Your address will show here +12 34 56 78
Premsa


  • El comité assessor, impulsat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i l’AVI presenta el seu document de conclusions
  • Plantegen, entre altres solucions innovadores, el desenvolupament de nous materials per a construir infraestructures resilients al canvi climàtic

L’equip d’especialistes impulsat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) amb l’objectiu de configurar sistemes de mobilitat més segurs, sostenibles i intel·ligents ha proposat, entre altres iniciatives, el desenvolupament de solucions tecnològiques que faciliten l’automatització dels fluxos d’informació per a millorar així el servei, l’experiència i seguretat de les persones usuàries de transport col·lectiu.

De la mateixa manera, i com a resposta a aquest mateix repte, s’advoca també pel disseny i l’aplicació de sistemes de gestió intel·ligent, que incidisquen en la multimodalitat dels serveis de transport, afavorint, entre altres aspectes, el pagament integrat i sense contacte i la incorporació d’eines avançades d’informació i gestió de dades de mobilitat per a optimitzar la presa de decisions.

Aquestes són algunes de les conclusions que ha aconseguit el comité d’innovació en Mobilitat, Transport i Infraestructures, que coordina el catedràtic de la Universitat Politècnica de València, Eugenio Pellicer, i que aquest dimarts ha celebrat la tercera i última reunió per a donar resposta a través de la I+D+i als principals desafiaments que ha d’afrontar el departament que dirigeix Arcadi España.

Entre aquests reptes prioritaris destaca la rellevància de detectar l’estat de les infraestructures amb la finalitat de programar les seues necessitats de manteniment i elevar encara més els actuals estàndards de seguretat. Per a aconseguir aquest objectiu, les persones integrants del comité plantegen tant el desenvolupament com la implementació de tècniques de monitoratge remotes o no invasives vinculades, per exemple, a l’ús de sensors i drons, així com de tecnologies de predicció, alarma primerenca i intel·ligència artificial.

La reducció de la petjada ambiental de les xarxes de transport i de la mobilitat és un altre dels grans desafiaments que ha abordat aquest equip multidisciplinari, que aposta per la incorporació de materials multifuncionals o d’altes prestacions i de solucions tecnològiques basades en la pròpia naturalesa per a dissenyar, construir i explotar infraestructures resilients que ajuden a mitigar els efectes del canvi climàtic.

Compromís per a la reducció del diòxid de carboni

De la mateixa manera, amb la finalitat de reduir les emissions dels gasos d’efecte d’hivernacle al llarg de tot el cicle de vida de les infraestructures i els serveis de transport, el comité insta a explorar l’ús de residus o materials de baixa petjada ecològica a través, per exemple, de la reutilització de matèries primeres. Precisament, el catedràtic de la Universitat d’Alacant, Roberto Tomás ha posat l’accent en la valorització dels residus de l’agricultura o de la construcció per a aconseguir nous materials.

El disseny de processos per a la reducció de la demanda energètica, el reaprofitament energètic i la generació mitjançant fonts renovables és una altra de les propostes que s’han plantejat, juntament amb el desenvolupament i l’aplicació de noves formes d’energia o maneres de propulsió més eficients en vehicles de transport col·lectiu.

Com a conclusió, el coordinador Eugenio Pellicer ha constatat que la Comunitat Valenciana disposa de capacitats científic-tecnològiques i empresarials per a fer front a tots els reptes identificats pel comité.

Per part seua, la secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez, ha agraït a les persones expertes que han participat l’esforç per desenvolupar un document de treball que “servirà per a portar avant projectes i actuacions a través de les convocatòries de l’AVI, de les línies pressupostàries de la Conselleria o d’iniciatives, com ara la Compra Pública d’Innovació”.

Col·laboració públic-privada

Al costat del director de l’Autoritat de Transport Metropolità de València, Manuel Martínez, Pérez representa a l’Administració autonòmica en aquest comité d’innovació, que es va constituir el mes d’octubre passat amb el suport de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de l’AVI.

Com a especialistes de l’esfera investigadora participen, a més del propi coordinador, Eugenio Pellicer, els catedràtics Roberto Tomás (Universitat d’Alacant), Joaquín Huerta (Universitat Jaume I) i José Antonio Sobrino (Universitat de València); mentre que els instituts tecnològics estan representats per Vicente Cambra (Aitex), Javier Mira (ITC), Carmen Sánchez (Itene) i Ana Isabel Soria (ITE).

