següents.


“El nou pla estratègic atorga a l’Agència les eines necessàries per a continuar proporcionant suport a projectes d’innovació que resolguen els problemes de les nostres empreses mitjançant la incorporació de coneixement científic i tecnologia. La nostra intenció és impulsar, d’aquesta manera, la transformació del model productiu de la Comunitat Valenciana”, ha assegurat el vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche.


Aquest document, que s’ha aprovat per resolució de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, preveu un total de 12 línies de subvenció, dotades amb 67,4 milions d’euros en el seu primer exercici, per a la consecució de quatre objectius estratègics.


La millora de la connexió entre els diversos agents que constitueixen el sistema d’innovació, la incorporació del coneixement tecnològic en les empreses, la dinamització de la compra pública d’innovació en l’Administració, així com l’augment del contingut tecnològic de les activitats productives constitueixen les principals metes de l’Agència per a aquestes tres anualitats.


Reforç dels programes amb més impacte


El nou pla estratègic consolida les línies de subvenció que nodreixen la convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva de l’AVI. Entre totes aquestes destaca especialment la que finança de manera específica els projectes estratègics en col·laboració i els de consolidació de la cadena de valor empresarial, que aglutina el 64 % de la dotació prevista per a aquest període.


En concret, aquesta partida experimenta un increment superior al 40 %, en passar dels 94,2 milions previstos en el pla anterior a un total de 132,3 milions d’euros en el nou. D’aquesta manera, es garanteixen els fons necessaris per a atendre els incentius de l’AVI que generen més impacte en el teixit productiu.


El programa de suport als projectes estratègics en col·laboració potencia la cooperació de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat en el desenvolupament conjunt de solucions a reptes d’interés comú. Es tracta d’iniciatives que requereixen necessàriament la col·laboració dels diversos agents del sistema d’innovació per la complexitat i l’elevat esforç econòmic d’aquests projectes, que superen els 500.000 euros.


Per la seua banda, el programa d’impuls a la consolidació de cadena de valor empresarial dona suport, al seu torn, al desenvolupament de solucions que impliquen novetats en productes o processos, o bé millores en l’intercanvi d’informació i els procediments de treball amb impacte en el conjunt de la cadena de valor.


En la concessió de les ajudes en concurrència competitiva, l’Agència prioritza els projectes alineats amb els reptes i les solucions prèviament identificats pel Comité Estratègic d’Innovació de l’AVI, així com les línies mestres de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana.


A més, es mantenen les ajudes destinades als parcs científics per a impulsar la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat i empresa, així com el suport al desenvolupament i la promoció de les tecnologies innovadores a través de l’Aliança de Tecnologies Habilitadores.


De la mateixa manera, també es donarà suport a l’actualització de competències en col·laboració amb els centres que formen part de la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (Redit). La promoció del disseny com a sector i eix estratègic de la innovació és una altra de les línies que continuen actives, junt amb la que promou la posada en marxa de l’Arxiu valencià del disseny.


Totes aquestes actuacions constitueixen les accions prioritàries de l’AVI, que formen part, al seu torn, de l’estratègia del Govern autonòmic per a la transformació i la millora del model productiu i s’han dissenyat en sintonia amb el Pla estratègic de la indústria valenciana (PEIV).

Author