Premsa, Premsa

Desenvolupen un robot intel·ligent per a la detecció i la delimitació del càncer de pell en temps real i sense contacte


  • AINIA i Mercé V. Electromedicina han participat en este projecte estratègic, que compta amb finançament europeu a través de Feder
  • El dispositiu, que combina robòtica, fotònica i intel·ligència artificial, reduirà el temps de diagnòstic i els costos sanitaris


La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, dirigida per la consellera Nuria Montes, ha donat suport al desenvolupament d’un nou robot intel·ligent per a l’exploració dermatològica, capaç d’assistir en la detecció i la delimitació dels principals tipus de càncer de pell mitjançant una tècnica automatitzada que no requerix contacte i es completa en tan sols uns segons.


En l’execució d’este projecte estratègic, batejat com a AD-DERMA, ha participat l’empresa Mercé V. Electromedicina junt amb el Centre Tecnològic AINIA. Tots dos han comptat amb el suport de l’AVI i el finançament de la Unió Europea en el marc del Programa Comunitat Valenciana FEDER per al període 2021-2027.


A través d’esta iniciativa es pretén posar a la disposició dels professionals sanitaris una eina amb més autonomia, intel·ligència i versatilitat que les actuals solucions existents en el mercat, que no faciliten el diagnòstic dels tipus de càncer de pell més freqüents i perillosos, com ho són el carcinoma basocel·lular i el melanoma.


El nou dispositiu permetrà estalviar temps en la detecció d’estes malalties; reduirà els costos sanitaris associats a l’operativa en consulta, diagnòstic i intervenció, i contribuirà a disminuir, a més, les llistes d’espera.


Esta nova tecnologia, que combina robòtica col·laborativa, sensors fotònics d’alta resolució espacial i espectral, i intel·ligència artificial, assistirà els especialistes automatitzant les exploracions i digitalitzant la zona afectada. D’eixa manera, contribuirà a la detecció precoç de càncer de pell, un factor decisiu en la curació d’esta malaltia.


A més dels avantatges que oferix en la fase de diagnòstic, el robot té un potencial ús rellevant en les cirurgies, ja que, com que és capaç de delimitar la zona afectada en temps real, pot ajudar a retirar íntegrament el teixit tumoral sense necessitat de segones intervencions.


En l’execució d’esta iniciativa han participat dos socis, AINIA i Mercé V. Electromedicina, la qual, com a empresa que proveïx productes i equipament mèdic d’alta tecnologia, coneix les necessitats, els requisits i les certificacions que ha de complir un producte o un dispositiu mèdic, i el funcionament de la cadena de vendes i del subministrament.


Per la seua banda, el centre tecnològic ha aportat el seu coneixement previ en l’àrea de salut i diagnòstic mitjançant tecnologies fotòniques en l’àmbit de la dermatologia, així com la seua experiència en el desenvolupament i l’ús de tecnologies robòtiques.


Experimentació amb pacients


Les dos entitats han col·laborat amb el Servei de Dermatologia de l’Institut Valencià d’Oncologia (IVO), on el Dr. Onofre Sanmartín ha coordinat l’estudi observacional per a validar-ne l’eficàcia amb pacients reals.


AD-DERMA s’alinea directament amb els reptes i les solucions identificades pel comité d’especialistes en Salut de l’AVI, que, entre altres propostes d’R+D+I, advoca pel desenvolupament de nou instrumental d’ajuda i tecnologies de suport a la cirurgia. Així mateix, el projecte s’enquadra en els eixos principals de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Author