Premsa

L’AVI rep més de 400 sol·licituds d’ajuda per al desenvolupament de projectes estratègics d’innovació, un 11% més que fa un any– Aquesta línia finança la resolució de reptes de gran impacte mitjançant la col·laboració de grups d’investigació, centres tecnològics i empreses
– El pes de les empreses creix: constitueixen ja el 82% de les entitats sol·licitants i reuneixen més de la meitat de les peticions de suport

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha registrat un increment de l’11% en el nombre de sol·licituds rebudes per a l’execució de projectes estratègics en cooperació en el marc de la seua última convocatòria d’ajudes en concurrència competitiva, el termini de presentació de la qual es va tancar el passat 6 de maig.

Aquest programa amb el qual l’AVI incentiva la col·laboració de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat per a donar resposta a desafiaments d’alt impacte, té com a referència els panells de reptes i solucions proposats pels comités estratègics d’innovació. Aquests grups d’especialistes garanteixen la capacitat del sistema d’innovació de la Comunitat Valenciana per a dur a terme amb èxit aquests nous desenvolupaments.

Amb un total de 402 peticions de suport, quasi la meitat de totes les presentades en 2022, és la línia amb major dotació econòmica – més de 17 milions- i impacte sobre el sistema productiu, atés que engloba iniciatives que, per la seua complexitat i elevat cost econòmic, requereixen necessàriament de la cooperació dels diferents agents del sistema.

En total, s’han comptabilitzat 815 sol·licituds en els sis programes que componen la convocatòria, una xifra pràcticament idèntica a l’obtinguda en 2021, quan es van batre tots els registres previs, segons el balanç provisional d’aquesta edició, que està dotada amb un pressupost global de 50 milions d’euros.

Després de l’impuls als projectes estratègics, destaca la demanda que ha suscitat la línia de consolidació de la cadena de valor empresarial, que dona suport al desenvolupament de solucions que impliquen novetats en productes, processos o procediments de treball amb impacte en el conjunt de la cadena de valor. En aquest cas, consten 173 sol·licituds, un 4% més que el passat exercici.

El 48% són empreses que concorren per primera vegada

Tots dos programes, projectes estratègics i cadena de valor, concentren el 70% de totes les peticions, a conseqüència de la creixent implicació del teixit productiu en els incentius de l’Agència. Així, de les més de 400 entitats de tota mena que enguany han presentat les seues propostes de suport, al voltant del 48% es corresponen amb companyies que fins hui no havien optat a cap convocatòria prèvia d’ajudes en concurrència competitiva.

De fet, les empreses constitueixen ja el 82% dels sol·licitants en la present edició, encara que la cooperació amb la resta d’entitats d’innovació està garantida, atés que es tracta d’un requisit imprescindible per a accedir a les ajudes públiques. L’Agència afavoreix d’aquesta manera la interconnexió i les sinergies entre les diferents baules del sistema d’innovació, que fins ara actuaven, generalment, de forma aïllada.

Igualment significatiu és l’increment de la demanda en la línia que recolza la constitució i manteniment d’Unitats Científiques d’Innovació Empresarial (UCIES), una figura impulsada per l’AVI per a connectar els centres d’investigació i les universitats amb els desafiaments i necessitats del sistema productiu. L’augment en el nombre de peticions, que pràcticament quadruplica les xifres de 2021, coincideix amb l’enfortiment del seu pressupost, que enguany supera els 5,5 milions d’euros.

Amb el procés d’avaluació dels expedients ja en marxa, la previsió és que l’AVI puga finançar entorn de 450, que es desenvoluparan en un màxim de tres anualitats, en funció de la mena de programa i les característiques de cada iniciativa.

A través d’aquesta convocatòria, l’Agència impulsa el desenvolupament de projectes d’innovació en les empreses, i facilita la transferència de coneixement i les seues aplicacions al teixit productiu, fomentant, a més, la col·laboració públic-privada i la cooperació entre la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat.

Author