Premsa

Incliva desenvolupa, amb el suport de l’AVI, un test que detecta de forma primerenca i prediu l’evolució de la sèpsia, una de les principals causes de mort en hospital


  • L’Hospital Clínic de València i l’Institut Tecnològic d’Informàtica col·laboren amb aquest institut d’investigació sanitària en l’execució del projecte
  • El test, que analitza els nivells de biomarcadors implicats en la sèpsia bacteriana, és capaç de pronosticar la seua evolució mitjançant Intel·ligència Artificial
L’Institut d’Investigació Sanitària (Incliva) desenvolupa, amb el suport de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), un test per al diagnòstic i pronòstic de la sèpsia i del xoc sèptic, que constitueix una de les principals causes de mort hospitalària en el món.

L’objectiu és validar la tecnologia per a analitzar els nivells de biomarcadors implicats en aquests processos, i establir així algorismes basats en Intel·ligència Artificial que permeten detectar de manera ràpida aquesta emergència mèdica i predir la seua evolució, amb la finalitat de millorar el maneig clínic dels pacients en les Unitats de Vigilància intensiva.

Per al desenvolupament d’aquest projecte, Incliva compta amb la col·laboració de l’Hospital Clínic Universitari de València i de l’Institut Tecnològic d’Informàtica (ITI), així com en el suport econòmic de la *AVI en el marc de la convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva corresponent a l’exercici 2020.

La sèpsia o septicèmia es produeix quan la resposta de l’organisme a una infecció és tan virulenta que provoca danys en els seus propis teixits. Es tracta d’una afecció molt greu que pot desembocar en un descens de la pressió sanguínia potencialment mortal, que és el que es coneix com a xoc sèptic.

Precisament per a elevar la supervivència d’aquests pacients crítics, l’Institut d’Investigació Sanitària Incliva està desenvolupant un test per al diagnòstic i pronòstic de la sèpsia, mitjançant l’anàlisi dels nivells de les histones, un tipus de proteïna que s’allibera el torrent sanguini en el curs d’un procés inflamatori provocat per una infecció, i que es mesurarà a través de l’espectrometria de masses.

Eina d’ajuda al personal mèdic

Batejat com HistShock, aquest test en fase de valorització és capaç d’identificar ràpidament a les persones hospitalitzades que poden desenvolupar una sèpsia arran d’una infecció i, a més, assenyalar a aquelles que presenten una evolució clínica negativa, ja que els biomarcadors analitzats s’associen amb paràmetres de coagulació de la sang i marcadors de dany orgànic.

No obstant això, la definició i aplicació d’algorismes basats en Intel·ligència Artificial permetrà anar més enllà del diagnòstic primerenc, per a pronosticar l’evolució del pacient crític amb septicèmia, amb el consegüent impacte positiu en la taxa de supervivència i la reducció de costos hospitalaris. I és que, al final de tot aquest procés, es generarà una interfície que posarà en comú les dades clíniques i moleculars, facilitant als facultatius la presa de decisions.

“El que pretenem és identificar de forma molt primerenca als pacients per a incrementar la seua supervivència i, a més, disminuir la seua estada en UCI en millorar la manera d’abordar les teràpies que els es aplicarà. Amb el kit que estem desenvolupant podem tindre el diagnòstic en menys d’una hora”, explica el Dr. José Luis García, investigador d’Incliva i del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa, de l’Institut d’Investigació Sanitària Carles III.

La tecnologia per a analitzar els nivells d’histones en el plasma sanguini es basa en una patent europea, que ja ha sigut concedida a Incliva, i que ara s’ha estés als Estats Units, el Japó, la Xina, el Canadà i Hong Kong. Així mateix, el projecte ha permés desenvolupar una nova patent basada en la mateixa tecnologia per a mesurar, en aquest cas, la proteïna C activada circulant en les persones ingressades amb septicèmia, i que ja ha sigut presentada en l’Oficina Europea de Patents.

En paral·lel, també s’ha avançat en el desenvolupament d’eines informàtiques basades en Aprenentatge automàtic capaços de, a partir de les dades clíniques de persones ingressades en la Unitat de Vigilància intensiva de l’Hospital Clínic Universitari de València i dels biomarcadors analitzats mitjançant aquests tests, realitzar un diagnòstic primerenc i predir la seua evolució clínica.

Per a l’execució d’aquest treball resulta clau la col·laboració amb l’Hospital Clínic Universitari de València, a través del personal facultatiu de l’UCI, que han facilitat tant el reclutament de pacients com la revisió de la base de dades clínics.

Per part seua, el desenvolupament un prototip de programari de diagnòstic i pronòstic basat en tècniques d’Aprenentatge Automàtic recau sobre l’Institut Tecnològic d’Informàtica (ITI), un altre dels pilars de la iniciativa.

“Es tracta d’un projecte que exemplifica el paper de l’AVI. Resoldre problemes de gran importància per a la societat, com en aquest cas millorar el tractament de pacients amb sèpsies, a través de la col·laboració entre instituts tecnològics, centres de coneixement i en última instància, d’empreses, però generant major valor afegit, major renda per càpita i salaris més elevats”, subratlla el vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche.

El projecte HistShock s’alinea amb les conclusions del Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en Salut, que ha proposat a l’Agència diferents prioritats per a la innovació en aquest camp. En concret, la iniciativa liderada per Incliva contribueix a resoldre dos reptes, el desenvolupament de kits de diagnòstic ràpids i l’ús de la medicina personalitzada.

De la mateixa manera, connecta directament amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, coneguda com RIS3CV, que coordina la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

El test compleix, de fet, amb l’objectiu d’impulsar la gestió personalitzada de la salut, prevenció i el diagnòstic, atés que diferencia la sèpsia bacteriana d’altres síndromes, la qual cosa permet optimitzar els tractaments; al mateix temps que satisfà l’obtenció de productes més eficients i orientats al mercat. Finalment, també es vincula al desenvolupament de tecnologies sanitàries de tractament, rehabilitació i millora de l’autonomia personal a través d’una major interacció entre professionals i usuaris.

Escolta les declaracions del investigador José Luis García 

Escolta el tall de veu del vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche

Author