Premsa, Sin categorizar

La AVI y el IVF concederán hasta 35 millones en préstamos bonificados para financiar proyectos de I+D+i empresarial avalados por la AgènciaL’Institut Valencià de Finançes (IVF) i l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) han posat des d’aquest dimecres a la disposició de pimes i grans empreses de la Comunitat Valenciana una línia de crèdit bonificada de fins a 35 milions d’euros per a finançar tant projectes d’I+D+i com d’inversió.

La convocatòria dissenyada conjuntament per totes dues entitats es finança mitjançant la línia de “suport a projectes d’innovació per mitjà d’instruments financers” de l’AVI, de la qual s’han transferit 3,65 milions a l’IVF per a la bonificació dels préstecs.

Aquest nou instrument financer contempla, a més, la possibilitat d’aplicar un tram no reembossable, que pot arribar a aconseguir el 15,7% del capital principal, depenent de la qualificació creditícia i de les garanties aportades.

En concret, podran optar a la línia IVF & AVI Recerca i desenvolupament aquelles iniciatives empresarials que oferisquen solucions als reptes identificats pels comités estratègics especialitzats de l’Agència o bé que tinguen per objecte portar al mercat innovacions donades suport prèviament per l’AVI o per qualsevol altre organisme públic, nacional o internacional, en el marc de les seues convocatòries d’I+D+i.

D’aquesta manera, l’Agència Valenciana de la Innovació pretén donar continuïtat al suport oferit a través dels seus programes d’ajuda, facilitant també l’accés al finançament de les empreses beneficiàries amb la finalitat que disposen del múscul necessari per a dur a terme amb èxit els nous desenvolupaments i, a més, impulsar la seua comercialització.

Per a garantir la idoneïtat tècnica dels projectes, l’AVI analitzarà cadascuna de les sol·licituds i emetrà un informe de valoració. A més, serà l’encarregada d’identificar les despeses elegibles, és a dir, aquells susceptibles de ser finançats en el tram no reembossable.

Les entitats interessades poden sol·licitar des de hui mateix aquests crèdits bonificats a través de la pàgina web préstamos.ivf.es i en el termini de 72 hores tindran una resposta sobre si l’operació és susceptible de ser finançada o no.

L’import d’aquestes operacions pot oscil·lar entre els 50.000 euros i els cinc milions, amb un termini per a la seua devolució de els cinc i deu anys, i amb fins a dos de manca. L’IVF no aplicarà; ni comissions d’obertura ni de cancel·lació en aquestes operacions.

Els tipus aplicables a aquestes operacions d’aquesta línia parteixen des d’un diferencial sobre l’Euribor de 0,20% fins al 1,45%, depenent de l’actiu de les empreses, els terminis i les garanties. Sobre aquest percentatge variable l’IVF aplica una prima promocional negativa del 3,75%, que permet generar un tram no reembossable del capital invertit al final de l’operació.

És important assenyalar que les operacions formalitzades en el marc d’aquesta línia, per regla general, no estaran subjectes al reglament de la Comissió Europea pel qual es regulen els minimis, sinó que ho estaran al d’Exempció.

La línia IVF & AVI – Innovació i desenvolupament s’enquadra en un nou paquet de productes financers que el banc promocional de la Generalitat ha posat en marxa per a injectar liquiditat en pimes, grans empreses, projectes d’investigació, iniciatives que incidisquen en el desenvolupament sostenible de l’activitat econòmica i fins i tot necessitats de circulant vinculades a l’expansió i creixement de les empreses.
 

Author