Premsa

El Consell finança una tecnologia sostenible i de baix cost per a reciclar la salmorra que genera la indústria i obtindre productes d’alt valor afegit


L’empresa Aceitunas Cazorla, Ainia i l’Institut de Tecnologia Ceràmica desenvolupen aquest projecte que impulsa l’economia circular


Es basa en el desenvolupament de membranes ceràmiques d’última generació i en l’aplicació de bacteris per a obtindre gas metà i hidrogen

La Generalitat, a través de l’Agència  Valenciana de la Innovació (AVI), finança el desenvolupament d’una nova tecnologia sostenible i de baix cost per a tractar la salmorra derivada d’activitats industrials i obtindre compostos d’alt valor afegit per al teixit productiu.

A través d’aquesta iniciativa es pretén, per tant, impulsar l’economia circular per a depurar i reutilitzar l’aigua amb una elevada concentració de sal i obtindre recursos que tinguen interés per a altres empreses.

Aquest projecte estratègic, batejat com a Green Brine, està impulsat per l’empresa Aceitunas Cazorla, Ainia Centre Tecnològic i l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), i compta amb el suport de l’AVI, que ha concedit un total de 490.000 euros en el marc de l’última convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva.

La iniciativa té per objectiu la valorització de les salmorres que genera el subsector de les conserves i els envinagrats, si bé es pot extrapolar a qualsevol altra activitat que produïsca aquest tipus de residus, com, per exemple, les empreses del cicle de l’aigua o les de rentada i reciclatge de plàstics.

Tradicionalment, les salmorres es gestionen mitjançant processos d’evaporació, que poden ser naturals, en basses a la intempèrie o accelerats a través de tecnologies específiques que comporten un important cost energètic. En el primer cas, a més, les basses no només ocupen una gran superfície, sinó que han d’estar completament impermeabilitzades i sotmetre’s a controls freqüents per a evitar filtracions que posen en risc els aqüífers.

En canvi, les tecnologies proposades en aquest projecte tenen com a propòsit el tractament d’aquests residus d’una manera més sostenible, amb la finalitat d’obtindre un abocament net de baixa salinitat i transformar la matèria orgànica i la sal en productes valoritzables i en vectors energètics, com ara biogàs, biometà o biohidrogen.

Per a assolir aquest objectiu, els socis de Green Brine aposten per combinar diversos procediments tècnics que milloren els resultats actuals. Així, els corrents d’aigua salinitzada se sotmetran a un procés de filtració que permetrà recuperar materials cel·lulòsics i polifenols que poden tindre interés per a altres sectors industrials.

A aquest efecte s’estan desenvolupant membranes ceràmiques basades en materials argilencs, que són molt més econòmiques que les que es troben hui en el mercat i més resistents que les dissenyades amb materials polimèrics.

De la mateixa manera, s’implementaran cel·les de combustible amb bacteris per a transformar la matèria orgànica restant en productes de més valor per a fins energètics, com ara el biometà o el biohidrogen. Aquest procés de biorefineria permet la transformació dels residus concentrats i reutilitzables per la indústria.

El consorci que executa aquest projecte integra l’experiència industrial en el subsector de les olives i els productes envinagrats, per part d’Aceitunas Cazorla; el coneixement dels materials i dels sistemes de processament ceràmic, especialment en el disseny de membranes de baix cost, per part de l’ITC, així com les àmplies competències d’Ainia en el funcionament i la gestió del cicle integral de l’aigua i en el desenvolupament de sistemes electroquímics per al tractament d’efluents.

En aquest sentit, la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, ha subratllat l’impuls a l’economia circular que representa aquest projecte, però també les oportunitats de negoci que en l’àmbit de la sostenibilitat s’obrin per a la indústria ceràmica.

“El camp de les membranes ceràmiques constitueix una nova veta de mercat d’alt valor afegit per a aquest sector, que té, a més, perspectives de continuar creixent, pels avantatges que ofereixen enfront de les alternatives que estan actualment en el mercat”, ha precisat Bueno.

Per la seua banda, el vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche, ha subratllat la importància de la col·laboració entre els diversos agents del sistema d’innovació com a via per a resoldre reptes d’alt impacte com, per exemple, la valorització dels residus industrials.

“La combinació del coneixement —ha continuat Andrés García— generat als nostres centres tecnològics i d’investigació, i l’experiència del nostre teixit productiu, s’està materialitzant en solucions innovadores que no només contribueixen a millorar el medi ambient, sinó que afavoreixen la diversificació industrial”.

La iniciativa s’emmarca en l’eix de qualitat de vida de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, RIS3, al mateix temps que s’alinea amb els desafiaments plantejats en el Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat en Economia Circular. En concret, es proposa l’optimització dels sistemes de tractament d’aigua i la reducció del seu impacte ambiental.

Author