Sin categorizar

Un nou sistema per a optimitzar la recollida i classificació de residus, entre les innovacions que proposen experts en Economia Circular

La simplificació de materials amb estructura multicapa, com els utilitzats en els ‘briks’, o el desenvolupament de tractaments alternatius més eficients per a afavorir l’ús d’aigua regenerada són algunes de les propostes que el Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en Economia Circular ha estudiat aquest dilluns en una nova trobada per a identificar oportunitats d’innovació dirigides a les empreses de la Comunitat Valenciana.

El grup de treball, en el qual participen representants del col·lectiu científic, instituts tecnològics i l’empresariat, advoca per implantar un nou sistema de marcat dels envasos que permeta optimitzar la recollida i classificació de materials en les plantes de tractament.

L’equip multidisciplinari que assessora a la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) també planteja alternatives al reciclat mecànic a través de noves tècniques de valorització de residus, entre elles la gasificació o el compostatge. L’objectiu no és un altre que reduir al mínim la fracció de fem que acaba en l’abocador.

Així mateix, per a impulsar l’ús de l’aigua regenerada en entorns urbans i agrícoles insten al desenvolupament de tractaments alternatius amb la finalitat d’abaratir el seu cost i que incorporen, per exemple, fonts d’energia renovables. Es tracta, en definitiva, de millorar la qualitat d’aqueixa aigua amb el menor impacte possible sobre l’import final de la factura dels seus consumidors.

Coordinat pel director de l’Institut Tecnològic del Metall i la Fusta (AIDIMME), Mariano Pérez, el comité també proposa treballar en nous materials i processos productius que permeten allargar la vida útil dels béns de consum.

Així mateix, els especialistes plantegen la posada en marxa d’una plataforma de programari per a afavorir el ecodisseny col·laboratiu mitjançant la difusió entre el teixit productiu de totes les innovacions en materials i processos que contribueixen a reduir l’impacte ambiental. D’aquesta manera es pretén que les empreses tinguen al seu abast totes les eines per a dissenyar productes des d’un punt de vista sostenible.

En aquesta línia, també s’explora el desenvolupament de materials més sostenibles, alternatius als utilitzats en la fabricació dels productes destinats al consum, des d’envasos del sector agroalimentari a components d’equips d’electrònics.

El Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat en Economia Circular està compost pels científics Juan Bautista Carda (Universitat Jaume I), Joaquín Melgarejo i Jorge Olcina (Universitat d’Alacant) i compta amb la participació de José Antonio Costa (Aimplas) i Susana Aucejo (Itene).

L’equip es completa amb Maite Castillo (UBE Corporation Europe), Eva Giner (SPB) i Amelia Navarro (Hidraqua) en representació del sistema productiu. A més, a aquesta reunió han assistit com convidats Eduardo Palomares (Instituto de Tecnología Química-UPV) i Miguel Ángel Martínez (Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas).

En la pròxima trobada, els especialistes que integren aquest equip multidisciplinari analitzaran les capacitats existents en la Comunitat Valenciana, l’impacte de les innovacions seleccionades i estudiaran què incentius es requereixen per a completar el seu desenvolupament.

Les conclusions finals es presentaran davant el Comité Estratègic d’Innovació (CEI), que presideix el científic Avelino Corma, en les pròximes setmanes. I, a continuació, les innovacions proposades es difondran a tot el teixit productiu per al seu posterior desenvolupament i implementació.

Author