Your address will show here +12 34 56 78
Premsa, Premsa

 • El CSIC, les universitats Politècnica i de València, Valgenetics i La Unió Llauradora i Ramadera cooperen en un projecte que compta amb finançament de FEDER
 • Este sistema portàtil, que no requerix de coneixement especialitzat per al seu ús, és capaç d’identificar el patogen abans fins i tot que es manifeste la infecció


La Generalitat, a través de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigix Nuria Montes, finança el desenvolupament d’un sistema d’alerta primerenca i baix cost per a identificar la presència del fong Botrytis cinerea en els cultius de vinya abans fins i tot que s’observen els primers signes d’infecció.

Este sensor portàtil, similar als empleats per a la detecció del COVID-19, facilitarà la lluita contra dita patògena, que causa la podridura dels raïms, i minvament considerablement el rendiment i qualitat de les collites.

El projecte, denominat BotVid-SENSOR, està coordinat per l’Institut de Biologia Integrativa i de Sistemes (I2SysBio), un centre de titularitat mixta del CSIC i la Universitat de València; en col·laboració amb Institut Agroforestal Mediterrani (IAM), adscrit a la Universitat Politècnica de València; l’empresa Valgenetics i La Unió Llauradora i Ramadera.

L’iniciatiu compte, a més, amb el suport econòmic de l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (IVACE+i) i finançament de la Unió Europea en el marc del programa FEDER Comunitat Valenciana per al període 2021-2027.

L’objectiu principal de BotVid-SENSOR és el desenvolupament d’un sistema portàtil, que puga usar-se en el camp per personal no especialitzat, i que facilite la detecció precoç, rutinària i de baix cost d’este fong, que és responsable d’una de les malalties fúngiques més nocives i esteses, coneguda com la ‘podridura grisa’.

D’esta manera, es pretén dotar als agricultors d’una ferramenta fiable que permeta monitorar l’estat de la vinya per a actuar contra este patogen abans fins i tot que la infecció es manifeste de manera visible en la planta. És precisament en esta fase inicial quan els tractaments són més efectius, la qual cosa elimina al seu torn la possibilitat d’una aplicació innecessària.

Una altra dels avantatges d’esta tecnologia d’alerta primerenca és que pot incrementar l’efectivitat dels tractaments amb agents de biocontrol i bioestimulantes, la qual cosa es traduïx en un augment de la seua competitivitat enfront dels fitosanitaris de síntesis, tant en preus com en resultats.

De fet, l’equip tècnic que treballa en esta iniciativa el considera una oportunitat per a expandir l’ús d’estes mesures sostenibles de control de malalties més enllà de les explotacions de viticultura ecològica.

Cooperació amb resultats prometedors

Este consorci multidisciplinari integra a tots els agents necessaris per a fer front a este repte, inclosos els usuaris finals, que estan representats a través de la Unió Llauradora i Ramadera.

Els instituts d’investigació I2SysBio i IAM aporten, per part seua, el coneixement científic necessari per a combatre este problema a través dels grups de Regulació mediata per RNAs no codificants i de Fongs Fitopatògens; mentres que la visió empresarial que ha de facilitar l’adaptació i transferència de la tecnologia al sistema productiu la proporciona Valgenetics, una empresa especialitzada en el desenvolupament d’estratègies globals en sanitat, genètica i millora vegetal.

Fins a la data, no sols s’han identificat els marcadors més precisos de la infecció, sinó que s’ha optimitzat el procés de detecció en sensors portàtils a partir d’extractes de planta i s’ha dissenyat un protocol de processament de mostres en el camp. També s’ha presentat esta tecnologia a grups de productors amb la finalitat de recaptar les seues opinions i suggeriments per a la incorporació de millores o l’adequació a les seues necessitats.

0

Premsa, Premsa

 • Este full de ruta, que es va començar a tramitar amb l’antiga Agència Valenciana de la Innovació (AVI), preveu finançament per a 153 accions i projectes d’innovació
 • El document s’integrarà en el Pla estratègic de subvencions (PES) de la Conselleria, dins del pla de reordenació programat en l’àrea d’Innovació


La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha iniciat el tràmit d’informació pública del Pla estratègic de subvencions (PES) de l’antiga Agència Valenciana de la Innovació (AVI), actualment Ivace+i Innovació. Este projecte preveu la concessió de prop de 170 milions d’euros en ajudes per a impulsar un total de 153 accions d’I+D+i entre 2024 i 2026.

El nou pla, que està cofinançat al 60 % pel programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) Comunitat Valenciana per al període 2021-2027, possibilitarà l’obertura imminent d’una nova convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva per al desenvolupament i enfortiment del Sistema Valencià d’Innovació.

En qualsevol cas, el document que ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) és de caràcter provisional a conseqüència de la reordenació de funcions que comporta la constitució i la posada en marxa d’Ivace+i. En este sentit, l’objectiu és integrar este pla en el de la mateixa Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

S’eliminen les línies nominatives

Com a novetat, el full de ruta de la Conselleria des d’este mateix any, i durant els dos següents, consagra l’eliminació de les línies de concessió directa per a concentrar els recursos públics en les de concurrència competitiva. A través d’este sistema, les entitats rivalitzen en igualtat de condicions per a obtindre ajudes en funció de la qualitat dels seus projectes.

