Noticies Innoagents

L’AVI incorpora en el seu web un nou espai informatiu sobre la xarxa Innoagents

Innoavi.es, la web corporativa de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), incorpora un nou espai en el qual s’ofereix informació de primera mà sobre tot el concernent a xarca d’Innoagents, des de la seua composició i principals accions, als àmbits d’innovació en els quals desenvolupa la seua activitat. Així mateix, s’ofereixen vies de contacte perquè empreses i organitzacions puguen connectar amb les i els agents especialitzats en les seues respectives àrees de coneixement.

La pàgina s’estructura en diverses seccions, que inclouen notícies sobre les actuacions que duen a terme els Innoagents per a promoure la cooperació entre les esferes científica, tecnològica i empresarial, així com una agenda en la qual es divulguen les jornades i esdeveniments vinculats amb la innovació i la transferència on els agents participen de forma directa.

A través d’aquest nou espai es pot consultar el butlletí INNOVETATS que, amb una periodicitat mensual, recull les últimes tendències internacionals en innovació.