Premsa

L’AVI finança el desenvolupament d’un nou procés de reciclatge d’envasos multicapa per al seu ús en el calçat, joguet i construcció– AIJU lidera aquest projecte estratègic, en el participa la Universitat Politècnica de València i les empreses Iber Resinas i Revestech
– La iniciativa facilitarà el reciclatge d’aquests envasos sense necessitat de separar les capes i evitarà que aquests residus acaben en l’abocador


L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) finança el desenvolupament un nou procés de reciclatge que permetrà la recuperació d’envasos multicapa amb un alt contingut de plàstic PET, així com la seua posterior reutilització com a components per als sectors de la construcció, el calçat i el joguet.

La iniciativa, batejada com RECImPET, està coordinada per l’Institut Tecnològic de Producte Infantil i Oci (AIJU) i compta amb la participació de les empreses Iber Resines i Revestech, així com de l’Institut de Tecnologia de Materials (ITM) de la Universitat Politècnica de València (UPV). Es tracta d’un dels projectes estratègics en cooperació recolzats per l’AVI en el marc de la seua última convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva.

Aquesta nova tecnologia pretén evitar que els envasos rígids compostos majoritàriament per PET acaben en els abocadors, com succeeix en l’actualitat, degut precisament a la presència de diferents materials laminats no compatibles entre si que dificulten la seua recuperació.

A través de RECImPET es proposa el desenvolupament d’un nou material reciclat amb aplicacions en diferents indústries fruit d’un procés de compatibilització de tots els components presents en aquesta mena d’envasos multicapa sense necessitat de separar-los prèviament al seu reciclatge.

L’objectiu, per tant, és obtindre un nou plàstic reciclat amb un cost més competitiu que altres alternatives ja presents en el mercat i amb millors propietats mecàniques, gràcies al seu alt contingut de PET.

En la primera fase del projecte, s’ha iniciat la recollida de residus de PET de diverses ubicacions i fabricants d’envasos multicapa amb l’objectiu d’identificar les fonts i fluxos que segueixen aquestes deixalles, tant a nivell autonòmic com nacional. Una vegada identificats per lots, es recolliran fraccions per a determinar les seues característiques tècniques.

Alhora, es determinaran els requisits per a l’obtenció del nou producte reciclat a escala industrial, així com les especificacions que ha de complir perquè puga usar-se com a component en sectors com el calçat, joguet i construcció.

Aquesta iniciativa d’I+D+i permetrà explotar una patent que AIJU i el ITM-UPV van obtindre fruit d’una col·laboració anterior per a reciclar i valorar aquest tipus d’envasos multicapa. Ara, tots dos centres desenvoluparan ara diversos materials reciclats i seleccionaran aquelles formulacions que oferisquen les condicions òptimes per al seu desenvolupament a escala industrial.

Per a portar a terme aquesta missió, comptaran amb la participació d’altres dos socis, les empreses Iber Resines i Revestech. La primera és una signatura experta en recuperació de plàstics que, en aquest cas, treballarà en la recollida i classificació de residus PET, i desenvoluparà a escala preindustrial els nous compostos reciclats, així com materials adaptats a la injecció de peces de joguets i extrusió de laminatges.

La segona, com a empresa especialitzada en sistemes d’impermeabilització d’exteriors, Revestech, definirà, per part seua, els requisits per a l’ús del material reciclat en laminatges, buscant, sobretot, la màxima impermeabilitat i flexibilitat. Així mateix, l’equip tècnic col·laborarà també amb empreses del calçat i joguet per a validar els components reciclats en un entorn real. Aquest procés es completarà amb l’execució d’un estudi del seu impacte mediambiental a través de l’anàlisi de cicle de vida i la capacitat de reciclatge dels productes finals.

Digitalització del teixit productiu i impuls de l’economia circular

La consellera d’Innovació, Carolina Pascual, ha destacat la importància de la digitalització del teixit productiu i l’emprenedoria digital “com a elements essencials en el camí cap a la recuperació de la nostra economia, i amb això, cap a la transformació del nostre teixit empresarial, fent-lo dinàmic, modern i adaptat a una economia globalitzada cada vegada més competitiva en la qual la innovació i la qualitat es configuren com a factors essencials per al seu èxit”.

Per al vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche, RECImPET dona resposta des de la I+D+I al repte mediambiental, un dels desafiaments que ha d’afrontar el nostre sistema productiu. “La transició a l’economia circular ofereix grans oportunitats d’innovació tal com demostra aquest projecte, que permetrà que les nostres indústries tradicionals aprofiten milers de tones d’envasos que fins ara acabaven en l’abocador”, ha assenyalat.

Per part seua, el director d’AIJU, Manuel Aragonés, ha incidit en la necessitat de conscienciar a la societat sobre la importància que tenen els plàstics en la nostra vida diària i ha ressaltat que el sector del plàstic i els relacionats amb els béns de consum, com a joguet i calçat, entre altres, “estan implicats a fer un món més sostenible”. “Aquest projecte contribueix a complir aquest doble objectiu, abordant-lo des de la innovació i la tecnologia i implicant empreses especialitzades”, ha indicat.

RECImPET s’alinea amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, coneguda com S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. En concret, entronca amb el desenvolupament de béns de consums personalitzats mitjançant la incorporació de processos i materials més eficients, sostenibles i competitius, així com amb el desenvolupament de materials avançats i intel·ligents amb prestacions diferenciades de baix impacte ambiental.

D’altra banda, la iniciativa també connecta amb diversos dels reptes del comité estratègic d’Economia Circular, que insta a aprofundir en la valorització de residus i en l’obtenció de béns de consum més sostenibles en el seu informe de conclusions.

Author