A més, s’inclou una nova línia de subvenció amb la finalitat de donar suport a aquelles iniciatives d’innovació en matèria de processos o organitzatives, que es basen en l’assimilació de les tecnologies avançades i permeten la seua difusió entre la resta d’agents de l’ecosistema d’innovació. En este primer exercici es preveuen 600.000 euros per a esta actuació, que ascendiran als tres milions d’euros en 2025 i 2026.

La nova planificació econòmica consolida el suport als dos programes amb més demanda i impacte en el teixit productiu, que financen tant els projectes estratègics en col·laboració com la I+D+i en empreses.

De fet, prop del 65 % de tots els fons programats es destinaran a esta mena d’accions, que incentiven el desenvolupament de solucions innovadores a reptes de gran importància i rellevància econòmica, social i mediambiental mitjançant la col·laboració d’empreses, universitats, centres d’investigació i instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana.

Les huit línies de subvenció que arreplega este document (quatre menys en nom de la simplificació i l’optimització de recursos) estan dotades amb prop de 55 milions d’euros en el seu primer exercici i s’alineen amb els eixos estratègics de la Conselleria per a esta legislatura.


En concret, contribuiran al foment de la innovació i l’avanç de la societat mitjançant la interconnexió dels àmbits científic, tecnològic i empresarial; l’impuls de la transferència de coneixement; el suport de la I+D+i empresarial, o la potenciació de les tecnologies disruptives en el teixit productiu, entre altres accions.


Sota la direcció de la consellera Nuria Montes; el secretari autonòmic d’Innovació, Jerónimo Mora, i el director general d’Innovació, Juan José Cortés, l’entitat compta en 2024 amb un pressupost de 63 milions d’euros per a l’execució de les seues competències en el si d’Ivace+i.


Amb esta assignació econòmica, s’espera impulsar el desenvolupament de 30 projectes estratègics en col·laboració i 40 iniciatives d’innovació en empreses, a més de possibilitar l’execució i la posada en marxa de huit demostradors i proves pilot en universitats i instituts tecnològics i d’investigació.


La consolidació de la xarxa d’agents d’innovació i de les unitats de transferència en centres d’excel·lència investigadora són uns altres dels objectius prioritaris per als pròxims anys, igual que l’impuls de la compra pública innovadora (CPI), incentivant no només la participació d’empreses en estes licitacions, sinó promovent també l’activació d’esta classe de contractes entre administracions.

0

Premsa, Premsa

 • Amazing Up i la Universitat Jaume I col·laboren en el desenvolupament d’esta iniciativa que impulsa continguts audiovisuals més interactius per a reivindicar el patrimoni  
 • Este projecte contribuirà al fet que els usuaris se submergisquen en entorns simulats que tracten problemes com la degradació del medi ambient i l’impacte del factor humà


La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigix Nuria Montes finança el desenvolupament d’un sistema de projecció audiovisual immersiu i interactiu que utilitza la realitat ampliada (una combinació de la realitat virtual, augmentada i mixta) per a elevar de valor de les destinacions turístiques i conscienciar sobre la conservació del medi ambient.


El Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I (UJI) i l’empresa castellonenca Amazing Up col·laboren amb esta iniciativa que pretén configurar una ferramenta que afavorisca la interacció de l’usuari quan la projecció siga grupal o massiva.


L’objectiu d’este desenvolupament, denominat ‘En Primera Persona’, és el de crear un sistema capaç d’integrar elements virtuals en el món real (realitat augmentada) i espais simulats totalment digitals (realitat virtual) per a enriquir l’experiència audiovisual i convertir-la en una aventura molt més participativa.


En este cas, els telèfons mòbils es convertiran en la interfície de visualització i interacció, ja que, a diferència d’altres alternatives en el mercat, este sistema de projecció no necessita ulleres ni altres elements individuals, la qual cosa redunda al seu torn en una contenció dels costos.


Per a les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, l’aplicació d’estes tecnologies immersives oferix l’oportunitat de millorar l’experiència dels seus visitants. De fet, el seu ús combinat propicia l’activació les cèl·lules MCH (hormones concentradores de melanòcits) del cervell, que eviten que el contingut s’emmagatzeme en l’hipocamp i, per tant, s’oblide més fàcilment. Així mateix, per a conéixer millor el comportament de les persones usuàries, els sistemes d’interacció es connectaran a una base de dades d’intel·ligència artificial.


La representació de destinacions turístiques orientades al metavers i a la immersió 360° submergirà les persones usuàries en entorns amb gran impacte psicocognitiu, que versaran sobre el canvi climàtic, la contaminació o l’exhauriment de recursos naturals, per a conscienciar així sobre el turisme sostenible i la preservació del planeta.