Així mateix, la perspectiva empresarial l’aporten, amb l’aval de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Juan Manuel Díez (Autoritat Portuària de València), Ezequiel Moltó (Corporación Empresarial Vectalia), Ignacio Bertolín (Grupo Bertolín) i Juan Antonio Delgado (Stadler Rail Valencia).

Les principals conclusions d’aquest equip multidisciplinari s’exposaran en la pròxima reunió del Comité Estratègic d’Innovació, prevista per a divendres que ve, en la qual els reptes i solucions proposades se sotmetran, a més, a la validació d’aquest òrgan assessor, com a pas previ a la difusió entre la comunitat científica i tecnològica i les empreses.
0

Premsa

  • Aimplas, l’ITM i l’ITQ de la UPV, l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe, Lamberti i Indústries Tayg participen en la iniciativa
  • L’objectiu és reduir fins i tot en un terç la càrrega d’aquestes malalties en el sistema sanitari gràcies a aquest projecte

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) finança el desenvolupament de nous materials i recobriments sostenibles amb l’objectiu de reduir el risc de transmissió d’infeccions per microorganismes en els centres sanitaris.

Es tracta d’un projecte estratègic en el qual col·laboren l’Institut Tecnològic del Plàstic, Aimplas; l’Institut de Tecnologia de Materials i l’Institut de Tecnologia Química de la Universitat Politècnica de València (ITM-UPV i ITQ UPV-CSIC), l’empresa Lamberti, Indústries Tayg, així com l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe).

Aquesta iniciativa, que ha rebut el suport de l’AVI en la seua última convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva, fa ús de la nanotecnologia per a fer front a aquest desafiament i a més proposa solucions innovadores fabricades amb matèries primeres orgàniques d’origen renovable, més sostenibles que les alternatives presents en el mercat, caracteritzades per la seua naturalesa metàl·lica.

L’objectiu de MOBACT, com s’ha batejat al projecte, és desenvolupar una tecnologia capaç de reduir el risc de colonització de les superfícies sanitàries pròximes als pacients de manera que s’aconseguisca reduir fins i tot en un terç la càrrega d’aquestes malalties que suposen un risc mèdic i una important despesa pública.

Les investigacions que desenvolupen els socis d’aquesta iniciativa van encaminades a obtindre nous materials basats en substàncies actives capaces de destruir els bacteris, o almenys impedir la seua reproducció, en diferents aplicacions a fi d’evitar l’acumulació i proliferació de microorganismes.

Per això, els nous compostos antimicrobians s’inclouran en matrius polimèriques per a fer possible la seua utilització tant en forma de vernissos en base aigua per al recobriment de mobiliari i superfícies, com en massa per a la fabricació de productes injectats.

Tecnologia més sostenible

A fi de reduir l’impacte sobre el medi ambient, s’està treballant també amb compostos d’origen renovable alternatius als en base metàl·lica, que són els que tradicionalment s’han emprat per a aquestes solucions per la seua resistència a les altes temperatures dels processos de transformació.

El resultat de les investigacions es validarà a l’Hospital Universitari La Fe de València per a verificar la seua funcionalitat i el compliment de la legislació vigent.

En el projecte MOBACT, Aimplas aporta els seus coneixements en el desenvolupament de plàstics actius per a la introducció dels nanomaterials desenvolupats per l’Institut de Tecnologia de Materials i l’Institut de Tecnologia Química de la UPV, aquest últim cogestionat pel CSIC.

L’empresa Lamberti i Indústries Tayg s’ocupen de l’estudi d’industrialització dels recobriments i del mobiliari amb capacitats antimicrobianes, respectivament, i l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe realitzarà els estudis d’efectivitat i la validació en un entorn real.

Aquest projecte compleix amb els objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, concretament amb el número 4 relacionat amb la promoció de la Salut i el Benestar, amb el número 9 que té a veure amb la Indústria, Innovació i Infraestructura, així com amb el número 12 per a una Producció i Consum Responsables.

De la mateixa manera, MOBACT també està alineat amb els reptes i solucions identificades pel Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat en salut de l’AVI, en el qual participen representants de la comunitat científica, dels instituts tecnològics i l’empresariat, i que establia la lluita contra les infeccions hospitalàries com un dels reptes prioritaris a resoldre a través de la R+D+i.
0