Premsa, Sin categorizar

Innovar en materials de construcció més ecoeficients, un dels reptes clau per als experts que assessoren l’AVI en hàbitat sostenible

El Comité d’Innovació Especialitzat en Hàbitat Sostenible, afavorit per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), s’ha reunit per primera vegada aquest divendres per a prioritzar els reptes empresarials que, al llarg de les pròximes setmanes, tractarà de resoldre mitjançant la proposta de solucions tecnològiques i innovacions.

Durant aquesta primera sessió, l’equip integrat per representants de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat han subratllat la necessitat d’explorar l’ús de nous materials en els processos constructius que contribuïsquen a reduir el consum de recursos, bé perquè ofereixen una major vida útil o perquè són més eficients des d’un prisma energètic.

Precisament l’energia s’ha erigit en un dels temes centrals sobre els quals ha girat la discussió del comité, que coordina el conseller delegat de Royo Group, Raúl Royo. I és que aquest equip de treball considera prioritari escometre una evolució de l’hàbitat cap a edificis de consum quasi nul per a complir així amb les directrius de Brussel·les.

En aquesta transició han de jugar un paper rellevant les fonts d’energia renovables, així com l’arquitectura bioclimàtica i els sistemes passius de climatització. Però també reserven espai per al foment d’hàbits socials que fomenten l’estalvi energètic, la reutilització i el reciclatge de residus amb la finalitat de reduir l’impacte ambiental.

Els especialistes també han destacat la necessitat de monitorar els immobles per a obtindre informació sobre múltiples indicadors com, el consum d’aigua o energia, mitjançant la implantació de sensors que permeten obtindre i analitzar dades. Aquesta informació podria ser molt útil, per exemple, per a optimitzar el disseny i l’ús eficient dels habitatges.

Oportunitats de desenvolupament tecnològic

Segons el parer del conseller delegat de Grespania, Luis Hernández, “es continua construint com es feia abans quan hi ha molta tecnologia que podríem desenvolupar”.

Ho ha ratificat Raúl Royo, qui ha recordat que hui no és possible implantar dispositius que redueixen el consum d’aigua perquè en molts habitatges nous no s’ha tingut en compte les especificitats d’aquesta tecnologia en el disseny dels espais.

Així mateix, el director de la Càtedra Ceràmica de la Universitat d’Alacant, Víctor Echarri, ha posat l’accent en la necessitat d’incrementar l’eficiència i la durabilitat dels edificis, apostant per un millor ús dels materials materials.

Equip multidisciplinari

El comité compta amb una àmplia participació científica, personificada en Antonio Gallardo (Universitat Jaume I), Francisco Flórez i Víctor Echarri (Universitat d’Alacant); i José Miguel Corberán i Juan José Moragues (Universitat Politècnica de València).

D’altra banda, Vicente Blanes (AITEX), Rosa María Pérez (AIDIMME) i Vicente Lázaro (ITC), representen als instituts tecnològics, mentre que Begoña Serrano assisteix per l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), una fundació de la qual forma part la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i les principals entitats del sector en la Comunitat Valenciana.

Finalment, la visió empresarial està garantida amb la concurrència de Luis Hernández (Grespania), Carlos Muñoz (Becsa) i Gustavo Valbuena (Actiu), que compten amb l’aval de la patronal autonòmica. Durant la seua participació en els comités, aquests vocals no representen a les seues respectives empreses, sinó que defensen l’interés general.

Author