L’equip d’‘En Primera Persona’ ha completat ja el primer paquet de treball, centrat a identificar l’estat actual de la tecnologia de realitat ampliada, i ara analitza els sistemes per a reconstruir escenes i objectes de realitat virtual i augmentada, així com les possibilitats que oferixen cada un.


També s’han dut a terme estudis i grups de discussió per a determinar l’impacte de la narrativa transmèdia i conéixer quins són els nivells d’interacció òptims per a no saturar les persones usuàries.


Col·laboració del sistema d’innovació


El treball d’Amazing Up, una start up tecnològica especialitzada en la creació de productes audiovisuals immersius, es complementa amb el del personal de l’UJI, que ha permés analitzar les diferents tècniques, així com els elements d’interactivitat més adequats per a aconseguir la major eficàcia comunicativa.


Este projecte s’alinea amb les conclusions dels comités estratègics d’innovació especialitzats en tecnologies habilitadores i destinacions turístiques intel·ligents que aposten, en el primer cas, per incorporar les tecnologies de la digitalització i, en el segon, per millorar tant la interacció amb els turistes com la sensibilització amb els factors que provoquen el canvi climàtic. Així mateix, ‘En Primera Persona’ s’enquadra en els eixos principals de l’Estratègia especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

0

Premsa, Premsa

 • L’Empresa Mixta Valenciana d’Aigües (EMIVASA), l’Empresa Mixta Metropolitana (EMIMET), la Universitat de València i l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE) col·laboren en el desenvolupament d’este sistema, que busca una distribució eficient de l’aigua potable
 • Este projecte contribuirà a la descarbonització de les xarxes de proveïment d’aigua potable i optimitzarà la seua distribució a València i l’àrea metropolitana


La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigix Nuria Montes, finança el desenvolupament d’un sistema de generació d’energia mitjançant turbines (PAT) que aprofita el moviment de l’aigua per a produir energia hidroelèctrica. Esta tecnologia permetrà, a més, optimitzar la pressió de l’aigua i garantirà l’òptim proveïment de les llars.


L’Empresa Mixta Valenciana d’Aigües (EMIVASA); l’Empresa Mixta Metropolitana (EMIMET), en col·laboració amb el Departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient (DIHMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV); la Universitat de València (UV), i l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE) col·laboren en esta iniciativa, que regula la pressió en la xarxa per a evitar fuites en les conduccions alhora que se subministra el cabal d’aigua suficient segons la demanda del nucli de població a cada moment.


Este projecte té el suport econòmic d’Ivace+i i el finançament de la Unió Europea en el marc del programa Comunitat Valenciana – FEDER per al període 2021-2027.


L’objectiu d’este desenvolupament, denominat TURBINES, és el de millorar la regulació actual del subministrament d’aigua mitjançant unes turbines que permeten mantindre la pressió en tots els consums de la xarxa el més estable possible. De fet, amb el sistema de regulació vigent, hi ha punts en els quals es perd energia en forma de calor i el projecte pretén aprofitar eixa energia residual com a energia elèctrica.


Així mateix, el projecte busca innovar en tres aspectes concrets. El primer seria entendre com les bombes, dissenyades originalment per a impulsar fluids, poden operar eficientment en sentit contrari, és a dir, com a turbines per a generar energia elèctrica. El segon seria dur a terme una anàlisi detallada dels equips elèctrics associats a les turbines per a comprendre el seu comportament i avaluar les pèrdues d’energia.


Finalment, es desenvoluparà una ferramenta que ajudarà en l’elecció de l’equip més adequat per a la generació d’energia. Això implica considerar factors com l’eficiència de les turbines, les característiques elèctriques i les econòmiques per a determinar el model d’explotació que resultarà més rendible.


Quant al punt de desenvolupament del projecte, s’estan realitzant les proves per a la caracterització dels dispositius síncrons a les turbines i les PAT per a les diverses condicions de treball.


Això permetrà entendre i optimitzar el rendiment dels dispositius elèctrics associats a les turbines i bombes utilitzades com a turbines en un context de generació d’energia hidroelèctrica, i contribuir així a la descarbonització de les xarxes de proveïment d’aigua potable.

Col·laboració del sistema d’innovació


El treball d’EMIVASA, que és l’encarregada de liderar el projecte, dissenyarà i implementarà els equips de generació hidràulica en la xarxa de proveïment de la ciutat de València. Per la seua banda, EMIMET, en col·laboració amb el DIHMA de la UPV, serà l’encarregada de dur a terme la determinació de les corbes reals de les bombes funcionant com a turbines, així com fer-ne la regulació.


A més, la Universitat de València realitzarà la caracterització elèctrica de les turbines i les PAT en diferents condicions de treball per a simular i obtindre diverses estratègies de generació elèctrica, la qual cosa permetria als equips adaptar-se a les diverses condicions, produint així la quantitat més gran d’energia possible. Finalment, l’ITE desenvoluparà dissenys que faciliten la reproductivitat i l’escalabilitat de les solucions que es proposen en el marc del pla dissenyat.


Este projecte s’alinea amb les conclusions del Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat (CEIE) en Tecnologies Habilitadores, que aposta pel desenvolupament de solucions per a millorar l’eficiència en la generació, l’emmagatzematge i la gestió d’energies renovables. Així mateix, TURBINES s’emmarca en l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

0

Premsa, Premsa

 • Els centres tecnològics del calçat i la ceràmica desenvolupen este projecte estratègic junt amb l’Associació Avícola Valenciana i la Unió Llauradora i Ramadera
 • S’obtindran materials per a la fabricació de frites ceràmiques i soles, polímers per al sector del calçat i bioestimulants per al camp


La Generalitat, a través de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigix Nuria Montes, dona suport a un projecte d’innovació per a transformar els ous de gallina que es trenquen en els centres d’embalatge i transformar-los en matèries primeres de valor per als sectors agroalimentaris, ceràmic i del calçat.

Esta iniciativa que impulsa l’economia circular i la simbiosi industrial entre empreses de diferents sectors d’activitat proposa una solució integral a un problema, el del trencament accidental d’ous, que, només a la Comunitat Valenciana, genera al voltant de 2.300 tones de deixalles a l’any.

En l’actualitat són les empreses ovoproductores les que costegen el tractament adequat d’estos residus biològics mitjançant el lliurament a un gestor autoritzat, tal com establix la legislació vigent. No obstant això, este procés comporta un impacte econòmic per a esta indústria, que ha de sufragar entre 60 i 150 euros per cada tona de residu, depenent de la localització de la granja i del volum generat.

Este projecte estratègic, denominat OVOVAL, està coordinat pel Centre Tecnològic del Calçat, Inescop, i s’executa en col·laboració amb l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC-AICE); l’Associació Avícola Valenciana (Asav) i la Unió Llauradora i Ramadera. Així mateix, té el suport econòmic d’IVACE+i i finançament de la Unió Europea a través del Programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) Comunitat Valenciana 2021-2027.

La iniciativa pretén aprofitar este residu animal per a desenvolupar productes i materials renovables i d’alt valor afegit amb aplicacions potencials en diferents indústries estratègiques de la Comunitat Valenciana, com la ceràmica, el calçat o, fins i tot, el sector agroalimentari.

Amb la part inorgànica de l’ou, és a dir, amb la closca, el consorci preveu obtindre biocarbonat càlcic, un material que podria emprar-se com una matèria primera en la formulació de frites per a rajoles ceràmiques o per a fabricar soles de calçat, assenyalen des d’ITC i Inescop.

D’altra banda, la clara, el rovell i la membrana s’usaran en la producció de nous bioproductes de contingut proteic destinats al desenvolupament de biopolímers per a la indústria del cuir, mentres que, en l’àmbit agrícola, s’advertixen altres aplicacions alternatives centrades en el desenvolupament de l’agricultura ecològica i la producció de bioestimulants basats en aminoàcids lliures, que reduïxen l’impacte ambiental respecte dels fertilitzants sintètics.

A més d’impulsar l’economia circular, OVOVAL contribuirà a millorar la competitivitat de les empreses avícoles productores d’ou a través d’una iniciativa de simbiosi industrial, que minimitzarà l’impacte econòmic que suposava fins ara la gestió d’estos residus.

De la mateixa manera, les matèries primeres renovables que s’obtindran a partir d’estes restes animals contribuiran a desenvolupar productes nous sostenibles en els sectors del calçat i la ceràmica, que alhora ajudaran les dos indústries a avançar cap als objectius de descarbonització que exigix la Unió Europea per a l’any 2050.

Amb este objectiu, l’ITC aporta al projecte el seu ampli coneixement sobre la valorització del carbonat de calci obtingut a partir d’estos residus i l’aplicació d’este en el sector ceràmic, mentres que el valor d’Inescop se centra en la seua experiència per a aprofitar les proteïnes obtingudes a partir de subproductes animals per a obtindre polímers i estimulants d’origen natural.

El consorci es completa amb dos organitzacions professionals, l’Associació Avícola Valenciana (Asav), que alberga les empreses que generen el bioresidu, i la Unió Llauradora i Ramadera, en representació del sector agrari, que s’erigix en un dels beneficiaris i usuaris principals dels productes generats, en concret, dels bioestimulants proteics.

OVOVAL s’alinea amb les conclusions del Comité d’Innovació en Economia Circular, que advoca per la valorització més eficient dels residus i per la producció de béns de consum més sostenibles. Així mateix, la iniciativa s’enquadra en els eixos principals de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

0

Premsa, Premsa

 • El director general d’Innovació participa en una taula redona sobre la territorialitat de la I+D+i en el Fòrum Transfiere, que se celebra a Màlaga
 • S’exigiran plans de negoci a les entitats sol·licitants per a garantir l’orientació al mercat dels nous desenvolupaments


El director general d’Innovació, Juan José Cortés, s’ha compromés a millorar els criteris d’avaluació de les convocatòries d’ajuda per al desenvolupament i l’enfortiment del sistema d’innovació, amb la finalitat d’eliminar barreres d’accés als fons i assegurar que empreses emergents i micropimes puguen competir en igualtat de condicions amb les empreses de més dimensió. Així mateix, ha avançat que s’exigirà a les entitats sol·licitants plans de negoci per a garantir l’orientació al mercat dels nous desenvolupaments.


