Premsa

El Consell destina un milió d’euros per a enfortir el sistema valencià d’innovació en tecnologies habilitadores a través d’Inndromeda– Com a novetats més destacades, Inndromeda desenvoluparà un programa de formació dirigit a acabats de titular i facilitarà la realització de doctorats industrials en tecnologies habilitadores

– El Consell Rector presenta a la consellera d’Innovació i al vicepresident executiu de l’AVI el pla d’actuació que es desenvoluparà durant


La Generalitat ha destinat un milió d’euros per a enfortir l’ecosistema valencià d’innovació en tecnologies habilitadores en la Comunitat Valenciana a través d’Inndromeda, l’Aliança públic-privada en Tecnologies Innovadores, referent en l’àmbit de les tecnologies intensives inductores d’innovació en diversos sectors econòmics de la Comunitat Valenciana durant l’any 2022.

Com a novetats més destacades, Inndromeda desenvoluparà un programa pilot de formació en tecnologies habilitadores dirigit a acabats de titular i facilitarà la realització de doctorats industrials en aquestes tecnologies que ja estan marcant el rumb de la nova economia.

D’aquesta manera, les empreses dels principals sectors de la Comunitat, com per exemple l’automoció, la metal·lúrgia, el calçat o el tèxtil, podran contractar personal format en l’aplicació pràctica de les noves tecnologies, imprescindible per a facilitar la seua adopció.

Igualment, es realitzaran accions de divulgació i promoció, dirigides a persones treballadores i directives de les empreses, a fi de mostrar el potencial d’aquestes tecnologies i identificar oportunitats concretes per al desenvolupament i millora dels seus serveis, productes i processos, en instal·lacions reals de demostració.

Els càrrecs del Consell Rector d’Inndromeda han presentat a la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual i al vicepresident executiu de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) el pla d’actuació d’Inndromeda per a l’exercici 2022, que constitueix el full de ruta que portarà a Inndromeda a consolidar-se com a referent en la innovació de tecnologies habilitadores, ampliant significativament el seu abast d’acord amb criteris d’impacte i aportació de valor al teixit productiu, qualitat i eficiència en la implementació, i rigor en la gestió i ús dels recursos propis.

El pla d’actuació s’articula entorn de cinc objectius específics, sent el principal el de consolidar l’associació com a referent en tecnologies habilitadores mitjançant l’estudi de l’adopció d’aquestes tecnologies inductores d’innovació en els sectors productius de la Comunitat i l’impacte i les oportunitats associades a aquestes.

El segon objectiu pretén desenvolupar durant el primer semestre de 2022 una ambiciosa anàlisi de les necessitats de formació en tecnologies innovadores de les empreses i entitats de la nostra Comunitat, adaptat a les particularitats de cada sector.

Amb els resultats obtinguts, Inndromeda elaborarà i difondrà durant el segon semestre de 2022, un programa pilot de formació en tecnologies innovadores dirigides a tres sectors. D’una banda, oferirà formació a demanda sectorial o temàtica dirigida a empreses i persones treballadores; d’altra banda, oferiran formació pràctica d’introducció a les tecnologies habilitadores dirigides a acabats de titular i titulades, i finalment es promourà la realització de doctorats industrials en tecnologies habilitadores.

Com a tercera línia d’actuació, i en la seua aposta per enfortir l’ecosistema valencià d’investigació, desenvolupament i innovació, Inndromeda proposarà durant 2022 una sèrie d’accions encaminades a establir nexes de col·laboració entre els sectors productius de la Comunitat, com és la creació d’una cartera de serveis de suport a les empreses interessades en el desenvolupament de projectes d’I+D+i, l’organització de trobades amb la finalitat de difondre les tecnologies habilitadores entre empreses i administració o la signatura d’acords de col·laboració amb entitats i iniciatives que vulguen sumar-se als fins de Inndromeda.

Finalment, les línies quarta i cinquena del seu full de ruta li portaran a desenvolupar programes destinats a donar a conéixer entre les associacions empresarials, empreses i administracions de la Comunitat Valenciana els serveis innovadors que, en l’àmbit de les tecnologies habilitadores, poden oferir els socis d’Inndromeda, així com a establir una xarxa de demostradors i espais d’experimentació a la disposició d’empreses i agents del Sistema Valencià d’Innovació.

La Generalitat impulsa Inndromeda com a representació d’un esforç col·lectiu de col·laboració públic-privada que suma en l’actualitat, entre socis i col·laboradors, 40 institucions. Són socis d’Inndromeda la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), els centres del CSIC de la nostra comunitat, la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT) i els seus onze centres associats, les universitats valencianes, els principals centres d’investigació sanitària, i diverses entitats i associacions empresarials, com el clúster de l’automoció, AVIA, FEMPA, FEMEVAL o el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, entre altres.

La consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, ha assegurat que Inndromeda juga un paper principal en l’estratègia de transformació digital del nostre teixit productiu: “Aquesta aliança té com a objectiu garantir el millor ús i adopció de les tecnologies habilitadores digitals i no digitals per part del teixit empresarial valencià i del sector públic de la nostra Comunitat, posant a la seua disposició una xarxa especialitzada d’infraestructures i espais de demostració i experimentació d’última generació que permeten valorar l’impacte real d’aquestes tecnologies en els seus productes, processos i organització, contribuint, així, a facilitar la transformació tecnològica i econòmica del nostre territori”.

Per a aconseguir aquests objectius, en l’actualitat Inndromeda reuneix, a través dels seus socis, mig centenar de centres de competència capdavanters en coneixement, més de 200 centres de demostració on exposar a les empreses de manera pràctica, innovacions tecnològiques dirigides a millorar la seua competitivitat i productivitat, i més de 270 equipaments i infraestructures específiques relacionades amb les tecnologies habilitadores.

Tecnologies habilitadores

Les tecnologies habilitadores són tecnologies intensives en coneixement que han sigut identificades com a inductores d’innovacions en diversos sectors econòmics, i que potencialment podrien provocar altes disrupcions en l’economia i la societat en els pròxims anys.

Aquestes tecnologies es caracteritzen per tindre un alt grau de coneixement integrat de l’àmbit de la ciència, la tecnologia o l’enginyeria, cicles d’innovació ràpids, per combinar innovacions físiques i digitals, i requerir d’una alta inversió de capital en infraestructures, equipaments i personal.

Les tecnologies habilitadores es presenten en 7 grans grups: Intel·ligència Artificial i Computació, Tecnologies Industrials Avançades, Ciber Connectivitat, Ciber Seguretat, Micro/Nano Electrònica i Fotònica, Biotecnologies/Tecnologies de Ciències de la Vida i Materials Avançats i Nanotecnologia.

Author