Premsa

La AVI respalda 14 proyectos para reforzar las estructuras de innovación y difundir la I+D+i entre las empresas de la Comunitat La AVI respalda 14 proyectos para reforzar las estructuras de innovación y difundir la I+D+i entre las empresas de la Comunitat

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) recolzarà en 2019 un total de 14 projectes d’universitats públiques, organismes d’investigació, centres tecnològics, entitats locals, associacions empresarials i fundacions per al desenvolupament d’accions d’impuls i enfortiment de la innovació.

L’AVI ha resolt així la concessió de les ajudes previstes en aquest programa, que reforça les estructures de suport a la innovació existents en la Comunitat Valenciana i facilitar, a més, la difusió de l’R+D+i entre les empreses.

De les 64 sol·licituds vàlides rebudes, l’Agència donarà suport econòmicament els 14 projectes que han obtingut una puntuació més alta en el procés d’avaluació. A l’espera d’un possible augment en la partida assignada a aquesta línia resten altres 33 iniciatives, que sí han rebut una valoració favorable, però per a les quals es manca de fons. De fet, el pressupost per a 2019, pròxim als 520.000 euros, s’ha esgotat completament.

Entre els beneficiaris del programa es troben universitats i fundacions vinculades a aquestes institucions acadèmiques, organismes d’investigació, instituts tecnològics, fundacions, entitats locals, organitzacions empresarials i col·legis professionals. L’AVI notificarà a tots ells els resultats d’aquesta resolució de forma imminent.

Per províncies, quatre de cada deu sol·licituds recolzades es corresponen amb projectes promoguts des de la província d’Alacant, mentre que la resta, o bé acrediten tindre àmbit autonòmic, o bé procedeixen d’entitats radicades a València.

Accions complementàries per a l’impuls i enfortiment de la innovació és un dels sis programes de suport amb els quals l’AVI pretén incentivar el desenvolupament de projectes d’R+D+i en les empreses, així com facilitar la transferència de coneixement i les seues aplicacions al teixit productiu, fomentant, a més, la col·laboració públic-privada i la cooperació entre centres d’investigació, instituts tecnològics i empreses.

En 2019, l’Agència ha dotat amb 14,14 milions d’euros aquesta convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva, en la qual es requereix de la col·laboració d’almenys dos agents del sistema per a optar a qualsevol línia. Respecte a l’exercici 2018, el nombre de sol·licituds rebudes han experimentat un increment del 248%.

Author