Your address will show here +12 34 56 78

  • Text Hover

 CONSULTA PRELIMINAR   AL MERCAT

 Fins el2 de novembre

ISIDRO MONZÓN 

Alcalde de l'Ajuntament de Salinas 

ANDRÉS GARCÍA RECHE 

Vicepresident executiu de l'AVI

BORJA GÓMEZ 

Gerent d'Innovació i Finançament-TECHfriendly

VIRGINIA CABEZA

Tècnica d'Innovació i Finançament - TECH friendly.

PROTECCIÓ DE L'ENTORN DE SALINAS

El projecte pretén impulsar el desenvolupament de noves ferramentes i solucions de caràcter innovador amb l'objectiu de facilitar i promoure la transició cap a l'economia circular. En concret, es demanen nous instruments per garantir el manteniment òptim i predictiu de l'entorn, així com la vigilància i la seguretat pública, amb especial interés en els mecanismes que permeten un control exhaustiu dels riscos mediambientals.

L'Ajuntament de Salinas pretén llançar una Compra Pública d'Innovació en el marc de el projecte "Protecció de l'entorn de Salinas", finançat per l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), i per aquest motiu s'ha organitzat una jornada de consulta al mercat com a actuació prèvia a la preparació d'aquesta licitació, amb l'objectiu de facilitar el diàleg obert i el flux de informació entre l'administració i els potencials proveïdors.


Més informació: