Valorització i transferència de resultats d’investigació cap a les empreses – 2018

Valorització i transferència de resultats d’investigació cap a les empreses