Premsa

L’AVI recolza el desenvolupament d’un sistema de monitoratge de xarxes socials multilingüe capaç de detectar les emocions  • L’Institut Valencià d’Investigació en Intel·ligència Artificial lidera el projecte en col·laboració amb l’Institut Tecnològic d’Informàtica i la CVMC
  • El sistema, que incorpora Deep learning i Intel·ligència Artificial, disposarà de models específics d’anàlisis de text en valencià


L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) finança el desenvolupament d’un programari que integra diferents models i tecnologies per al monitoratge i anàlisi multilingüe de les xarxes socials. A través de tècniques de Deep learning i processament del llenguatge natural és capaç d’interpretar la ironia i les emocions en els textos, fins i tot en aquells escrits en idiomes menys estesos, sovint no contemplats per les eines comercials.


La iniciativa, batejada com Guaita, està liderada per l’Institut Valencià d’Investigació en Intel·ligència Artificial (VRAIN), adscrit a la Universitat Politècnica de València (UPV), que compta al seu torn per al seu desenvolupament amb la col·laboració de l’Institut Valencià d’Informàtica (ITI) i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).


D’aquesta manera, i a sol·licitud de l’usuari o usuària, monitorarà les xarxes socials per a obtindre la informació associada als temes objecte d’interés i oferirà els resultats de manera gràfica, bé a través d’una interfície web, bé mitjançant la generació d’informes. El programa serà, a més, capaç de determinar la reputació d’una empresa o institució a partir d’aquestes anàlisis gràcies a la combinació de diferents tecnologies de processament i interpretació.


Enfront d’altres propostes ja en fase de comercialització, Guaita posa en valor el seu caràcter multilingüe, la qual cosa implica el desenvolupament de models específics d’anàlisis de text per a diferents llengües.


“En l’actualitat es disposa de models per a l’espanyol i l’anglés i ara desenvoluparem altres específics per al valencià, la qual cosa suposa la recol·lecció, processament i etiquetatge del corpus d’aquesta llengua”, precisa el responsable del projecte, Ferran Pla, professor titular de la UPV i membre del grup d’investigació d’Enginyeria del Llenguatge i Reconeixement de Formes (ELiRF), integrat en el VRAIN-UPV.


Es tracta d’una labor clau perquè l’aplicació ha de reconéixer i considerar diferents fenòmens lingüístics rellevants per a interpretar de manera autònoma l’opinió dels usuaris. Així, en la pràctica, reconeix la ironia, la negació i les emocions, entre altres qüestions.


Un altre aspecte singular del projecte és que incorporarà un mètode de connexió (un conjunt de protocols que informàtica es coneixen com API) per a comunicar-se amb aplicacions de tercers, la qual cosa augmenta les sinergies i aplicacions d’aquest producte.


En el transcurs del primer any de Guaita, l’equip tècnic ha desenvolupat un sistema bàsic integrat en una aplicació web per a espanyol i anglés; i un model inicial en valencià, que integra el monitoratge, descàrrega i emmagatzematge de la informació procedent de Twitter.


Assajos amb À Punt


Aquesta aplicació és capaç d’identificar l’idioma, determinar la polaritat global dels tuits (si són positius, negatius o neutres) i mostrar una visualització bàsica de la informació agregada. De fet, ja s’ha posat en pràctica en un primer cas d’estudi consistent en el seguiment de diferents programes televisius del canal autonòmic À Punt.


A més dels especialistes de VRAIN, en el desenvolupament del projecte també participa l’ITI, que aporta la seua experiència en la implantació d’aplicacions noves en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial. En aquest cas, el centre provarà el programari a implantar en les empreses i institucions, a més d’escometre altres accions d’assessorament i coordinació.


D’altra banda, la CVMC ha contribuït a aquesta iniciativa amb un primer cas d’estudi que ha demostrat l’eficàcia de l’aplicació. La corporació, que ha manifestat el seu interés en el producte, està cooperant en l’etiquetatge de dades d’interés per a la seua institució.


Ús potencial en l’àmbit de les emergències


Segons el parer del vicepresident executiu de l’AVI, Andrés García Reche, Guaita ofereix múltiples oportunitats a les empreses i organitzacions que requereixen d’una anàlisi constant de les xarxes i també als serveis d’emergència. “La informació en xarxes socials pot ajudar a la planificació dels protocols d’actuació en la gestió d’emergències”, ha assegurat en referència a les solucions tecnològiques que ha proposat el Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en aquest camp.


De fet, l’eina de monitoratge de VRAIN s’alinea plenament amb les conclusions d’aquest grup de treball, que planteja el desenvolupament de plataformes intel·ligents capaces de modelitzar, fusionar i analitzar dades procedents de diferents fonts, al mateix temps que respon a un altre dels reptes identificats pel CEIE en tecnologies habilitadores. En concret, al desenvolupament de plataformes, serveis i models d’analítica avançada i visualització de dades que ajuden a la presa de decisions.


Respecte a l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, que coordina la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, el projecte s’emmarca en l’àrea de “Economia i Societat Digital” i compleix amb l’objectiu estratègic d’un “ús versàtil de les TIC com a impulsores del canvi”.

Author