Premsa

L’AVI inverteix 865.136,12 euros en projectes de Compra Pública Innovadora de la província d’Alacant


  • Reben subvenció els nou projectes de la província d’Alacant presentats en la convocatòria 2021
  • Els fons concedits a la província d’Alacant s’incrementen un 160% respecte a l’exercici passat

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) adjudica un total de 865.136,12 euros per a finançar nou projectes d’R+D+I destinats a la Compra Pública d’Innovació a la província d’Alacant. Les ajudes s’emmarquen dins del Programa d’Impuls a la Compra Pública Innovadora (CPI) de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, que té per objecte enfortir i desenvolupar el Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu durant l’exercici 2021-2023.

El vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche, ha assenyalat que la CPI “és una eina de gran valor estratègic per a la millora i diversificació del teixit productiu perquè redueix significativament el risc de mercat que té la innovació per a les empreses, al mateix temps que contribueix de manera decisiva a la millora de la gestió i els serveis públics”. A més, García Reche ha destacat que totes les administracions “disposen de la suficient capacitat de compra per a crear programes de CPI de gran impacte”, com mostren els resultats de la convocatòria a la província d’Alacant.

Els nou projectes presentats per entitats de la província d’Alacant sol·licitant una ajuda dins del Programa Compra Pública d’Innovació en la convocatòria 2021 han rebut subvenció. Les entitats beneficiàries de les ajudes són: Ajuntament d’Alcoi, Ajuntament d’Alacant, Ajuntament d’Algorfa, Ajuntament de Torrevieja, Ajuntament de Gata de Gorgos, FUNDEUN, Diputació d’Alacant, Aigües Municipalizadas d’Alacant i Ajuntament d’Orihuela. Quant als imports assignats, oscil·len des de pràcticament 23.000 euros a 192.000 euros.

Per part seua, en aquesta ocasió, FUNDEUN i Aguas Municipalizadas de Alacant aposten per projectes a curt termini, d’un any de duració. Així ho van fer també en la convocatòria de 2020 en la qual també van treballar amb èxit en l’àmbit de la CPI. L’Ajuntament de Torrevieja, l’Ajuntament de Gata de Gorgos, la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament d’Orihuela proposen iniciatives de dos anys de duració; i els ajuntaments d’Algorfa, Alcoi i Alacant projecten la seua actuació en tres anys.

Cal destacar que, en gran part dels casos, com per exemple, l’ajuntament d’Alcoi, el d’Alacant i el Torrevieja ja s’estan desenvolupant projectes en CPI gràcies a convocatòries prèvies de la AVI. Els projectes recolzats a la província d’Alacant, en la present convocatòria, són dues més que l’any anterior, i la quantitat destinada representa un increment del 160% dels fons concedits en relació amb l’exercici passat. Compra Pública Innovadora La Compra Pública Innovadora (CPI) és un dels eixos d’acció estratègics per a l’Agència Valenciana de la Innovació.

Aquesta eina aprofita la capacitat de compra de totes les administracions per a impulsar el desenvolupament d’innovacions que no sols eleven la qualitat i eficiència dels serveis públics, sinó que contribueixen també a millorar la competitivitat de les nostres empreses. Per a aconseguir aquest objectiu, l’AVI actua en diversos fronts per a traslladar un procediment de CPI clar, estandarditzat, i amb garanties legals; estimular l’oferta i la demanda de CPI tant entre les empreses com administracions públiques; oferir assistència i assessorament especialitzat en els processos de CPI empresos per qualsevol ens públic de la Generalitat i, finalment, proporcionar formació especialitzada als empleats públics. A més, la AVI ha elaborat una guia pràctica que ja assisteix als organismes públics de la Comunitat Valenciana en la posada en marxa de procediments de Compra Pública Innovadora, des de la fase inicial d’identificació de les necessitats d’innovació fins a l’elaboració dels plecs necessaris per a la seua licitació.

El document tècnic, que ha sigut validat pels òrgans de contractació de les conselleries, la central de compres i el sector públic de la Generalitat, així com per entitats locals i la pròpia Advocacia, ofereix protocols d’actuació vàlids per a tota mena d’organismes públics. De fet, la guia inclou en els seus annexos exemples pràctics perquè els diferents organismes públics puguen afrontar amb garanties totes les fases del procediment. Entre el material disponible, destaquen els mapes de demanda primerenca i els diferents tipus de plecs.

Més informació: consultar ací

Author