“Volem donar valor a l’excel·lència i la meritocràcia, però també a l’eficiència, assegurant la capacitat innovadora de les entitats beneficiàries que reben fons per a la innovació a través d’una ferramenta d’autodiagnòstic per a les pimes”, ha precisat Juan José Cortés en el marc de Transfiere 2024, el fòrum sobre I+D+i i transferència de coneixement que se celebra a Màlaga.


El director general ha participat, junt amb representants del Govern central i dels executius autonòmics d’Andalusia, Balears i Galícia, en una taula redona sobre la territorialitat de la innovació, en la qual ha exposat alguns dels principals eixos d’acció per a esta legislatura de la Conselleria que dirigix Nuria Montes.


En este sentit, ha recordat la necessitat de millorar el marc regulador que empara el mecenatge, les start-ups i la potenciació de la compra pública d’innovació; i ha advocat per crear una identitat digital valenciana que facilite la interoperabilitat i simplifique els tràmits administratius, així com la instal·lació de hubs tecnologicodigitals en els principals ports de la Comunitat Valenciana.

Els plans de la Direcció General impliquen reforçar la formació per als funcionaris, a fi d’impulsar el coneixement i l’ús de les tecnologies d’avantguarda en l’Administració, a més de promoure la implantació de la compra pública com a via per a millorar els servicis que es presten a la ciutadania i incentivar el desenvolupament de la I+D+i en el sector privat.


L’impuls dels estudis cinematogràfics de Ciutat de la Llum com a referent internacional per a la indústria audiovisual, però també com a escola per als futurs professionals del sector, és una altra de les línies estratègiques per als pròxims anys, ha precisat Cortés, que ha subratllat el compromís del Govern Valencià per la innovació orientada cap a la millora del sistema productiu.


Cooperació en l’ecosistema innovador


“Impulsarem polítiques d’innovació que funcionen de manera eficaç i eficient i continuarem millorant la cooperació entre els diversos agents de l’ecosistema, amb l’objectiu d’incrementar la inversió pública i privada que es destina a I+D”, ha apuntat.


Per al director general és fonamental potenciar la col·laboració publicoprivada, avançar en la definició d’incentius fiscals i fórmules de finançament perquè les empreses es decidisquen a invertir en projectes d’investigació i innovació, i posar en marxa programes de formació contínua i especialitzada per a professionals en àrees tecnològiques i d’I+D+i, entre altres accions.


Cortés també ha advocat per establir aliances estratègiques i projectes de cooperació amb altres països europeus, especialment en sectors clau, per a treballar en iniciatives comunes i compartir així recursos i coneixement. En este sentit, ha assenyalat que la Comunitat Valenciana està promovent un consorci interregional per a impulsar l’ús de la mar i els seus recursos per a un desenvolupament econòmic sostenible, que es coneix com a ‘economia blava’, enfocat en el turisme.

0

Premsa, Premsa

 • L’empresa SOLINPRO col·labora amb el centre tecnològic AINIA en el desenvolupament d’esta iniciativa que contribuïx a la reducció de residus
 • Este projecte se centra en la consolidació de l’economia circular i en l’increment de material reciclable, minimitzant així el consum de recursos naturals


La Generalitat, a través de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigix Nuria Montes, està finançant el desenvolupament d’un sistema que evitarà l’enfonsament dels envasos plàstics al mig aquàtics, principalment oceans, mars, rius i embassaments, mitjançant la incorporació de la propietat de flotabilitat en estos.


L’empresa d’enginyeria industrial SOLINPRO impulsa en col·laboració amb el centre tecnològic especialitzat en el sector agroalimentari AINIA esta iniciativa que pretén aportar propostes tecnològiques viables perquè el conjunt de deixalles plàstiques que no suren i acaben depositant-se en el fons marí puguen recuperar-se fàcilment.


Este projecte compta amb el suport econòmic d’Ivace+i i finançament de la Unió Europea en el marc del programa Comunitat Valenciana FEDER per al període 2021-2027.


L’objectiu d’este desenvolupament, denominat FlotaPET, consistix a impedir que els envasos rígids, principalment botelles, i que estiguen fabricats amb materials plàstics amb una densitat major a la de l’aigua,
siguen arrossegats a doll i oceans, sedimentant els seus fons amb estos materials.

A més, este nou concepte de flotabilitat en els envasos es fonamenta sobre la necessitat de millorar la cura del medi marí sota el paradigma de l’economia circular.


De fet, l’informe de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), sobre contaminació per plàstics, prediu un augment molt notori per al 2040, amb un volum d’entre 23 i 37 milions de tones de residus plàstics, la qual cosa equivaldria aproximadament a 50 quilograms de fem per metre quadrat de costa.


