Premsa

El Consell finança el desenvolupament d’una plataforma intel·ligent per a optimitzar la gestió energètica i el confort dels edificis


  • Les empreses Giditek, Uvax i Genera col·laboren en el desenvolupament d’aquesta iniciativa d’innovació, que compta amb el suport de l’AVI
  • Aquest sistema serà capaç de monitorar, predir, calcular i controlar els principals indicadors energètics, de salut i confortabilitat dels immobles


La Generalitat, a través de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), finança el desenvolupament d’una nova plataforma modular i oberta per a optimitzar la gestió energètica i el confort dels edificis. A partir de les dades recaptades mitjançant sensors, aquest sistema serà capaç de monitorar, predir, calcular i controlar en temps pràcticament real els principals indicadors energètics, de salut i confortabilitat, amb la finalitat de reduir el consum elèctric.


Batejat com a Enefore, en aquest projecte amb impacte en la cadena de valor participen les empreses Giditek, Uvax i Genera; totes pertanyents al grup Gimeno. La iniciativa compta, a més, amb el suport de l’AVI, que ha contribuït amb ajudes per un valor de 245.000 euros en el marc de la seua última convocatòria en concurrència competitiva.


Amb la finalitat de simplificar la interpretació del comportament de l’edifici per part de les persones usuàries, així com la interacció amb el sistema en cadascuna de les variables monitorades, aquesta eina reproduirà una rèplica virtual de l’immoble i dels diversos equipaments, a manera de bessó digital.


La principal innovació del projecte radica en la integració en una sola eina de les funcionalitats relacionades amb la gestió de l’energia, el confort i la salut dels edificis a partir de les dades recaptades per sensors connectats a través d’un nou sistema de transmissió. Aquesta plataforma, basada en la internet de les coses, incorpora algorismes d’intel·ligència artificial i es relaciona amb la persona usuària a través d’un xat bot i elements de ludificació, que faciliten la interacció i la presa de decisions.


Per a l’execució d’aquest projecte cooperen tres empreses del grup Gimeno. Giditek aporta la seua experiència en el camp de les tecnologies de la informació i de la comunicació; Uvax contribueix amb el desenvolupament de solucions tecnològiques per a optimitzar recursos i millorar l’eficiència energètica, i Genera acredita un ampli coneixement en la gestió i l’operació d’edificis.


El funcionament i l’impacte d’Enefore s’estudiarà, al seu torn, en diverses tipologies d’edificis. En primer lloc, es validarà a les instal·lacions de l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE), a manera de pilot de proves, i posteriorment es durà a terme un nou assaig en dos entorns reals: l’Hotel Intur Castelló i l’edifici PROP1 de València.


L’objectiu és configurar a curt termini aquesta iniciativa com una solució per a edificis de serveis (és a dir, oficines, residencials privats o hospitals, entre altres), si bé es preveu estendre-la a una altra mena d’immobles com, per exemple, els de tipologia residencial, a mitjà termini.


En aquest sentit, la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, ha subratllat l’impacte que Enefore tindrà en la cadena de proveïdors del grup Gimeno, que preveu aplicar-ho inicialment a un centenar d’immobles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.


“El desenvolupament i la implantació de sistemes avançats per a la gestió intel·ligent dels edificis no només consolidarà una indústria emergent entorn de tecnologies com la internet de les coses o la intel·ligència artificial, sinó que també ajudarà a optimitzar el nostre consum energètic i a reduir la petjada ambiental dels immobles”, ha precisat Bueno.


Per la seua banda, el vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche, ha destacat les sinergies que emergeixen de la col·laboració dels diversos socis d’aquesta iniciativa, que són empreses del sector tecnològic i serveis aplicats a l’hàbitat, així com la cooperació amb la Universitat Jaume I de Castelló i l’ITE, clau per a validar el funcionament d’aquesta eina tecnològica.


“El sector de la construcció ofereix grans oportunitats d’innovació associades a la sostenibilitat que es fonamenten en la incorporació de noves tecnologies i materials, tal com ha conclòs el Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en Hàbitat Sostenible que ha posat en marxa l’Agència”, ha apuntat García Reche.


De fet, Enefore s’alinea directament amb un dels desafiaments destacats per aquest equip d’especialistes, que advoca pel desenvolupament i la integració de sistemes de sensorització, monitoratge i anàlisi i gestió de dades en paràmetres com ara, el consum d’energia i aigua, la qualitat d’aire i el confort.


Aquesta iniciativa s’emmarca, de la mateixa manera, en l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, RIS3, que destaca com a feblesa el consum energètic excessiu i propugna un creixement intel·ligent, basat en el coneixement i la innovació.

Author