Your address will show here +12 34 56 78
Noticies Innoagents

Innoavi.es, la web corporativa de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), incorpora un nou espai en el qual s’ofereix informació de primera mà sobre tot el concernent a xarca d’Innoagents, des de la seua composició i principals accions, als àmbits d’innovació en els quals desenvolupa la seua activitat. Així mateix, s’ofereixen vies de contacte perquè empreses i organitzacions puguen connectar amb les i els agents especialitzats en les seues respectives àrees de coneixement.

La pàgina s’estructura en diverses seccions, que inclouen notícies sobre les actuacions que duen a terme els Innoagents per a promoure la cooperació entre les esferes científica, tecnològica i empresarial, així com una agenda en la qual es divulguen les jornades i esdeveniments vinculats amb la innovació i la transferència on els agents participen de forma directa.

A través d’aquest nou espai es pot consultar el butlletí INNOVETATS que, amb una periodicitat mensual, recull les últimes tendències internacionals en innovació.

0