Encara que s’està avançant notablement en les aplicacions d’estos materials, existixen dos barreres fonamentals en la seua implantació majoritària per part de la indústria. En primer lloc, la seua disponibilitat encara és limitada, i en segon, el preu és més elevat que el dels envasos tradicionals.


Respecte a la fase en la qual es troba el projecte, s’ha procedit al plantejament de les solucions de disseny i els seus corresponents processos de fabricació per a, durant 2024, materialitzar les mostres físiques del procés que permetran validar en context real la seua funcionalitat i es procedirà a realitzar la presentació pública dels resultats a la ciutat de València.


Col·laboració del sistema d’innovació


SOLINPRO és una microempresa valenciana constituïda a la fi de l’any 2016 i especialitzada en l’enginyeria i la fabricació de màquines ad hoc per a cobrir les necessitats específiques dels seus clients, especialment les encara no resoltes mitjançant solucions comercials habituals.


En l’execució d’esta iniciativa compta amb el suport d’AINIA que, com a centre de referència del sector agroalimentari, acredita un ampli coneixement en el desenvolupament de solucions per a la indústria de l’alimentació. En particular, el seu departament d’Envasos ha sigut essencial, no sols en el disseny i desenvolupament del projecte, sinó també en la validació dels resultats.


Este projecte s’alinea amb les conclusions del Comité Estratègic d’Economia Circular, on s’advoca pel desenvolupament i fabricació d’envasos més sostenibles i la reducció de la quantitat en matèria primera verge empleada en nous processos de fabricació. Així mateix, FlotaPET s’emmarca en l’Estratègia Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

0

Premsa, Premsa, Prensa, Prensa

 • Lãberit lidera esta iniciativa que fa ús de la realitat virtual, augmentada i mixta per a generar unitats formatives interactives i en línia
 • L’empresa tecnològica col·labora amb la Universitat de València i la Universitat Catòlica en este projecte, que compta amb finançament de FEDER


La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigix Nuria Montes, finança el desenvolupament d’una plataforma web per a la creació de continguts educatius immersius mitjançant l’ús de realitat virtual, augmentada i mixta. Esta nova ferramenta facilitarà l’accés del cos docent sense coneixements tècnics a estos recursos 3D, al mateix temps que permetrà configurar un repositori públic perquè puguen incorporar-se lliurement en qualsevol itinerari formatiu.

L’empresa Lãberit lidera este projecte, denominat PLATEDUCEX, en l’execució del qual col·laboren l’Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat de València  (IRTIC-UV) i el grup d’investigació en Patologies Musculoesquelètiques de Membres Inferiors de la Universitat Catòlica de València (UCV).

La iniciativa disposa, a més, del suport econòmic de l’Institut Valencià de la Competitivitat i Innovació (IVACE+i) i finançament de la Unió Europea en el marc del programa FEDER Comunitat Valenciana per al període 2021-2027.

L’objectiu de PLATEDUCEX és desenvolupar un conjunt de ferramentes desenvolupades en tecnologia web que, una vegada interconnectades, permetran la creació, publicació i seguiment i reproducció de continguts de realitat virtual, augmentada i mixta, així com la posterior avaluació dels resultats obtinguts.

En la pràctica, esta ferramenta web s’erigix en un gestor de continguts de realitat virtual i augmentada, dirigida tant al cos docent com a l’alumnat, que simplifica la creació i consum de continguts formatius immersius sense que es requerisca per a fer-ho coneixements tècnics.

Esta plataforma també podrà vincular els seus continguts amb altres sistemes de gestió d’aprenentatge en línia preexistents (coneguts per les seues sigles en anglés, LMS), de manera que en el seu conjunt constituiran una plataforma d’experiència d’aprenentatge, el model més avançat de formació personalitzada en el núvol.

A pesar que ja és possible trobar en internet un important volum de recursos 3D, l’heterogeneïtat de les fonts i formats exigia fins ara disposar de coneixements tècnics per a la seua manipulació. Una barrera d’entrada que eliminarà la nova plataforma gràcies a la incorporació d’una ferramenta que automatitza la importació i publicació d’estos recursos perquè puguen usar-se en qualsevol escena 3D sense necessitat de disposar de formació específica.

Els avantatges d’esta aplicació informàtica s’estenen a altres funcionalitats com, per exemple, la creació d’escenes. Per a fer-ho, s’ha integrat un mòdul que permet combinar diferents models independents, configurar comportaments interactius, animacions i altres operacions necessàries per al disseny de les unitats formatives.

Una vegada creades estes escenes, es proveirà també d’un mòdul per al disseny d’interaccions entre els diferents escenaris, de manera que puguen definir-se diversos continguts sobre un mateix model 3D. Això possibilitarà l’elaboració de lliçons amb diferents nivells de complexitat, activitats o avaluació. A més, es podran incloure bifurcacions en la narrativa d’una mateixa unitat formativa, la qual cosa implica que cada alumne rebrà diferents solucions o respostes en funció de l’itinerari triat.

