Premsa, Premsa

Ivace+i empara el desenvolupament d’un sistema instantani per a detectar bacteris resistents i reduir les infeccions hospitalàries


 
  • Participen en este projecte estratègic l’Assessoria de Gestió i Comunicacions (AGC), la Fundació d’Investigació Hospital General Universitari de València (FIHGUV), l’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS) i les empreses Crespo Printing Group i Química Deambla-Rogemar
  • També es treballa en el desenvolupament d’un nou desinfectant més sostenible i eficaç per a eliminar els principals patògens en els centres sanitaris

 

L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), que presidix la consellera Nuria Montes, finança el desenvolupament d’una plataforma portàtil i flexible que permetrà detectar de manera ràpida la presència de Staphylococcus aureus, un bacteri resistent als antibiòtics que és responsable de l’11% de les infeccions hospitalàries.

El projecte, en el qual col·laboren l’Assessoria de Gestió i Comunicacions (AGC), la Fundació d’Investigació Hospital General Universitari de València (FIHGUV), l’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS) i les empreses Crespo Printing Group i Química Deambla-Rogemar, també preveu la formulació i validació d’un nou desinfectant sostenible per a eliminar els principals patògens en entorns sanitaris.

A través d’esta iniciativa, que es denomina ‘NOSOSENS’ i compta amb finançament de la Unió Europea en el marc del programa Comunitat Valenciana FEDER per al període 2021-2027, es pretén donar resposta a un problema que està en augment com són les infeccions hospitalàries.

Segons el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC, per les seues sigles en anglés), aproximadament quatre milions de pacients adquirixen cada any a la Unió Europea una infecció relacionada amb l’assistència sanitària, que constituïx la causa directa de 37.000 defuncions en territori comunitari.

La detecció precoç d’estos contagis i la desinfecció efectiva dels hospitals i centres sanitaris són clau per a reduir la seua incidència, però les ferramentes disponibles en l’actualitat presenten limitacions.

Sistemes de detecció i neteja millorats

Actualment, l’observació de cultius cel·lulars al microscopi és el mètode de diagnòstic més comú per a previndre les malalties nosocomials (les contretes en els hospitals). Estes anàlisis es duen a terme amb una periodicitat mensual i els resultats tarden una mitjana de quatre a cinc dies a conéixer-se.

La nova plataforma portàtil de ‘NOSOSENS’, basada en sensors electroquímics impresos, permetrà, en canvi, la identificació i quantificació immediata i específica dels bacteris de la família Staphylococcus aureus. Un desenvolupament que incorporarà, a més, un sistema de monitoratge, gestió i visualització de dades i alertes que facilitarà la presa de decisions.

En el camp de la neteja, el progressiu augment de la resistència microbiana està reduint l’eficàcia de les solucions desinfectants més comunes, la qual cosa obliga a usar productes més forts, com l’àcid peracètic. Este tipus de formulacions ocasionen a llarg termini danys en les superfícies i no es poden integrar en els protocols de neteja diaris dels centres sanitaris.

Per a fer front a este desafiament, ‘NOSOSENS’ treballa en una nova solució amb un alt potencial biocida, però de procedència biobasada (desenvolupada a partir de fonts biològiques com ara plantes o microorganismes) i biodegradable, la qual cosa la fa menys agressiva i més respectuosa amb el medi ambient.

A prova en l’Hospital General de València

Les dos innovacions es validaran en l’Hospital General Universitari de València, que podrà comptar amb un sistema de detecció precoç d’esta mena de bacteris, portàtil i de fàcil maneig, que es complementarà amb l’acció d’un nou producte més eficaç i sostenible per a eliminar els patògens de superfícies i zones quirúrgiques.

L’objectiu és aprofitar les sinergies dels dos desenvolupaments per a garantir la traçabilitat i el control de l’agent infectant, així com una ràpida actuació per a eliminar la colonització de superfícies, quan siga necessari, i així minimitzar els riscos per a les persones hospitalitzades.

El consorci que desenvolupa esta iniciativa està coordinat per AGC, que té 20 anys d’experiència en l’execució projectes d’R+D, i hi participen centres tecnològics i d’investigació sanitàries i empreses del sector químic.

En este sentit, AIMPLAS aporta el seu bagatge tant en el desenvolupament de dispositius mitjançant electrònica impresa i sensors electroquímics, com en la síntesi de materials amb activitat antimicrobiana, mentres que l’Hospital General de València contribuïx amb la seua experiència en la lluita contra les malalties nosocomials.

El desenvolupament del nou biocida és a càrrec de Química Deambla-Rogemar, una empresa especialitzada en la formulació d’esta mena de desinfectants i Crespo Printing Group aporta la seua capacitat de fabricació dels circuits integrats necessaris per a la detecció de bacteris.

El projecte ‘NOSOSENS’ s’alinea així amb les conclusions del Comité d’Innovació Especialitzat en Salut, que aposta per optimitzar la prevenció de les infeccions hospitalàries mitjançant el desenvolupament de sistemes de detecció precoç de colonitzacions. Així mateix, esta iniciativa també s’enquadra en els eixos principals de l’Estratègia especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Author