Valorització i transferència de resultats d’investigació cap a les empreses – 2019

Valorització i transferència de resultats d’investigació cap a les empreses