Premsa

El Consell col·labora amb Redit per a actualitzar les competències en tecnologies habilitadores dels treballadors dels centres tecnològics


  • El conveni entre l’AVI i la Xarxa d’Instituts Tecnològics inclou un pla de formació per als empleats dels 11 centres i els seus socis
  • L’acord contribuirà al disseny legal d’un vehicle d’inversió de Redit per a donar suport a la creació de ‘spin off’

El Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (Redit) per a impulsar l’actualització de competències i coneixements del personal dels 11 centres en les noves tecnologies habilitadores per a la ‘nova economia’ que inclou, a més de les disciplines pròpies de la digitalització, altres matèries com la biotecnologia o el desenvolupament i aplicació de nous materials.

A través d’aquest acord, que compta amb una aportació de 150.000 euros, l’AVI donarà suport a un pla de formació transversal que permetrà ampliar la formació dels professionals dels instituts tecnològics entorn dels nous reptes i tecnologies que, de manera horitzontal, impacten en el conjunt de sectors i àmbits de coneixement en els quals operen.

Addicionalment, s’oferiran cursos sobre les últimes tendències en habilitats professionals, prospectiva, programes de finançament, gestió de projectes, explotació de resultats, desenvolupament de negoci o comunicació, que complementaran les activitats associades a les tecnologies pròpies de l’economia del coneixement.

Aquesta formació en tecnologies habilitadores s’obrirà, a més, a les empreses, amb la finalitat que adquirisquen coneixements bàsics sobre aquestes disciplines, que els capaciten per a analitzar els avantatges d’una possible implantació en els seus respectius negocis.

L’aportació de l’AVI recollida en l’acord contribuirà també al desenvolupament del marc legal necessari per a la generació d’un vehicle d’inversió que valide els actius tecnològics dels instituts tecnològics mitjançant la constitució de ‘spin off’.

L’objectiu és completar el disseny legal d’aquesta iniciativa en 2021 perquè els instituts tecnològics comencen a treballar en la selecció d’aquells desenvolupaments tecnològics susceptibles de rebre capital llavor per a la creació d’una empresa.

El conveni, que manté les línies bàsiques del subscrit el passat exercici, finançarà, a més, el desenvolupament de nous informes sobre l’impuls de la indústria i de la innovació de la Comunitat Valenciana, en el marc del ‘Think tank’ que promou Redit.

D’aquesta manera, al llarg de l’any es desenvoluparà un nou estudi sobre els factors i característiques empresarials que influeixen en el procés de cooperació amb els instituts tecnològics, al mateix temps que s’actualitzarà i aprofundirà en les anàlisis sobre la posició de la Comunitat Valenciana en matèria d’I+D+i. Sobre aquest tema, s’analitzarà l’evolució que ha registrat la regió en relació amb Europa i es plantejaran possibles propostes per a dinamitzar el sistema valencià d’innovació.

Author