Premsa, Premsa

El Consell col·labora amb Redit per a actualitzar les competències en tecnologies habilitadores de les empreses i el personal dels centres tecnològics


  • Amb l’aportació de l’AVI, la Xarxa d’Instituts Tecnològics oferirà cursos sobre les últimes tendències en tecnologies transversals
  • S’organitzaran jornades per a potenciar la col·laboració entre centres tecnològics i universitats en projectes d’innovació


El Consell ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (Redit) per a impulsar l’actualització de competències entorn de les tecnologies habilitadores, a través d’un pla de formació dirigit tant a empreses com al personal dels 11 centres.

Les tecnologies habilitadores comprenen, a més de les disciplines pròpies de la digitalització, altres àrees de coneixement com ara la biotecnologia o el desenvolupament i l’aplicació de nous materials, que tenen un potencial disruptiu i transformador del sistema productiu.

Precisament, per a impulsar-ne la incorporació en el teixit empresarial, Redit reeditarà un programa d’especialització professional dirigit especialment a les empreses, que comptarà amb la col·laboració d’Inndromeda, l’aliança de tecnologies habilitadores per a la Comunitat Valenciana.

Aquestes sessions divulgatives proporcionaran coneixements bàsics sobre aquestes disciplines a participants empresarials, amb l’objectiu de capacitar-los per a analitzar els avantatges d’una possible implantació en els respectius negocis.

Així mateix, les treballadores i els treballadors dels centres tecnològics podran ampliar els seus coneixements entorn dels nous reptes i tecnologies que, de manera horitzontal, impacten en el conjunt de sectors i àmbits de coneixement en els quals operen.

Redit també oferirà, addicionalment, cursos sobre les últimes tendències en habilitats professionals, prospectiva, programes de finançament, gestió de projectes, explotació de resultats, desenvolupament de negoci o comunicació, que complementaran les activitats associades a les tecnologies pròpies de l’economia del coneixement.

Amb una aportació de 150.000 euros, l’AVI també proporcionarà suport a l’organització de jornades i esdeveniments dirigits a les empreses, així com sessions de matching entre instituts tecnològics i grups d’investigació de les universitats per a potenciar així la cooperació en el desenvolupament de projectes alineats amb els resultats dels comités d’innovació de l’AVI.

De la mateixa manera, es finançarà el desenvolupament d’un estudi de polítiques comparades per a millorar la competitivitat dels instituts tecnològics, al mateix temps que s’analitzarà l’evolució recent del sistema d’innovació a partir dels últims resultats obtinguts per la Comunitat Valenciana en l’Índex de competitivitat regional i el Quadre d’indicadors de la innovació regional, que publica la Comissió Europea.

Totes dues iniciatives s’enquadren en un programa d’actuacions per a consolidar el laboratori d’idees de Redit, un espai de reflexió per a la generació de coneixement en l’àmbit de la indústria i la innovació.

Author