Premsa

L’AVI amplia tres mesos l’execució i justificació dels projectes recolzats en la seua convocatòria d’ajudes

  •  L’Agència permetrà als beneficiaris estendre els seus respectius treballs fins al 31 de març de 2021 pels retards derivats de l’estat d’alarma
  •  La pròrroga en els terminis se circumscriu als projectes d’innovació amb caràcter pluriennal que van arrancar el passat exercici

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha acordat ampliar tres mesos els terminis d’execució i justificació de les seues ajudes en concurrència competitiva corresponent a 2019, davant les dificultats que han trobat els beneficiaris d’aquesta convocatòria pluriennal per a continuar desenvolupant els treballs previstos durant el període de vigència de l’estat d’alarma.

Així consta en la resolució del vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche, que recull aquest dijous el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV), i on s’estableix el 31 de març de 2021 com a nova data límit per a executar la segona anualitat dels projectes d’innovació recolzats per l’Agència.

De la mateixa manera, el període màxim per a justificar els costos objecte de subvenció expirarà el pròxim 23 d’abril, excepte els relatius a les quotes de la Seguretat Social corresponents a aquest exercici que hagen de ser ingressats amb posterioritat a aquesta data. Les entitats beneficiàries disposaran en aquest cas fins al 6 de juliol de 2021 per a aportar els justificants de pagament.

Per a prorrogar tots dos terminis administratius, l’Agència s’acull a l’article 54.1 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, que habilita a les administracions i entitats del sector públic a modificar els períodes d’execució i justificació de les activitats subvencionades, sempre que aquestes ajudes s’hagueren concedit abans de la declaració de l’estat d’alarma derivat de l’emergència sanitària.

Per tant, l’ampliació dels terminis se circumscriu exclusivament als projectes amb caràcter pluriennal que van ser recolzats en la convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva de 2019, i que es troben ara en la seua segona i última anualitat.

Segons argumenta l’AVI en aquesta norma, la data límit fixada inicialment en les bases reguladores és “insuficient”, ja que les mesures extraordinàries disposades per a frenar l’avanç de la pandèmia estan provocant retards en l’execució de les activitats subvencionades, que dificulten al seu torn la consecució dels objectius previstos en la convocatòria.

“Per això, per a facilitar l’execució i justificació de les activitats subvencionades, contribuint a l’eficàcia de l’objecte de la convocatòria, es resol la seua ampliació fent ús de la facultat legalment prevista”, conclou.

Aquesta és la segona resolució que adopta l’Agència Valenciana de la Innovació en l’últim mes per a salvaguardar els programes d’ajuda, dirigits a enfortir i desenvolupar el sistema valencià d’innovació, durant l’estat d’alarma.

Al maig, es va acordar reprendre els terminis dels procediments administratius amb la finalitat d’agilitar la resolució de la convocatòria de 2020, dotada amb al voltant de 14 milions d’euros, i que es va veure interrompuda per la paralització d’aquest còmput.

El personal tècnic de l’Agència està treballant en l’avaluació d’aquests projectes des que es tancara el termini per a la presentació de sol·licituds. Una labor que s’ha mantingut després de la declaració de l’estat d’alarma, amb les limitacions pròpies d’aquesta situació excepcional.

Author