Premsa, Premsa

Ivace+i Innovació rep més de 1.100 sol·licituds d’ajuda per a finançar projectes d’R+D+I en cooperació, un 43 % més que en 2023


  • Una de cada quatre iniciatives respon als reptes en el camp de l’economia circular i una de cada sis als de tecnologies habilitadores i salut
  • El programa de suport a projectes estratègics copa més de la mitat de les peticions d’una convocatòria que ha batut tots els registres previs
  • La crida pública està dotada amb un pressupost màxim 49 milions d’euros i disposa de finançament de FEDER


L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), presidit per Nuria Montes, ha rebut un total de 1.151 sol·licituds d’ajuda per al desenvolupament de projectes d’R+D+I en cooperació, la qual cosa representa un increment del 43 % respecte al passat exercici i la major dada històrica des de la posada en marxa d’esta convocatòria.

La crida pública, dirigida a l’ecosistema d’innovació de la Comunitat Valenciana (constituïda, fonamentalment, per universitats, centres tecnològics i d’investigació i empreses), es va tancar el passat 5 de juny amb un increment substancial de la demanda, que és més acusada en els programes oberts a la participació d’empreses i, per tant, amb més impacte en el sistema productiu.

La línia d’incentius per al disseny de millores en productes o processos amb impacte en el conjunt de la cadena empresarial és la que més ha crescut en termes relatius, amb un ascens del 61 %, en passar de 141 expedients presentats en 2023 a un total de 227 enguany.

Amb 629 sol·licituds d’ajuda, el programa que finança els projectes estratègics, en els quals cooperen la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat, no solament aglutina més de la mitat dels expedients de 2024, sinó que és el segon que més puja en el còmput global. En concret, les iniciatives que competiran per estos incentius al desenvolupament conjunt de solucions a reptes d’interés comú augmenten un 51 % respecte a l’última edició.

També s’ha duplicat la demanda d’unitats científiques d’innovació empresarial, amb les quals s’incentiva la investigació aplicada i orientada a les empreses en centres d’excel·lència científica. De les huit peticions presentades en 2023, s’ha passat a 19 enguany, el major registre fins hui.

L’interés de l’ecosistema innovador per la incorporació de talent s’ha deixat notar en esta convocatòria, en la qual s’ha rebut un total de 121 expedients, un 36 % més que fa un any.

Repunta la demanda del programa de Talent

Destaquen, especialment, les línies que donen suport a la contractació de personal graduat i tècnic en el teixit productiu, així com la formació de doctorands en empreses, amb un ascens del 57 % i del 39 %, respectivament. Les ajudes que financen la xarxa d’agents d’innovació, per la seua part, continuen concentrant el gros de sol·licituds en este àmbit. En la present convocatòria s’han registrat 56, onze més que en l’edició anterior.

Este repunt en el volum de sol·licituds es completa amb les accions de reforç de les estructures de suport a l’R+D+I i la seua difusió entre les empreses, que ha comptabilitzat un increment del 39 %. Així mateix, les línies d’impuls a la Compra Pública d’Innovació i la de finançament de prototips, demostradors i proves pilot es mantenen en xifres molt similars a les de l’any passat. La primera registra huit sol·licituds, mentres que la segona n’obté un total de 122.

La previsió és que els incentius d’Ivace+i aconseguisquen, una vegada es resolga la convocatòria, al voltant de 300 iniciatives d’innovació, que s’executaran en un màxim de tres anualitats, en funció de les característiques del projecte. Esta crida pública està dotada amb un pressupost màxim de 49 milions d’euros, el 60 % dels quals procedix del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Solucions alineades amb els principals reptes

Per a optar a qualsevol tipus d’ajuda es requerix, com fins ara, la cooperació d’almenys dos agents del sistema, al mateix temps que es continuarà prioritzant les iniciatives que oferisquen resposta als reptes i solucions que prèviament han identificat els diferents comités d’especialistes que assessoren l’entitat.

En este sentit, una de cada quatre sol·licituds d’R+D+I presentades en 2024 responen a desafiaments en l’àmbit de l’economia circular, mentres que els grups de treball en tecnologies habilitadores i salut copen, en cada cas, un 17 % del total. El quart àmbit tecnològic per volum d’expedients és el d’agroalimentació, d’acord amb el pes d’esta indústria en l’economia de la Comunitat Valenciana.

Per tipus d’entitat, les empreses aglutinen el 55 % de tots els expedients, seguides de les universitats (19 %), els centres d’investigació (11 %), els instituts tecnològics (9 %), les organitzacions sense ànim de lucre (5 %) i les administracions locals (1 %).

A través d’esta convocatòria, Ivace+i impulsa el desenvolupament de projectes d’innovació en les empreses, i facilita la transferència de coneixement i les seues aplicacions al teixit productiu, fomentant, a més, la col·laboració publicoprivada i la cooperació entre la comunitat científica, els instituts tecnològics i l’empresariat.

Author