Your address will show here +12 34 56 78
Convenis i línies nominatives

Unitats Científiques d'Innovació Empresarial (UCIES)

Llistat de convenis i línies nominatives d'

Unitats Científiques d'Innovación Empresarial (UCIES)

Conveni per al manteniment i desenvolupament de la Unitat Científica d'Innovació Empresarial en l'i3M                                                              

Entre l’Agència Valenciana de la Innovació i la Universitat Politècnica de València

Conveni per al manteniment i desenvolupament de la Unitat Científica d'Innovació en l'IIS La Fe                                                                            

Entre l’Agència Valenciana de la Innovació i la Fundación per a la Investigació de l’Hospital Universitari La Fe

Conveni per al manteniment i desenvolupament de la Unitat Científica d'Innovació en l'i2RC                                                                                     

Entre l’Agència Valenciana de la Innovació i la Universitat d’Alacant

   Conveni per al manteniment i desenvolupament de la Unitat Científica d'Innovació en l'ICMol                                                                                      

    Entre l’Agència Valenciana de la Innovació i la Universitat de València

     Conveni per al manteniment i el desenvolupament de la Unitat Científica d'Innovació en l'IFIC                                                                                          

       Entre l’Agència Valenciana de la Innovació i la Universitat de València

Conveni per al manteniment i desenvolupament  de la Unitat Científica d'Innovació en l'IN                                                                                      

Entre l’Agència Valenciana de la Innovació i la Universidad Miguel Hernández

Conveni per al manteniment i desenvolupament  de la Unitat Científica d'Innovació en l'INAM                                                                                  

Entre l’Agència Valenciana de la Innovació i la Universitat Jaume I de Castellón

Conveni per al manteniment i desenvolupament de la Unitat Científica d'Innovació en l'ITQ                                                                                  

Entre l’Agència Valenciana de la Innovació y la Universitat Politècnica de València

Conveni per al manteniment i desenvolupament de la Unitat Científica d'Innovación en el NTC                                                                                  

Entre l’Agència Valenciana de la Innovació i la Universitat Politècnica de València