En qualsevol cas, el procés de generació de continguts està orientat a l’explotació dels recursos existents en la plataforma, de manera que resultarà accessible a qualsevol nivell d’usuari, al marge de les seues habilitats i coneixements tècnics.

Avanços en el desenvolupament del projecte

Superat el primer any de projecte, el disseny inicial de la plataforma ja està pràcticament a punt, mentres s’avança en els diferents mòduls independents que s’integraran progressivament en el sistema. “Atés que la plataforma és el centre de connexió de la resta de mòduls, s’erigix en l’element crític i en el que més s’ha avançat, fins al punt que estem a punt d’iniciar el procés d’integració a través de les interfícies de programació d’aplicacions que s’han desenvolupat a este efecte”, exposa l’investigador de Lãberit, Javier Tatay.

PLATEDUCEX culminarà amb el desenvolupament de ferramentes per a la reproducció de continguts, l’abocament dels resultats i la connexió amb altres sistemes de gestió d’aprenentatge en línia.

En el desenvolupament d’estos treballs, Lãberit col·labora amb l’IRTIC-UV en l’anàlisi i disseny i desenvolupament tant de la plataforma com de les ferramentes de creació i visualització de continguts, integració i gestió d’usuaris. Així mateix, la validació del sistema és a càrrec del grup d’investigació de Patologies Musculoesquelètiques de Membres Inferiors de la UCV, que participarà en l’elaboració i posterior revisió d’un cas d’ús sobre anatomia i cirurgia podològica.

La iniciativa s’alinea amb les conclusions del Comité d’Innovació en Tecnologies Habilitadores, que aposta per l’exploració de tecnologies de visió artificial més robustes mitjançant el desenvolupament d’algoritmes, preferentment, basats en Deep Learning. Així mateix, PLATEDUCEX s’enquadra, en els eixos principals de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

0

Premsa, Premsa, Prensa, Prensa

 • EMIVASA empresa mixta que gestiona el servici d’aigua potable a València), la UPV i la UV col·laboren en el desenvolupament d’estes solucions que permetran una millor qualitat de l’aigua i de les capacitats de la infraestructura
 • Este projecte controlarà els paràmetres bacterians de l’aigua de baixa pressió per a reduir els efectes negatius que provoquen en les canonades


La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigix Nuria Montes, està finançant el desenvolupament d’un projecte per a trobar maneres de combatre i previndre la presència de bacteris i biofilms (microbis que s’adherixen a les canonades) en els sistemes de reg de la ciutat de València.


L’empresa mixta encarregada del tractament i distribució d’aigua de baixa pressió (reg de zones verdes i neteja de carrers), EMIVASA; els Instituts Universitaris d’Enginyeria d’Aliments (FoodUPV) i Investigació d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient (IIAMA) i l’Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana (COMAV) de la Universitat Politècnica de València (UPV), així com el grup d’investigació en Cromatografia Líquida, Electroforesi Capil·lar i Espectrometria de Masses (CLECEM) de la Universitat de València (UV) participen en este projecte, que compta amb el suport econòmic d’IVACE+i  i el finançament de la Unió Europea en el marc del programa Comunitat Valenciana FEDER per al període 2021-2027.


L’objectiu d’este desenvolupament, denominat AvantREG, és el de millorar i mantindre en bones condicions les infraestructures d’aigua de baixa pressió i els sistemes de reg. El projecte busca garantir que l’aigua utilitzada en estos sistemes estiga lliure de problemes microbiològics per a assegurar que tant els jardins de la ciutat com els cultius regats amb esta aigua es desenvolupen de manera saludable.


A més, un altre dels punts clau d’este estudi és el disseny i aplicació d’un llit filtrant amb partícules antimicrobianes d’origen natural que ajudarà a controlar i reduir la quantitat de microorganismes en l’aigua, i d’esta manera disminuir el creixement d’una capa amb microorganismes anomenada biofilm que es forma en la superfície de les canonades. Esta capa pot afectar la qualitat de l’aigua i amb este llit es pretén reduir estos problemes per a mantindre les canonades més netes i garantir la qualitat d’aigua.


Les raons per a impulsar AvantREG són d’índole sanitària i mediambiental. El control dels bacteris viables en l’aigua i el del biofilm en les canonades de la xarxa de baixa pressió milloraran la seua eliminació. La metodologia proposada oferix una alternativa sostenible amb elements naturals i renovables, molt més eficient i amb alta rendibilitat davant d’altres sistemes de desinfecció.


A més, es produirà un biocida potent i innocu per a l’ésser humà i el medi ambient com a resultat d’adaptar la tecnologia d’electròlisi estàndard usada en la desinfecció, amb la tecnologia que elimina la capa de microorganismes (el biofilm).


Col·laboració amb el sistema d’innovació


El projecte AvantREG està compost per un consorci multidisciplinari que abordarà, des de diferents perspectives, noves solucions per al control microbiològic en la gestió d’aigua destinada al reg de jardins i zones verdes de la ciutat.


