Premsa

Especialistes en hàbitat proposen a l’AVI el desenvolupament de sistemes flexibles de vivenda que s’adapten a les necesitats cambiants dels seus habitants


 • Advoquen per dissenyar sistemes integrats de sensorització per a optimitzar el consum d’energia o anticipar problemes de manteniment en els edificis
 • Plantegen establir solucions personalitzades perquè les comunitats de propietaris puguen instal·lar fonts d’energia renovables

  El Comité Estratègic d’Innovació Especialitzat en hàbitat sostenible de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha proposat aquest dimarts el desenvolupament de sistemes configurables d’habitatge capaços d’adaptar els espais a les necessitats canviants dels seus habitants.

  Aquesta és una de les solucions que l’equip multidisciplinari que assessora l’AVI ha plantejat aquest dimarts durant el desenvolupament de la segona reunió d’aquest comité, que pretén respondre des de la innovació als principals desafiaments de les empreses de l’hàbitat en la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, també proposa explorar la generació de sistemes d’habitabilitat compartida i col·laborativa, d’acord amb les noves tendències de convivència i autogestió d’edificis, com el coworking en l’àmbit laboral o el cohousing, en el residencial.

  El desenvolupament de noves solucions de sensorització i monitoratge i, sobretot, la integració i gestió de les dades, permetria optimitzar el consum d’energia, la qualitat de l’aire o anticipar-se als problemes de manteniment que puguen aparéixer en els immobles. Es tracta d’una altra de les apostes d’aquest grup de treball, que coordina el conseller delegat del Grup Royo, Raúl Royo.

  El comité ha proposat, a més, el desenvolupament de materials reutilitzables, biodegradables i més eficients energèticament, així com productes més sostenibles i assegurances que contribuïsquen a elevar la durabilitat de les construccions.

  En aquesta línia, han coincidit a assenyalar que un major coneixement de la vida útil dels materials ajudaria a desenvolupar productes en aquesta mateixa direcció.

  Industrialització de la construcció

  El desenvolupament de sistemes constructius que permeten la seua industrialització i l’aposta per habitatges modulars amb nous elements prefabricats i muntatges industrialitzats constitueix una altra de les solucions per a reduir l’excessiu consum de recursos vinculat al desenvolupament d’aquesta activitat.

  Amb la finalitat de reduir la factura energètica, els experts defensen al seu torn la implantació de fonts d’energies renovables a través de solucions personalitzades tant per a habitatges unifamiliars com per a col·lectivitats. Proposen, per a això, analitzar el parc d’edificis de la Comunitat amb la finalitat de classificar-los en funció de les seues característiques i establir així paquets estandarditzats per a cada tipus d’immoble.

  De la mateixa manera, també advoquen per integrar sistemes passius de condicionament per a optimitzar les condicions ambientals dels habitatges, tals com la temperatura interior, sense que això supose un increment del consum energètic.

  Especialistes en l’hàbitat

  El comité compta amb una àmplia participació científica, personificada en Antonio Gallardo (Universitat Jaume I), Víctor Echarri i Francisco Flórez (Universitat d’Alacant); i José Miguel Corberán i Juan José Moragues (Universitat Politècnica de València).

  D’altra banda, Vicente Blanes (AITEX), Rosa María Pérez (AIDIMME) i Vicente Lázaro (ITC), representen als instituts tecnològics, mentre que Begoña Serrano assisteix per l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), una fundació de la qual forma part la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i les principals entitats del sector en la Comunitat Valenciana.

  Finalment, la visió empresarial està garantida amb la concurrència de Luis Hernández (Grespania), Carlos Muñoz (Becsa) i Gustavo Valbuena (Actiu), que compten amb l’aval de la patronal autonòmica. Durant la seua participació en els comités, aquests vocals defensen l’interés general.

Author