Premsa, Premsa

Ivace+i finança un nou sistema per a produir biocombustible a partir de la cel·lulosa recuperada de les aigües residuals i els residus urbans


  • El projecte està coordinat per Facsa i compta amb la participació de les empreses Fovasa i Indetec, i el suport tècnic d’Ainia
  • Esta tecnologia aprofita residus d’orígens diferents, com ara aigües residuals, restes de poda i bolquers per a produir bioetanol


L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), entitat dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigix Nuria Montes, dona suport al desenvolupament d’un nou sistema per a recuperar la cel·lulosa d’orígens diferents a fi de produir biocombustibles renovables.

L’objectiu és aprofitar les restes del paper higiènic que circulen per la xarxa de sanejament, la cel·lulosa de bolquers i altres productes d’higiene íntima que s’arrepleguen de manera selectiva, així com el material vegetal resultant de la poda de parcs i jardins, per a reduir l’actual dependència dels recursos fòssils.

L’empresa castellonenca Facsa coordina esta iniciativa d’impuls a l’economia circular, que desenvolupa en cooperació amb la gestora de residus Fovasa i l’empresa d’enginyeria Indetec. El projecte, denominat CELEBRE, compta també amb finançament de la Unió Europea en el marc del Programa FEDER Comunitat Valenciana per al període 2021-2027.


En la pràctica, este desenvolupament respon al compromís de convertir les instal·lacions gestores de residus, siguen urbans o agrícoles, en biorrefineries capaces de valorar les deixalles per a produir biocombustibles i accelerar la transició cap a un model d’economia circular.


El projecte combina, en este cas, diferents tipus de tractaments innovadors que possibiliten un aprofitament més eficient dels desaprofitaments a través d’etapes de tractament diferenciades en funció del residu a tractar. Quant a la cel·lulosa procedent de les aigües residuals, la primera fase consistix en la recuperació del residu de cel·lulosa a través del filtratge i tamisatge dels fluxos d’aigua residual. Estes restes se sotmeten, en una segona fase, a un tractament químic, per a dotar-les de les condicions adequades abans de procedir a aplicar els tractaments biològics per a convertir la cel·lulosa recuperada en bioetanol.


D’altra banda, la iniciativa també aborda la viabilitat de recuperar i valorar les restes de cel·lulosa procedents de la poda de parcs i jardins, així com de bolquers i productes d’higiene íntima. En estos casos, els tractaments biològics són anàlegs als realitzats per a la cel·lulosa recuperada de les aigües residuals.


L’objectiu final de CELEBRE implica dissenyar, construir i validar un primer prototip que permeta avaluar la possibilitat real, a escala reduïda, d’implantar esta biorrefinieria amb la finalitat d’establir les bases per a un escalat industrial a mitjà termini que garantisca el desplegament massiu d’estes tecnologies.


A través de la planta pilot es produirà bioetanol, que és considerat un ecocombustible avançat. A diferència dels biocombustibles de primera generació, el bioetanol de segona generació o avançat s’obté íntegrament a partir de residus, en lloc de fer-ho mitjançant fonts de biomassa com ara la canya de sucre, la remolatxa o alguns cereals com la dacsa.


Reducció de les emissions


Este derivat de l’alcohol es pot usar per a produir energia tèrmica, per mitjà de calderes i estufes específiques, o per a generar electricitat, però té també un paper determinant en la consecució d’un model de mobilitat més sostenible.


Barrejat amb gasolina en proporcions diferents, el bioetanol s’erigix en una alternativa més ecològica per al funcionament dels motors de combustió, ja que contribuïx significativament a la reducció de les emissions de diòxid de carboni i s’alinea amb l’estratègia de residu zero i neutralitat climàtica que promou la Unió Europea.


Com a empresa especialitzada en la gestió d’estacions depuradores d’aigües residuals, Facsa albergarà la biorrefineria, que es troba en procés de validació, si bé en el projecte cooperen activament Fovasa i Indetec. La primera proveirà restes de poda i d’higiene íntima com a entitat gestora de residus, mentres que el disseny i la fabricació de la planta pilot ha sigut per a Indetec.


El consorci s’està fonamentant, a més, en el centre tecnològic Ainia, que participa en el desenvolupament dels estudis, els experiments i les proves de concepte necessàries a escala laboratori per a aconseguir les fites previstes en el marc de la iniciativa.


Este projecte s’alinea amb les conclusions dels comités estratègics d’innovació especialitzats (CEIE) en economia circular i mobilitat sostenible, ja que impulsa la valorització dels residus i, a més, contribuïx a la reducció d’emissions de diòxid de carboni en els servicis de transport. Així mateix, CELEBRE s’emmarca en l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Author