Premsa

L’AVI col·labora amb Habitatge en el desenvolupament tècnic del seu primer procés de Compra Pública d’Innovació


  • La iniciativa arranca el 23 de juny amb una consulta preliminar al mercat per a sondejar el desenvolupament de solucions innovadores als reptes d’Habitatge.
  • L’Agència col·labora amb altres departaments i ens del sector públic de la Generalitat per a activar nous projectes en els pròxims mesos

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) presta el seu assessorament tècnic a la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb la finalitat de desenvolupar el primer procés de Compra Pública d’Innovació (CPI), que arrancarà el pròxim 23 de juny amb l’obertura de la consulta preliminar al mercat.

En aquesta fase inicial se sondejarà la disponibilitat del teixit productiu per a desenvolupar solucions innovadores que donen resposta a les necessitats i reptes que planteja aquesta Conselleria, al mateix temps que s’analitzarà la seua viabilitat tècnica i econòmica.

La iniciativa, que s’emmarca en l’estratègia de l’AVI per a dinamitzar la CPI en l’àmbit de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, és el resultat de les diferents sessions de treball i tallers que l’Agència ha organitzat des de gener per a ajudar als departaments amb potencials projectes de CPI a identificar aquelles necessitats susceptibles de resoldre’s a través d’un procés innovador.

La consulta preliminar al mercat promoguda per la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica és, per tant, la primera a veure la llum, però ja s’està treballant amb altres àrees de la Generalitat perquè inicien els seus respectius procediments de CPI amb l’assistència especialitzada de l’AVI.

Aquesta modalitat de contractació s’erigeix en una de les línies estratègiques de l’Agència perquè permet satisfer necessitats no cobertes o millorar la prestació de serveis mitjançant la demanda al sector privat de solucions innovadores i, per tant, no presentes en el mercat. Es tracta d’un instrument nou que presenta avantatges des d’una doble perspectiva: eleva la qualitat i eficiència del servei públic, al mateix temps que dinamitza l’R+D+i millorant en última instància la competitivitat de les nostres empreses i promovent l’extensió del teixit productiu cap a noves activitats.

Accions per a potenciar l’R+D+i

L’AVI proporciona des d’aquest mateix any serveis d’assessorament i assistència tècnica a altres departaments de la Generalitat, que se sumen a altres iniciatives per a dinamitzar tant la demanda de Compra Pública d’Innovació, com l’oferta tecnològica, que depén directament de les empreses.

En aquest sentit, l’Agència disposa en la seua convocatòria anual d’ajudes d’un programa específic que actua en totes dues direccions. D’una banda, estimula la demanda de productes i serveis innovadors en les administracions locals, facilitant, a més, la creació de departaments especialitzats en CPI.

I, per una altra, disposa d’una línia específica de suport a empreses per a incentivar que concórreguen a les licitacions públiques. En aquest cas, l’AVI finança tant les despeses de consultoria associats com el desenvolupament de la I+D+i necessària per a optar a aquest tipus de contractes.

En paral·lel, l’Agència també ha elaborat una guia pràctica de CPI que resol la gran complexitat jurídica que dificultava fins ara la posada en marxa d’aquests procediments.

El manual, en l’elaboració del qual han participat l’Advocacia i la Intervenció de la Generalitat, estableix, pas per pas, les actuacions que han de seguir les diferents administracions per a dur a terme processos de Compra Pública d’Innovació, des de la definició de les necessitats a satisfer fins a la supervisió i control dels contractes ja adjudicats.

Author