Premsa

La Generalitat finança enguany a través de l’AVI 421 projectes d’innovació, una xifra rècord en la seua història


  • El nombre d’ajudes s’incrementa un 159% respecte a 2020
  • S’han concedit 52,2 milions d’euros, una quantitat que supera la suma de les tres convocatòries anteriors


L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) secundarà enguany un total de 421 peticions per a desenvolupar projectes d’I+D+I en col·laboració, la qual cosa suposa un 159% més que fa un any, una xifra rècord en la història de l’agència i la major convocatòria de suport al sistema valencià de la innovació.


En total, l’AVI ha concedit 52,2 milions d’euros per a finançar el desenvolupament de solucions innovadores a desafiaments de gran impacte social i econòmic. Aquesta quantitat supera la suma de les tres convocatòries anteriors i quadruplica la inversió del passat exercici. A més, s’elevarà fins als 57,4 milions d’euros en les pròximes setmanes a conseqüència d’una modificació pressupostària que permetrà atendre projectes que s’havien quedat sense aportació pública per falta de pressupost.


D’acord amb les dades provisionals, i fins que es formalitze aquest increment pressupostari, l’AVI ha concedit el 34,6% dels fons sol·licitats per les entitats que han concorregut a la convocatòria. Per províncies, València ha rebut el 37,2% de l’import sol·licitat; Alacant un 37,1% i Castelló el 32,2%.


Per nombre de sol·licituds ateses, s’han recolzat el 51% de les sol·licituds presentades en tota la Comunitat Valenciana, després de l’avaluació dels expedients. Encara que no hi ha criteri territorial per a la concessió, ha rebut ajudes de l’Agència el 61% dels expedients presentats per organitzacions i institucions radicades a la província de Castelló (48 d’un total de 78), mentre que s’han aportat fons al 51% de les sol·licituds procedents de València (306 de 595) i a un 47% de les d’Alacant (63 sol·licituds de 147).


Aquestes xifres comprenen exclusivament les sol·licituds d’ajuda, però els beneficiaris d’aquests fons destinaran part d’aquestes quantitats a la contractació de grups d’especialistes i entitats col·laboradores per a l’execució dels treballs, per la qual cosa l’impacte i la distribució de les ajudes en el conjunt del territori serà major. Equips d’investigació de les universitats de la Comunitat Valenciana, empreses i instituts tecnològics de les tres províncies col·laboren entre ells per a desenvolupar els projectes.


A diferència de les ajudes directes, en les convocatòries en concurrència competitiva les subvencions es concedeixen sobre la base d’un procediment en el qual empleats públics avaluen i comparen les sol·licituds presentades d’acord amb uns criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria de la subvenció.


Aquests requisits s’especifiquen en cadascun dels sis programes que conformen les ajudes, són públics i poden consultar-se en la pàgina web de l’Agència. En ells es valora, entre altres aspectes, la qualitat cientificotècnica de la proposta, l’alineació amb les prioritats d’innovació establides pels comités assessores de l’AVI o l’impacte del projecte i la seua adequació a l’estratègia d’especialització intel·ligent RIS3CV.


L’Agència Valenciana de la Innovació compte en el seu consell de direcció amb representants de l’administració de la Generalitat, de sindicats i patronal i d’universitats.


A més, l’estratègia d’innovació de l’AVI és validada pel Comité Estratègic d’Innovació en el qual participen persones investigadores de primer nivell, entre ells sis Premis Nacionals d’Investigació, els directors dels instituts tecnològics i representants de companyies capdavanteres amb elevat component investigador.

Author