En este cas, Emivasa lidera el projecte com a empresa responsable de la gestió d’aigua de baixa pressió de la ciutat, mentres que la UPV aporta investigadors de l’Institut d’Enginyeria d’Aliments (FoodUPV), de l’Institut Universitari d’Investigació d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient (IIAMA-UPV) i de l’Institut Universitari de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat  Valenciana (COMAV-UPV).


La Universitat de València, per la seua part, participa en el projecte a través del grup d’investigació CLECEM del Departament de Química Analítica, el qual treballa en diverses línies d’investigació com la impressió 3D per a la fabricació de dispositius amb finalitats analítics.


Este projecte s’alinea amb les conclusions del comité d’innovació en Mobilitat, Transport i Infraestructures, que advoca pel desenvolupament de solucions que permeten dissenyar, construir i explotar infraestructures resilients que ajuden a mitigar els efectes del canvi climàtic. Així mateix, AvantREG s’enquadra, en els eixos principals de l’Estratègia especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

0 • L’empresa Bespoke Factory Group coordina un projecte secundat per l’AVI en el qual participen la UV, el Consorci València Interior V3 i Aimplas
 • El nou procés facilita la separació de materials i facilitarà la producció de bioplàstics i polièster reciclat amb els residus tèxtils


La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme finança el desenvolupament d’un nou procés de reciclatge per a obtindre materials d’alt valor afegit a partir de residus tèxtils fabricats amb una mescla de cotó i polièster. L’objectiu és evitar que este tipus de teixits acaben incinerats o en l’abocador, davant de la complexitat de separar i reciclar els diferents tipus de fibra que el componen a través de mètodes convencionals.


Este projecte estratègic, que pretén impulsar l’economia circular en el sector tèxtil, està coordinat per l’empresa Bespoke Factory Group i compta amb la participació del grup d’investigació en Enginyeria Ambiental (GI2AM) del departament d’Enginyeria Química de la Universitat de València dirigit pel professor Javier Álvarez; el Consorci València Interior V3, que gestiona els residus municipals de 61 localitats de l’interior de la província de València; i l’Institut Tecnològic del Plàstic, AIMPLAS.


Els treballs previstos en esta iniciativa, denominada Recimap, compten amb el suport de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i finançament de la Unió Europea en el marc del programa Comunitat Valenciana FEDER per al període 2021-2027.


La valorització d’estos residus permetrà obtindre polièster reciclat i àcid làctic, un component essencial per a la producció de bioplàstics PLA, els dos productes amb una gran demanda en el mercat.


Segons la investigadora de Reciclatge Químic en Aimplas, Belén Taroncher, el projecte contribuirà significativament a estendre l’economia circular en este sector, “ja que la quantitat de residus tèxtils que es recolliran en els pròxims anys està en constant augment, en part a causa de les regulacions europees relacionades amb la responsabilitat ampliada del productor”. “Això planteja la necessitat de trobar solucions efectives per a estos residus i oferix oportunitats a les empreses valencianes per a millorar la seua competitivitat”, conclou.


Procés més sostenible


En concret, la iniciativa explora una innovadora via de reciclatge que permet la separació selectiva de les mescles de cotó i polièster mitjançant la síntesi i l’ús de líquids iònics, una alternativa més sostenible des del punt de vista ambiental als dissolvents tradicionals.


Les fibres de polièster es reciclaran utilitzant tècniques mecanoquímiques per a obtindre polièster reciclat, mentre que la fracció de cotó s’utilitzarà, mitjançant un procés de fermentació, en la producció d’àcid làctic, un component molt estimat per a la fabricació de plàstics derivats de vegetals i, per tant, més sostenibles.


Des d’Aimplas, se subratlla que esta innovació tècnica i empresarial aborda un nou enfocament de reciclatge on no solament es dona solució als residus tèxtils complexos, sinó que genera també materials d’alta qualitat i un elevat valor econòmic. “El polièster reciclat presenta una menor petjada de carboni que el polièster verge i l’àcid és essencial per a la producció de PLA, que actualment s’erigix en bioplàstic més usat del mercat”, precisa Taroncher.


Equip multidisciplinari


En el desenvolupament del projecte col·laboren quatre socis que representen les principals baules del sistema d’innovació. El Consorci València Interior V3 s’encarrega de la recollida i pretractament dels residus tèxtils, mentre que l’equip d’especialistes de la Universitat de València liderarà la separació selectiva de les fibres de cotó i polièster mitjançant líquids iònics.


El reciclatge de la fracció polièster correspon a l’empresa tèxtil Bespoke Factory Group i, finalment, Aimplas, aportarà el seu ampli coneixement tècnic sobre bioplàstics per a aconseguir la producció de polímers a partir de residus de cotó.


Recimat s’alinea amb els eixos principals de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. La iniciativa respon, així mateix, a les conclusions del comité d’especialistes en economia circular, que aposten per una valorització més eficient dels residus mitjançant el desenvolupament de sistemes intel·ligents de recollida i classificació de residus sòlids, així com d’alternatives al reciclatge mecànic.

0