Your address will show here +12 34 56 78
Convenis i línies nominatives

Parcs científics

  • Text Hover

Llistat de convenis i línies nominatives de Parcs científics

Conveni entre l'Agència Valenciana de la Innovació i la Fundación de la Ciudad Politécnica de la Innovación                                                   

Per a impulsar la transferència de coneixement  i tecnologia entre universitat-empresa, i donar suport l’emprendiment innovador                             

Conveni entre l'Agència Valenciana de la Innovació i la Fundació Parc Científic Universitat de València                                                               

Per a impulsar la transferència de coneixement  i tecnologia entre universitat-empresa, i donar suport l’emprendiment innovador                             

Conveni entre l'Agència Valenciana de la Innovació i la Fundación Parque Científico de Alicante                                                                           

Per a impulsar la transferència de coneixement  i tecnologia entre universitat-empresa, i donar suport l’emprendiment innovador                             

Conveni entre l'Agència Valenciana de la Innovació i la Fundació General de la Universitat Jaume I                                                                     

Per a impulsar la transferència de coneixement  i tecnologia entre universitat-empresa, i donar suport l’emprendiment innovador                             

Conveni entre l'Agència Valenciana de la Innovació i la Fundación Universitas Miguel Hernández                                                                         

Per a impulsar la transferència de coneixement  i tecnologia entre universitat-empresa, i donar suport l’emprendiment innovador