Promoció del talent – 2018

Promoció del talent: agents d’innovació, incorporació d’investigadors i tecnòlegs per a projectes d’innovació en empreses, i doctorands empresarials