Premsa

L’AVI dona suport al desenvolupament de nous plàstics per a ús agrícola més sostenibles, que faciliten la seua valorització com a adob per al camp


  • La Cooperativa Agrícola de Benicarló, Benihort, lidera aquesta iniciativa en col·laboració amb Aimplas i l’IBMCP, centre mixt de la UPV i CSIC
  • S’està desenvolupant un protocol per a optimitzar la gestió d’aquest residu i possibilitar així la seua valorització com a compost

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) finança el desenvolupament de plàstics per a ús agrícola més sostenibles, amb la finalitat de millorar la gestió de residus en el camp i reduir la petjada ambiental del sector primari. El projecte, batejat com a Agro +, contempla la valorització a través del compostatge d’aquesta mena de films plàstics, que s’empren per a recobrir el sòl i elevar el rendiment de les collites a través d’una tècnica coneguda com embuatat o ‘mulching’.

La Cooperativa Agrícola de Benicarló, Benihort, lidera aquesta iniciativa, en la qual també participen l’Institut Tecnològic del Plàstic, Aimplas, i l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP), un centre de titularitat mixta entre el CSIC i la Universitat Politècnica de València.

Les tres entitats han obtingut finançament de l’AVI en el marc de la convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva, que compta amb el suport de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Agro+ ofereix resposta a un dels problemes derivats de l’ús de tècniques com l’embuatat agrícola i una mala praxi del destí dels plàstics emprats al final de la seua vida útil. El reciclatge s’antulla una opció complexa, ja que, en estar en contacte amb el sòl, els films acaben contaminats per residus impropis com a terra, pedres o restes del propi cultiu. Per aquesta raó, molts d’aquests embuatats acaben en l’abocador.

No és un problema menor perquè Espanya posa en el mercat el 14% dels plàstics agrícoles d’Europa. Només els embuatats representen més de 674.000 tones, si bé el volum total és molt superior.

Facilitar la degradació dels films

En aquest escenari, el desenvolupament de films compostables per a ús agrícola, tal com planteja el projecte, ofereix alternatives per als agricultors, que poden donar un segon ús als films retirats mitjançant la generació de compost. D’aquesta manera, es reintroduirien ja com a abonament en el procés de producció agrícola.

Precisament en el marc d’aquesta iniciativa, s’estan desenvolupant i optimitzant films embuatats compostables amb la finalitat de dotar-los de millores en els temps de degradació que garanteixen la qualitat del compost. Un treball tècnic que es validarà sobre el terreny en tres tipus de cultius: la carxofa de Benicarló, un cultiu a l’aire lliure amb denominació d’origen protegida; la tomaca, en una explotació ecològica amb hivernacle; i el cítric.

Però tan important com el desenvolupament industrial és el disseny i implementació d’un nou sistema de gestió del residu que facilite la recuperació del material i la seua transformació en compost En aquest sentit, s’està elaborant un un protocol per a estandarditzar la valorització d’aquesta mena de films, al mateix temps que s’escometen accions de formació en el sector agrícola.

En aquest sentit, Benihort té un rol clau en la iniciativa, ja que valorarà la metodologia, fent ús del compost generat en el procés de valorització de residus de film compostable i, en virtut de la seua experiència, realitzarà una selecció adequada dels cultius. Finalment, juga un paper fonamental en la difusió del protocol i la realització de tallers entre els seus 1.800 socis.

Per part seua, Aimplas coordina tasques relacionades amb el desenvolupament de materials i optimització de films, així com en el degradat i millora del procés de compostabilitat a escala pilot i laboratori. Així mateix, l’Institut Tecnològic del Plàstic també lidera el disseny de la metodologia de valorització de residus compostables.

L’avaluació de la qualitat del compost mitjançant l’estudi de les especials vegetals en el laboratori és la principal missió de l’IBMCP, que participarà també en la selecció dels cultius adequats per a verificar la metodologia.

Agro+ és un projecte alineat amb els reptes i solucions proposades pel Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en economia circular de l’AVI, que advoca per fabricar productes més sostenibles i amb criteris d’ecodisseny, amb la finalitat de facilitar la seua valorització al final de la seua vida útil.

Així mateix, s’emmarca en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent, RIS3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Author