Your address will show here +12 34 56 78

  • Text Hover

 CONSULTA PRELIMINAR   AL MERCAT

 23 de juny
11.00 horas

PLÀCID MADRAMANY

Director Àrea d’Energia

del Consorci de la Ribera

OLATZ NICOLAS 

Divisió Building Technologies.

Tecnalia

LLUIS CANDEL 

Regidor de Territori,

Mobilitat i Joventut.

SMART BUILDING CPI 2020

El projecte pretén impulsar el desenvolupament de tecnologia i solucions de caràcter innovador per a la seua posterior posada massiva en el mercat en el camp dels denominats edificis intel·ligents o SmartBuildings. Aquests edificis actuaran com a unitat bàsica o hub energètic per a la consecució d'un territori sostenible energèticament, integrant alts nivells d'eficiència energètica, consum majoritari d'energia procedent de fonts renovables de producció local i estacions de càrrega/descarrega d'energia per al subministrament a la mobilitat elèctrica.

L'Ajuntament de Carcaixent, amb la col·laboració de l'Àrea d'Energia de Consorci de la Ribera, pretén llançar una Compra Pública d'Innovació en el marc de el projecte "SMART BUILDING CPI 2020 - La compra pública d'Innovació per a la consecució d'edificis intel·ligents a la Comarca de la Ribera" finançat per l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), i per aquest motiu es pretén organitzar una jornada de consulta al mercat com a actuació prèvia a la preparació d'aquesta licitació, amb l'objectiu de facilitar el diàleg obert i el flux de informació entre l'administració i els potencials proveïdors.


La jornada s'adreça a projectistes de solucions innovadores interessats a participar en la licitació de la redacció de el projecte de rehabilitació de l'edifici per a la seua transformació en un edifici de consum d'energia quasi nul (ECCN).


El Consorci de la Ribera impulsa, amb el suport de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), una Consulta Preliminar al Mercat per a resoldre aquest repte de l'Administració local mitjançant la Compra Pública d'Innovació. 

Més informació: